Když se tak rozhlížím… 7

Závěr série článků. Jak tedy dál?

Lidstvo má ten dar, že je schopno vytvořit pozitivní alternativu ke všem negativistickým a ničitelským záměrům, pokud se k tomuto cíli dokáže sjednotit a zaměřit soustředěné úsilí svého vědomí. Je pravdou, že desítka lidí jež vzájemně sjednotila svá vědomí, určují běh světa a událostí. Utvrzuje mne v tom celonárodní snaha pomoci lidem postiženým povodněmi, potvrzuje to v evropském měřítku ojedinělá charitativní pomoc lidem postiženým vlnami tsunami v Asii a mnoho dalších událostí. Taková obětavost a aktivní soucit našeho národa je jedním z darů Stvořitele a potvrzuje zvláštnost poslání našeho národa v budoucnu, jak jsem o tom hovořil v knihách Národ v lénu bohů a Poutníci do země andělů. V současné době plné proher a zklamání z nefungujícího humanismu, pseudodemokracie a oktrojovaného právního systému na míle vzdáleného duchu spravedlnosti, potřebuje lidstvo nový přístup k životu a nový velký cíl za který by opravdu stálo bojovat. Po zkušenosti děsu a utrpení, provázející období tak zvaného "Protektorátu pod ochranou vůdce Adolfa Hitlera", zejména v období „heydrichiády“, jsme byli po osvobození nadšeni ideou nového spravedlivého a humánního světového řádu, za jaký jsme považovali socialismus. Tento řád měl odstranit veškerou špínu a neřádstvo, jež se v českých zemích rozrostlo pod panováním Habsburků, za éry předmnichovského kapitalismu i protektorátního nacismu. Nepodařilo se to, protože socialismus ve své čisté podstatě neexistoval ani jednu jedinou minutu. Byl totiž příliš nebezpečný pro ty, co stojí v pozadí minulého a současného světa a dosud nadále usilují o jeho ovládnutí. Ti mocní v šeru pozadí světové scény moci, nehodlají připustit vytvoření něčeho takového, co si člověk představuje pod pojmem "nebe na Zemi", protože potřebují lidstvo jako snadno manipulovatelné stádo nevědomých zvířat. Jejich představa Nového světového řádu směřuje k obnovení feudalismu, střiženému na způsob uspořádání moci v nacistické III. Říši, pouze koncentrační tábory by byly nahrazeny zdánlivě "humánnější" technologií komputerizace lidstva podle technologie L.U.C.I.D. s využitím speciálních biomikroprocesorů, umisťovaných obvykle do blízkosti aktivních center lidského mozku.

Zdroj článkov Jitřní země

Autor článkov Wiesner IvoČasť v seriáli - Když se tak rozhlížím
Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania