« Akiane KramarikThe Big Island, Oahu - Hawai, USA »

Mimoriadny bulletin FIGU

Minulý mesiac sme uverejnili základné informácie o Eduardovi Albertovi Meierovi, zvanom «Billy» v článkoch "Mise" a "Náš cíl". Dnes prinášame odpovede na otázky ohľadom mimozemšťanov, UFO, Plejáďanov/Plejáranov, kontaktov, únosov, kontaktov za účelom výskumu a implantátov.

Čtyřistadvacátýčtvrtý kontakt

sobota, 17. června 2006, 17.03 h

Billy
Aha. Potom je tu ještě jedna otázka ohledně vletů mimozemských létajících zařízení do pozemského prostoru, jejichž počet jste kdysi vyčíslili na ročně okolo 3000 (vletů). Musíme vycházet z toho, že se v případě těchto létajících strojů jednalo jen o takové, které náležely členům vaší Federace a vám samotným? Nikdy jste se nepustili podrobněji do toho, abyste poskytli nějaké vysvětlení. A co se tedy stalo s Kennethem Arnoldem, který tvrdil, že ve čtyřicátých letech během jednoho letu se svým soukromým letadlem viděl několik objektů UFO; a jak to bylo s Betty a Barneym Hillovými, kteří měli být uneseni mimozemšťany, stejně jakož i mnozí jiní, kteří v hypnóze hovořili o kontaktech a únosech, právě jako o lékařských vyšetřeních apod. od únosců? A co je s vůdci Gizeh, síriánskými muži v černém (Black Men) a s jejich společníky, jakož i s brazilskou skupinou?

Ptaah
Ne, není to tak, jak říkáš. Kromě nás a jiných z naší Federace tu bylo za poslední dvě staletí i několik málo dalších nepozemšťanů, kteří vletěli do pozemského prostoru. Těch 3000 vletů ročně se ale více či méně vztahovalo na nás a členy naší Federace, jakož i na Asket a v několika málo případech na nepozemšťany, kteří se potom připojili k naší Federaci. Vlety se ale mezitím celkově drasticky zredukovaly na několik málo desítek za rok, přičemž se rovněž jedná již jen o naši práci a návštěvy u tebe. Až na jeden případ se všichni nepozemští, kteří vletěli do pozemské oblasti, přidali k naší Federaci poté, co jsme s nimi vstoupili do kontaktu, jak už jsem říkal.

Co se týče Inteligencí Gizeh, síriánských mužů v černém, tak to je jiná záležitost, která sahá tisíce let nazpět, zatímco brazilská skupina se skládala z bývalých nacistů, kteří se dokázali zmocnit jednoho objektu Gizeh Inteligencí, což jsme rovněž byli schopni objasnit. Tato skupina však už dnes neexistuje, zatímco Inteligence Gizeh byly poslány do vyhnanství a vymírají. Síriánští muži v černém byli mimoto po svém posledním zlém působení proti tobě polapeni silami jejich domovského světa a vsazeni do zajetí. Ani ti tedy už nepředstavují žádné ohrožení. Pokud jde o Kennetha Arnolda, zjistili jsme díky našim (tři roky trvajícím) objasňováním, že nepozoroval žádné mimozemské, respektive nepozemské létající objekty, nýbrž tehdy tajná testovací letadla USA s technikou jednoho křídla. Totéž platí i pro různé další podobné případy z oné doby, což se však neomezilo jenom na USA, nýbrž se to odehrávalo i v jiných státech, které testovaly futuristické létající přístroje, jak se tomu právě tak děje ještě dnes. Někteří jíní, jako Dan Fry a Schmidt atd., byli Inteligencemi Gizeh teleprojektivně přivedeni do zdánlivých realit s vizionářskými zážitky, které pokládali za realitu. Avšak mnozí další byli nebo jsou stále ještě pouze lháři a podvodníci ve věci údajných kontaktních zážitků, které se nikdy skutečně nestaly, ani neprobíhají.

Co se týče manželského páru Hillových a beze zbytku všech dalších osob, které údajně měly být uneseny nepozemšťany nebo dokonce medicínsky trápeni anebo, kterým měly být vsazeny implantáty a kteří v hypnóze sdělovali takovéto zážitky, lze říci, že tyto věci se nikdy nekonaly, nýbrž že to odpovídalo a odpovídá jak iluzím, klamům a vědomým lžím, jakož ale i schizofrenním vidinám a poruchám vědomí kvůli rušivým elektromagnetickým polím Země, kterými jsou vyvolávány zdánlivé obrazy skutečnosti a zdánlivě skutečné události, jakož i zdánlivě skutečné vzpomínky a zdánlivě skutečné zážitky, stejně jako bolesti, strach a pocity apod. V případě Hillových byla spouštěčem pro falešné vzpomínky na zážitky rušivá elektromagnetická pole Země. Během hypnózy jsou, nebo mohou být – vědomě, nebo nevědomě – sdělovány veškeré tyto faktory nebo s nimi může být manipulováno, což znamená, že hypnotizované osoby označují své zdánlivé zážitky a klamné reality apod. za skutečnost, anebo že lháři a podvodníci mohou své vědomé lži a vědomý podvod potvrzovat i během hypnózy. Hypnóza není totiž vůbec žádným prostředkem, jehož pomocí by v takovýchto či jiných případech mohla být nalezena pravda.

Beze zbytku všechny záležitosti, jež námi byly dříve za takovýchto okolností schváleny jakožto pravdivé, jako kontakty mezi pozemšťany a nepozemšťany, stejně jako únosy od nepozemšťanů, se díky možnosti naší nejnovější techniky pro objasňování takovýchto událostí až do ranného období minulého a předminulého století ukázaly jako falešné, nepravdivé. Poněvadž jsme tuto velice cennou techniku neovládali už dříve, nechali jsme se žel v otázce všech těchto jmenovaných věcí oklamat. Proto, a také díky lžím a podvodu mnoha pozemšťanů ohledně údajných událostí ve zmiňované otázce, jsme se žel nechali ošálit s ohledem na údajné kontakty mezi pozemšťany a nepozemšťany, jakož ale i ohledně údajných únosů a kontaktů za účelem výzkumu atd. Skutečné kontakty byly uskutečňovány pouze přes naše impulsní kontakty, díky nimž jsme telepaticky-pomocí přístroje – sdělovali různým a zpravidla vzdělanějším pozemšťanům informace, přičemž tyto osoby však o tom vůbec nevěděly, že jsme je tímto způsobem kontaktovali, stejně jako mnozí vědci – jako např. Einstein a jiní proslulí pozemšťané – jimž jsme stejným způsobem sdělovali informace, které vedly k pokroku v technice a medicíně atd. Potom tu byli ještě oni učitelé v Indii, kteří tě vyučovali a kteří měli s námi zčásti fyzické a zčásti vědomé telepatické kontakty, přičemž pro tyto kontakty byly rozhodujícími osobami v první řadě můj otec Sfath a poté Asket. Jiné kontakty od nepozemských cestovatelů kosmem se konaly – s jedinou výjimkou v minulém století – jen jednou nechtěně v Jižní Americe, přičemž tito nepozemšťané pocházeli z jedné jiné časoprostorové struktury v oblasti Alfa Centauri.

Naše kontakty vůči pozemšťanům jsou ti všechny známé, přičemž všechny tyto kontaktní osoby zemřely a o svých kontaktech s námi mlčely, pokud si jich byly vědomy, což však bylo ve vzácně výjimečných případech. Existovalo takové pravidlo, že se z naší strany provozovaly pouze telepaticko-impulsní kontakty a osoby přijímající impulsy o tom vůbec nevěděly. A ještě lze říci, že takovéto jednostranné kontakty už dnes neprovádíme. Veškerá objasňování, která jsme mohli provést v posledních třech letech, byla možná teprve díky naší nejnovější technice, kterou jsme obdrželi od lidu spřáteleného s Asket. Teprve pomocí této nové technologie – technicky vysoce rozvinutých Sonanů bylo pro nás možné značně precizně prozkoumat i v čase velice vzdálená údobí a dopátrat se pravdy o všech těch věcech, které jsme po dobu přibližně jednoho století přijímali jako správné, ačkoli byly špatně a neodpovídaly pravdě. Díky nám stále ještě nepochopitelné možnosti pozemšťanů utápět se ve lžích a vydávat tvrzení, která neodpovídají pravdě, jsme se – jak už jsem říkal – nechali od mnohých oklamat a uvést v omyl. Tato možnost, tedy říkat něco jiného než, co odpovídá pravdě, zavinila, že jsme údajné kontaktérské historky různých pozemšťanů pokládali za pravdu a jmenovali ti jako kontaktéry též osoby, které ničím takovým nebyly.

Billy
Potom tedy veškeré takzvané objekty UFO, které byly pozorovány v posledním století, byly létající přístroje od vás, vaší Federace a těch, kteří se k vaší Federaci přidali poté, co přišli do kontaktu s vámi zde na Zemi? A jak je to s Roswellem, patří k tomu i oni cizinci, kteří přece byli bioorganickými androidy?

Ptaah
Přirozeně, že ne všechny takzvané objekty UFO byly letadla nepozemských bytostí, neboť převažující část všech pozorování takovýchto objektů se zakládala – a ještě dnes se zakládá – na čistě pozemských záležitostech, jako např. na fenoménech elektromagnetismu Země nebo jevech atmosférické povahy, ale i na jiných příčinách přírodního původu: hejna hmyzu nebo ptáků, prachové útvary, anebo meteority z vesmíru atd. Vedle toho ale bylo možné v minulosti a i dnes lze jmenovat stále ještě mnoho objektů futuristických forem tajného vojenského původu z nejrůznějších států, jež byly pozemšťany v důsledku neznalosti jejich původu a konstrukce označeny jako objekty UFO, respektive mimozemské létající přístroje a budou tak označovány i nadále. Příčina pozorování objektů UFO často spočívá rovněž v běžných létajících přístrojích pozemšťanů, jako jsou letadla a balóny všeho druhu. Ovšem, pokud jde o Roswell, k tomu lze říci, že my ani členové naší Federace, jsme s tím neměli nic co do činění, jakož ani nikdo z těch nepozemských, kteří vletěli do pozemského vzdušného prostoru a díky námi zahájenému kontaktu s nimi přistoupili k naší Federaci.

Billy
Je možné se v této věci zeptat, kolik nepozemských národů, které vletěly do pozemského prostoru a které jste zkontaktovali, přistoupilo k vaší Federaci? A kolik osob se zapojilo do vašich situaci objasňujících aktivit, které trvaly tři roky – byli to jen Florena, Enjana a jejich družky a společníci jako ty?

Ptaah
Během celého posledního a předposledního století, tedy od roku 1800 do 2000, to bylo oněch pět nepozemských návštěvníků, kteří vletěli do pozemského vzdušného prostoru a připojili se k naší Federaci. V jednom dalším případě to nebylo možné, protože jsme nebyli s to s těmito nepozemšťany vstoupit do kontaktu. V tomto novém století a tisíciletí se nic takového ještě neudálo, což ani nelze očekávat tak rychle, neboť zaprvé jsou lidmi obývané planety od Země vzdáleny velice daleko a vyskytují se zřídkakde a za druhé cestu za daleko se nacházející planetou Zemí naleznou jen nemnozí, i pokud jsou znalí techniky cestování kosmem – což ale není pravidlem, nýbrž je to rovněž vzácné. Ohledně počtu oněch účastníků, kteří prováděli všechna ta objasňování, která se nacházela ze speciálních důvodů v našem zájmu – těch bylo 427.

Billy
Člověče, to je značný počet lidí. Během posledních třech let jste tedy objasňovali otázku nepozemšťanů a kontaktů s nimi a zjistili jste, že se mezi nepozemšťany a lidmi na Zemi nekonaly žádné kontakty – kromě těch v několika málo případech, které mi jsou známé a které souvisejí s vámi Plejárany a členy vaší Federace. Jsou tedy vaše vědomosti v této věci dostatečné? Jednou jsi přeci říkal, že byste nemohli střežit celou Zemi, takže by tedy za určitých okolností nějaké vlety atd. mohly ujít vaší pozornosti.

Ptaah
Správně, dlouhou dobu jsme nebyli schopni uhlídat celkově vše stran vletů nepozemšťanů. Díky našim technickým novinkám jsme ale nyní mohli přezkoumat během posledních třech let bezezbytku celé 19.a 20. století, jakož i první roky tohoto 21. století. Výsledek těchto objasňování je takový, jak jsem jej uvedl při poslední návštěvně 10. června a nyní. Skutečně pozorované létající přístroje mimozemského původu, od roku 1800 až dodnes (2006), vedly výhradně k nám Plejáranům a k těm dalším pěti zmiňovaným a nyní k naší Federaci příslušejícím nepozemským, stejně tak jako k těm, které jsme nemohli kontaktovat a kteří pro nás zůstali cizí. Záležitost Roswellu je přitom jiný a speciální případ, protože tehdy tam nebyly ve hře lidské formy života, nýbrž bioorganičtí androidi. Také ohledně současnosti lze říci, že pokud jsou v pozemském letovém prostoru pozorovány létající přístroje – i telemetrické disky – mimozemského původu, náležejí jedině a pouze k nám Plejáranům a příslušníkům naší Federace. Nezahajujeme přitom žádné kontakty s pozemšťany; a kromě kontaktu mezi námi a tebou neexistují žádné další. To se změní teprve poté, až na Zemi otevřeně přistanou jiní nepozemšťané a zahájí oficiálně kontakt, což se však stane teprve, až se my stáhneme.

Billy
To je vystřízlivění. – Tedy to vše, co mnohé osoby tvrdí – že udržovaly kontakty s mimozemšťany, že je stále ještě udržují, že se mohly účastnit letu v kosmických lodích nebo že by tak mohly učinit – a nebo, že prý jim byla dána možnost channelingu či telepatických kontaktů atd., je nesmysl a šálení.

Ptaah
Absolutně. – Channeling je holý nesmysl – a telepatie není nikdo z těch, kteří to tvrdí, schopen. Ve skutečnosti je to všechno ale tak, jak říkáš, neboť doopravdy existuje jenom jeden jediný skutečný případ opravdového kontaktu mezi nepozemšťany a pozemšťany, a tento případ existuje mezi tebou a námi. Ty ostatní případy, které existovaly mezi nepozemšťany a pozemšťany, jsou ti známé a netýkají se žádné z těch dosud žijících osob, které tvrdí, že údajně měly vést kontakty s nepozemšťany nebo, že je ještě udržují. Má slova se přitom nevztahují na množství všech těch, kteří díky nám měli během posledního a předposledního století impulsní kontakty; o nichž ale musí být řečeno, že jim o těchto impulsních kontaktech nebylo vědomě nic známo. Těch několik málo výjimek v poslední době, jako v případě Anatola a Petry atd., stejně jako jednorázový případ v Jižní Americe týkající se kontaktu s Alfa Centauri a v Zahedánu/Persii v souvislosti s Elsou Schröder a mou dcerou Semjase atd., přitom nejsou zmiňovány a tobě jsou navíc známé.

Billy
Jsou mi známé. Ale právě tento momentálně mezi námi vedený rozhovor přijde opět vhod mnohým protivníkům, kteří nás – speciálně mě – budou obviňovat ze lží, protože to by přece nešlo, aby právě jen tyto kontakty mezi vámi a mnou odpovídaly skutečnosti a pravdě, zatímco vše ostatní by měla být lež, podvod, fantazie a iluze, jakož i blud atd. Svět věřících v UFO, UFO fanatiků a věřících na mimozemšťany bude vykřikovat a řvát, a speciálně samozvaní «experti» a «fachmani» ve věcech UFO a mimozemšťanů; právě tak budou vystupovat, předvádět se a křičet «to je lež a podvod», stejně jako odpůrci UFO a jiní samozvaní odborníci a specialisté tohoto směru, kteří beztoho vždy tvrdili, že celkově vše ohledně UFO objektů je jen lež a podvod, klam anebo fantazie atd. Objeví se ale i UFO-esoterici a UFO-sektáři podobného typu, kteří budou razit cestu stejným myšlenkám, jakož i všichni ti zabřednuvší do bujného fantazírování, kteří věří, že mimozemšťané žijí mezi námi lidmi na Zemi a že snad byli údajně přítomni různým setkáním a srazům UFO-věřících atd. Tak je tomu i v případě nesmyslu ve věci spiritistických seancí, při nichž údajně mají být přítomni zesnulí nebo by prý mohli být přivoláni. Ti úplně pomatení dokonce tvrdí, že mimozemšťané zasedají v pozemských vládách a prý řídí osudy Země a jejího lidstva.

Ptaah
Bude to tak s absolutní jistotou, neboť pravda nezpůsobuje jen rozčarování, nýbrž je i strašlivá a zničí mnoha UFO-věřícím jejich iluze, naděje, přání, představy, mámení atd. Věřící v UFO a také mnozí další pozemšťané však chtějí být podváděni a klamáni a neakceptují pravdu, zrovna tak jako je to vlastní i těm, kteří věří různým náboženstvím a sektářům. Pravdu nechtějí ani vidět, poznat či akceptovat, neboť jsou zajatci své víry a svých iluzorních představ, které pro sebe sama stavějí nad veškerou pravdu a skutečnost. Osvobodit se od této víry je pro ně zpravidla nemožné, protože se to podobá dědičné chorobě, která vyžaduje velice dlouhou dobu léčení a lze ji přemoci jen pomocí rozumu a pochopení. S odpůrci UFO je to podobné, leč i jejich rozum a chápání selhává, avšak jenom jiným způsobem než u věřících v imaginární mimozemšťany a jejich létající přístroje, podobně jako i v domnělé kontakty a únosy atd. Nicméně přesto však i odpůrci, vševědové a ti, co vše negují, propadli nějaké víře, která jim právě tak nedovolí poznat a akceptovat pravdu. Jsou stejně tak nemocní vírou jako všichni ostatní věřící.

Billy
Tedy, pokud byly skutečně pozorovány v pozemském vzdušném prostoru neznámé mimozemské létající stroje, pak patřily vám, členům vaší Federace, respektive pozdějším členům Federace, jakož i ve dvou případech cizincům, které jste nemohli zkontaktovat, pokud do těchto dvou případů počítám i Roswell. A co se týče kontaktů mimozemšťanů s pozemšťany, tak se tedy až na jeden případ všechny vztahovaly k vám a členům vaší Federace. Přičemž však všechny kontaktní osoby již zemřely a proto také žádná z nich nepatří mezi ty, které po mnoho let tvrdí, že údajně vedly kontakty s vámi nebo s jakýmisi jinými mimozemšťany, přičemž jmenují vás Plejáďany – protože my jsme přece takovýmto lidem – z opatrnosti kvůli pozdějšímu odhalení lží – nejprve řekli, že se nazýváte Plejáďané. Teprve pak, když bylo až po okraj plno takovýchto lživých příběhů údajných kontaktérů a kontaktérek, nechali jsme bublinu splasknout a prozradili jsme, odkud skutečně pocházíte a jak se jmenujete, tedy právě Plejárané a nikoli Plejáďané. Všichni lháři a lhářky se tak sami odhalili, i když nadále zkoušejí obhájit svou tvář pomocí dalších pavučin lží. Jak je to ale s celkovou kontrolou ohledně dalších možných vletů?

Ptaah
Pokud by se takové vlety měly oproti očekávání uskutečnit, potom by byly zachyceny a registrovány našimi kontrolními přístroji, o čemž bychom tě přirozeně informovali. A ohledně kontaktů mezi pozemšťany a nepozemšťany může být opakovaně řečeno pouze tolik, jak už to v hojné míře bylo učiněno, že jsi jediným člověkem na Zemi, který je schopen udržovat s námi Plejárany a členy naší Federace kontakty. Rovněž co se týče jiných nepozemšťanů netrvají mezi nimi a pozemšťany žádné kontakty v jakékoli formě, neboť kromě nás neexistují žádní další nepozemšťané, kteří by byli činní v pozemském prostoru. A to, co uvádíš ohledně pavučin lží údajných kontaktních osob v souvislosti s námi, k tomu snad skutečnosti hovoří svou vlastní řečí.

Billy
Vím vše, neboť jsi to řekl jasně a srozumitelně. Avšak ještě něco jiného: Florena mi říkala, že z bezpečnostních důvodů jste opět zaclonili své lodě proti tomu, aby nebyly vidět a necháte se spatřit tedy nanejvýš zřídkakdy – pokud vůbec. Smím se zeptat proč? Další otázku mám ještě ohledně vaší Federace: jednou jsi říkal, že se rozprostírá přes několik dimenzí, respektive časoprostorových struktur a dosahuje vzdálenosti přibližně přes 50 miliónů světelných let. Kolik různých časoprostorových struktur to vlastně je, pokud je možné se na to zeptat?

Ptaah
Ony bezpečnostní důvody jsou takové povahy, že je nemohu otevřeně zmiňovat, nýbrž pouze, pokud o tom pomlčíš. Avšak pokud naše létající přístroje přesto mohou být opakovaně spatřeny na nejrůznějších místech pozemského vzdušného prostoru – a pouze tyto jsou mimozemského původu – potom je to z důvodů speciálních úkolů, které musejí být vykonány, během nichž musejí být vypnuty ochranné clony proti viditelnosti. Ohledně naší Federace lze říci, že celkově se rozkládá ve třech různých časoprostorových strukturách, přičemž do toho jsou započítány i naše dvě časoprostorové struktury – ta naše a vaše.

Billy
Pak to také kvůli bezpečnostním důvodům nechci vědět. Kromě toho můj čas vypršel, neboť …

Vážení čtenáři, v naší české studijní skupině probíhají schůzky 2x měsíčně v Praze a jsou otevřeny i pro veřejnost. O bližší informace o místě a datu schůzky české studijní skupiny si můžete napsat na uvedenou poštovní nebo emailovou adresu.

FIGU
česká studijní skupina
537 01 Chrudim
P.O. Box 132
info@cz.figu.orgPublikoval - Data
Zdroj článku - Figu.cz
Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený