Kruhy v Japonsku

Nedávno sme písali o fenoméne kruhov v obilí, ktoré prestali byť špecialitou Anglicka a ,,rozšírili" sa po celom svete. Osobitný záujem o ne prejavujú aj japonské televízne štáby. Zistili totiž, že rastliny uprostred skúmaných kruhov boli pováľané špeciálnym spôsobom, akoby pôsobením víru. V oblasti, kde sa tento fenomén prejavil, už predtým pozorovali záhadné svietiace objekty.

Jedným z popredných japonských bádateľov fenoménu kruhov v obilí je Kiyoshi Amamiya. Tento expert sa už desaťročia zaujíma o súvislosť medzi UFO, jadrovou energiou a aktivitou mimozemšťanov v oblasti vojenských základní. Vydáva periodikum The UFO Researcher.

V Japonsku sa kruhy neobjavovali len na poliach so pšenicou, ale aj na ryžových poliach, v prose a iných rastlinách. Kruhy, ktoré vznikli v noci, boli viditeľné dlhý čas. Najviac fenoménov tohto typu experti zaznamenali v Japonsku, hoci od roku 1998 pozorujú fenomén vzniku kruhov aj v Číne.

Ako hovorí Kiyoshi Amamiya, v Japonsku sa kruhy po prvý raz objavili v roku 1990. Vznikli na ryžových poliach, na lúkach a úhoroch. Tie posledné nemožno nazvať kruhmi v obilí v doslovnom zmysle slova. Priemer japonských kruhov je neveľký: väčšina z nich má menej ako desať metrov. Najväčší odmeraný kruh mal priemer 20 metrov, najmenší asi 0,5 metra.

Rastliny vo vnútri kruhov boli pováľané špeciálnym spôsobom, akoby vo víre. Časť kruhov bola zvírená v smere hodinových ručičiek, časť v opačnom smere. Korene rastlín v kruhoch neboli narušené. Ich stopky boli zohnuté, nie zlomené.

Kruhy v Japonsku sa objavovali aj za daždivého počasia. Napriek dôkladným výskumom nikdy sa okolo kruhov nenašli ľudské či zvieracie stopy.

V niekoľkých prípadoch fenomén kruhov v obilí skúmali a zdokumentovali dedinskí učitelia a ich žiaci. Objavili magnetické anomálie vo vnútri kruhov -- ručičky buzoly a kompasu ukazovali iné smery ako mimo kruhov. Okrem toho miestni obyvatelia tvrdili, že noc pred objavením kruhov videli zvláštne svietiace objekty, ktoré sa vznášali nad miestami, kde sa neskôr objavili piktogramy.

Rastliny v kruhoch rástli ďalej.

Tajomné kruhy vo Fukuoke prekvapili dokonca aj britských bádateľov, ktorí už videli všeličo. Našiel ich 65-ročný roľník Shunzo Abe v septembri 1990 na ryžovom poli v okolí mesta Susaguri, 12 kilometrov na východ od Fukuoky. Prvý kruh mal priemer 18 m, druhý 5 m. Vo vnútri kruhov boli ryžové steblá pritlačené proti smeru hodinových ručičiek.

O týždeň sa objavil kruh aj v Imagawe, Tukuhashi, v prefektúre Fukuoka, na ryžovom poli. Jeho smer bol zhodný so smerom hodinových ručičiek. Preskúmal ho expert Shuko Murakami z organizácie RURIKAKUNEN. V jeho strede sa ručička magnetu krútila okolo vlastnej osi. Predtým, ako sa kruh objavil, ľudia z okolia videli dva lietajúce taniere.

V apríli a máji 1991 v objavili v prefektúre Jamanaši mimoriadne zaujímavú skupinu kruhov v tráve. Objavila ich manželka miestneho farmára Reiko Kanzavová. Nad oblasťou nálezu kruhov spozorovala susedka svetložltý objekt premiestňujúci sa nad pastvinami. Najzaujímavejšie je to, že lístie trávy bolo poškodené nezvyčajným spôsobom.

Všetky prípady objavenia sa UFO a následne kruhov v obilí, tráve i na ryžových poliach skúmajú rôzne japonské ufologické organizácie. Výsledky ich výskumov sa majú publikovať ešte v tohto roku.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania