Hľadanie počiatku života

Hľadanie počiatku života

Je čosi záhadné na tom, že Mars si tak dôsledne chráni svoje tajomstvá, a to aj napriek veľkému úsiliu vedy žiaden skúmaných prístrojov nesplnil svoju úlohu do konca.

Mnohí vedci dnes tvrdia, že podmienky na vznik života vznikli na Marse skôr ako na Zemi. Dnes už niet pochybností o tom, že voda, podmienka vzniku života, kedysi na Marse existovala. Možnože už v tomto desaťročí sa nám podarí rozptýliť mnohé pochybnosti aj vďaka výskumom, ktoré pripravuje Rusko, Spojené štáty a Japonsko. Aj Európska kozmická agentúra chce v roku 2003 vyslala na Mars svoje sondy. Medzi nimi má byť aj anglický Beagle-2, ktorý je špeciálne určený na hľadanie stôp života.

Je čosi záhadné na tom, že Mars si tak dôsledne chráni svoje tajomstvá, a to aj napriek veľkému úsiliu vedy. Žiaden z výskumných prístrojov nesplnil svoju úlohu až do konca. Možno predpokladať, tak ako profesor Emmanuel z Izraela, že zariadenia zničili Marťania. Prívržencov tejto tézy upevňuje v ich presvedčení neúspech početných misií, vysielaných Američanmi na Mars. Napríklad v marci 1979 sonda Mars Pathfinder začala 120 miliónov kilometrov od cieľa prijímať akési "zvláštne signály".

Spojenie s výskumným objektom Sojoumer pohybujúcim sa po povrchu planéty sa prerušilo vo chvíli, keď sa vzdialil niekoľko metrov od vysielača.

Nie je vôbec vylúčené, že preskúmanie tajomstiev Marsu poskytne odpoveď na otázky o počiatkoch života na Zemi. Bádatelia sú totiž presvedčení, že v ranom štádiu vzniku slnečnej sústavy dochádzalo medzi jednotlivými planétami k intenzívnej výmene hmoty. Vyrátali, že počas prvých 500 miliónov rokov na našu planétu spadlo veta meteoritov marťanského pôvodu s mikroorganizmami, ktoré mohli byť nositeľmi biologického života. Možnože už zanedlho sa presvedčíme, že Mars je skutočne "starším bratom" Zeme.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania