Úroda kruhov

Že kruhy v obilí objavujúce sa pravidelne v Anglicku, ale aj v iných krajinách Európy a sveta sú čoraz komplikovanejšie, nie je ťažké sa presvedčiť. Pred pár mesiacmi sme písali o kruhoch na Slovensku, ktoré je problém vyfotografovať z vtáčej perspektívy. V iných krajinách tieto problémy nemajú, preto aj informácie o nich sú podrobnejšie.

Napríklad v lokalite Milk Hill vo Wiltshire sa v polovici augusta objavil nádherný kruh s priemerom 315 m, ktorý sa skladá zo 400 kruhov. Ide pravdepodobne o jeden z najväčších kruhov v obilí v histórii tohto fenoménu . Zaujímavá je aj skutočnosť, že kruhy začínajú byť čoraz zložitejšie aj v krajinách, kde sa doteraz neobjavovali alebo len vo veľmi jednoduchej podobe. Napríklad v susednom Poľsku bolo možné v lete vidieť prvýkrát aj zložitejšie kruhy. Obilie, v ktorom sa kruhy objavili, nebolo polámané iba ohnuté. Najviac kruhov sa objavilo vo Vylatove a v okolí Mogilna. Javy, ktoré tvorbu kruhov sprevádzali, spôsobili, že ufológovia sa začínajú prikláňať k hypotéze, že v mieste, kde Pudia neskôr nachádzajú kruhy, predtým pristáli mimozemské lode.

Samozrejme, odborníci (na čele so známym odborníkom inžinierom Lešniakiewiczom) v prvom rade skúmali autentickosť kruhov. Keď vylúčili falšovanie, skúmali kruhy ďalej. Informácie o kruhoch priniesla aj poľská televízia, a to z lokality Jugowo. V tejto súvislosti je zaujímavé, že miestni obyvatelia, ktorí sa pokúšali napodobniť kruhy z tejto lokality, nepochodili. Výsledkom ich námahy bolo iba zničenie časti poľa a polámanie obilia. "Skutočné" kruhy s ohnutými steblami bez poškodenia sa im nepodarilo vyrobiť.

Ešte zaujímavejšia je skutočnosť, že v lete sa objavili kruhy aj na Podkarpatsku, ibaže nie v obilí, ale v tráve! Nebolo jednoduché ich objaviť, lebo tráva na okraji kruhov už podrástla, ale zaujímavé je, že je dvakrát vyššia ako ostatná tráva. K takémuto úkazu už došlo na mieste, kde predtým pristálo UFO. Je možné, že práve tam pristálo UFO s priemerom 30 metrov.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania