Čakajú na návrat boha

Priplával k západnému pobrežiu Tahiti, ostrovania ho považovali za ďalšie vtelenie Ronga,božstva ktoré pred stáročiami k nim prišlo na lodi, ktorá sa vzniesla z oblakov, a takým istým spôsobom odišlo. Božstvo sľúbilo, že sa ešte vráti.

Mnohých európskych cestovateľov, okrem iných aj Krištofa Kolumba, považovali primitívne kmene za vracajúcich sa bohov. Známe sú aj kmene, ktoré uctievajú bytosti,ktoré sa ľuďom neveľmi podobajú o ktorých hovoria,že prišli z hviezd alebo morských hlbín. Napríklad Indiáni Kayapa z Brazílie tvrdia, že pred stáročiami k nim prišla z hviezd bytosť, ktorá ich všetko naučila. Nazývajú ju Bep Kororoti a vzdávajú jej hold počas dlhých magických ceremoniálov. Tanečníci, oblečení do zvláštnych krojov zo slamy, ktoré pripomínajú kozmické skafandre,počas obradného tanca znázorňujú príbeh príchodu bytostí,jej pobytu medzi nimi a jej odletu k hviezdam. Takýchto príbehov však môžeme nájsť veľa a v legendách prakticky všetkých národov. Niektoré tieto príbehy aj sami dobre poznáme: 0 okrídlených anjeloch. božských zariadeniach (napríklad z .Ezechielovej vízie), o cestách do neba, o hviezdnych učiteľoch, o tvorcoch rôznych kultúr, o pohrebných ceremoniáloch faraónov, kde dôležitú úlohu zohrávajú loďky vezúce ich duše "domov", čiže k hviezde Sírius. Dozvedáme sa o neobyčajných kalendároch Mayov, vytvorených akoby pre celkom inú planétu, 0 obrovských líniách a figúrach na Zemi, "štartovacích" pásoch z Nazca. Všetky tieto zvláštnosti pripomínajú kult cargo, ktorý je vari najčudnejším kultom na svete. Cargo znamená , angličtine tovar. Ide o vykonávanie magických rituálov s cieľom pritiahnuť lietadlá a lode s tovarom. O tom si však povieme viac niekedy inokedy.V každom prípade sa však musíme zamyslieť nad tým, koľko našich zvykov, obradov je iba kopírovaním správania sa iných civilizácií, ktoré kedysi(a to je čoraz zrejmejšie)prišli na Zem.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania