Blesková kozmická pošta

Blesková kozmická pošta

V posledných mesiacoch prichádza k nám vel'a zaujímavých informácií o pozorovaní rôznych lietajúcich objektov, o kruhoch v obilí i stretnutiach s nezemskými bytosťami. Aj na internete sa objavujú nesmierne zaujímavé správy, lebo v tomto médiu skutočne nemožno nič utajiť. Jednou z najsenzačnejších správ je informácia o možnom kontakte s mimozemskou civilizáciou. Našli sme ju aj na webovej stránke českého spisovateľa Jiŕího Wojnara.

Všetko nasvedčuje tomu, že na naše volanie, vyslané do kozmu 16. novembra 1974, prišla nečakane rýchla odpoveď. Prečo rýchla, vysvetlím neskôr. Pripomeňme si, že pred 27 rokmi digitálne kódovaná schéma vyslaná úzko smerovaným rádiovým lúčom obsahovala údaje o Zemi a človeku. Rádioteleskop Areceibo v Portoriku bol pritom nasmerovaný na hviezdokopu M 13, vzdialenú 20 000 svetelných rokov. Leží celkom na okraji Mliečnej cesty a má milióny hviezd. Vzhľadom na obmedzenú rýchlosť vedci rátali, že v ideálnom prípade keby našu správu ktosi zachytil a hneď odpovedal, dozvedeli by sme sa to približne o 40 O00 rokov. Stalo sa však niečo nečakané: v noci 17. augusta 2001 sa objavili dva neobyčajne prepracované obilné obrazce na poli v blízkosti chilbotonského rádioteleskopu neďaleko Wherwellu v anglickom grófstve Hampshíre. Rovnakým spôsobom, akým vznikajú tzv. kruhy v obilí, tam ktosi (bez toho, aby boli steblá zlomené) vytvoril vernú kópiu digitalizovaného obrazca vyslaného pred 27 rokmi k hviezdam. Z druhého obrazca sa na nás pozerá tvár ľudskej bytosti... Je to ťažko uveriteľné, ale môže ísť o prvý pokus odpovedať na predchádzajúce volanie nám dostatočne zrozumiteľným spôsobom.

Posolstvo pozemšťanov

Správa z roku 1974 bola zakódovaná pomocou dvoch frekvencií a "medzery" vytvorenej medzi oboma signálmi diferenciou frekvenčného zdvihu. Obsahovala 1679 znakov binárneho kódu(0 a 1 ). Počet znakov je násobkom čísel 23 a 73. Správa mala 73 riadkov po 23 znakoch, ktoré vytvorili schematický obrázok. Musíme si aspoň stručne povedať, o čo v nej išlo. Svojho času noviny o tom veľa písali.

V prvom riadku sú binárne čísla 1 až 10, Ďalší riadok obsahuje atómové čísla základných prvkov, ktoré umožňujú pozemský život: vodíka, uhlíka, dusíka, kyslíka a fosforu. Štyri nasledujúce riadky obsahujú 12 blokov čísel v päťčlenných skupinách. Zastupujú niekoľko základných molekúl cukrových báz

a fosfátov na základe uvedených prvkov, z ktorých je zložená reťaz DNK.

Vrátená schéma

Keď sa nové obrazce objavili na internete (corpcircleconnector.com), editor PsyOpNews.com Fintan Dunne si všimol, že jeden z publikovaných obrazcov je prevrátenou, zrkadlovou obdobou areceibského posolstva. Keď ho dal do správnej podoby, zistil, že "vrátená schéma" sa v niekoľkých detailoch líši od originálu. Pokúsil sa dekódovať význam zistených zmien dosadením nového obrazca do logickej mriežky použitej v pôvodnom signále. Dunne predpokladá, že nám ktosi oznamuje, že pochopil matematickú logiku a zmysel obsahu nášho posolstva a že dokonca žije vo svete podobnom tomu nášmu... Chilboltonská schéma však ukazuje cudziu DNK, ktorá má na jednej strane takmer 2,5 závitu, kým druhá má 1,5 závitu, rovnako ako naša. Zdá sa, že číslo na centrálnej osi potvrdzuje rovnaký počet základných párov ako v ľudskej DNK. Ide teda v základe o podobnú, ale skladbou odlišnú genetickú štruktúru.

Pod schematickým znázornením DNK je na pôvodnej schéme náčrt ľudskej postavy. Číslo vpravo udáva počet obyvateľov Zeme, číslo vpravo priemernú výšku človeka.

Dieťa s veľkou hlavou

Namiesto obrázku človeka je na schéme v obilnom obrazci akási karikatúra dieťaťa so zväčšenou hlavou. Môže ísť aj o viac postáv. Číselný blok uvádzajúci veľkosť populácie je neurčitý, ale zrejme rozdielny ako náš údaj. Výška postáv je výrazne odlišná.

Na pôvodnom obrazci je pod postavou človeka diagram našej heliosféry. Tretia planéta od Slnka, Zem, sa tam nachádza nad líniou ostatných, aby bolo jasné, že táto planéta je zdrojom posolstva. Ale pod nohami postavičky na chilboltonskej schéme sú nad touto líniou tri či dokonca štyri obežnice. Skutočnosť, že cudzie humanoidné bytosti obývajú viac planét svojej slnečnej sústavy, môže naznačovať veľmi vysoký stupeň vývoja. To sú fakty vyplývajúce z porovnania schém.

Na obrazci v obilí je aj niekoľko ďalších pozoruhodných skutočností. Pre nás je však okrem toho zaujímavý aj ďalší Dunnov názor: "Žiadny inteligentný život by nemohol zachytiť prenos tak rýchlo, pokiaľ neovláda prístup k viac ako trojrozmernému priestoru. Rádiové vlny na to, aby sa dostali do potrebnej vzdialenosti od Zeme, potrebujú tisíce svetelných rokov. Ale na krátku chvíľu sa naša planéta stala zásluhou zášlehu rádiových vĺn

s energiou 20 triliónov wattov najjasnejším rádiovým zdrojom v Mliečnej ceste. Niekto tam ,vonku' musel byť bdelý a dokázal odpovedať za 27 rokov (namiesto za 27 000 rokov). To je možné len použitím dištančnej technológie, ktorá spočíva v ovládnutí hyperpriestoru. Otázkou je, či táto technológia užíva umelé alebo duchovné techniky."

Zaujímavé je, že odpoveď prišla na Zem v podobe obrazca v obilí. Najúžasnejšia je podľa J. Wojnara skutočnosť, že sa tieto obdivuhodné obrazce objavili na poli ležiacom vedľa rádioteleskopu! Okrem ďalších výhrad voči Dunnovej interpretácii český spisovateľ predpokladá, že "vysielačom je s najväčšou pravdepodobnosťou obrovská kozmická loď, ktorá sa pohybuje v medzihviezdnom priestore, čo však vôbec nemusí znamenať, že letí smerom k nám. A namieta ďalej: "Pokiaľ vynecháme úvahy o hyperpriestore, mimozmyslovej komunikácii a pridržíme sa logiky danej fyzikálnymi vlastnosťami použitých rádiových vĺn (nevyslali sme žiadnu mentálnu ani hyperpriestorovú vlnu), je oveľa pravdepodobnejšie, že náš rádiosignál bol zachytený vo vzdialenosti nejakých 14 000 svetelných rokov odtiaľto, dekódovaný a po zrelej úvahe prepracovaný a vyslaný naspäť.

Jeho prevod na obilný obrazec možno prirátať zariadeniam a silám, ktoré sú na našej planéte činné už tisíce rokov... Alebo prinajmenšom odvtedy, čo sa začali objavovať ,crop circles' a podobné znamenia -je tu už dávno akýsi predvoj..." Toľko teda o najnovších obrazcoch v obilí a komentároch dvoch odborníkov. Myslím si, že už nebude trvať dlho a dozvieme sa viac.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania