Zem zateká

Naša krásna modrá planéta, plávajúca v hlbinách kozmu, má správny rozmer, správne obrátky okolo svojej životodarnej hviezdy a pre život najvhodnejší rozmer orbity. Napriek našim necitlivým zákrokom tu ešte stále život kypí, obloha je modrá a Slnko nás hreje, ale nespaľuje. Dokedy to tak bude?

Za miliardy rokov existencie státisíce veľkých úlomkov nezničilo povrch planéty a neprinieslo totálnu smrť všetkému živému. Mohli by sme povedať; šťastná Gaja!

Teoreticky toto šťastie by nemuselo opustiť Zem ešte aspoň tri miliardy rokov, kým Slnku nezhoria zásoby vodíka.Potom sa náhle rozšíri a spáli všetko živé na Zemi.Čoraz presnejšie výskumy správania sa hviezd a ich vplyvu na. planéty však ukazujú, že obdobie spomínaného šťastia sa rýchlo skracuje.

Profesor meteorológie a vied o Zemi z Pennsylvánskej štátnej univerzity James F. Kasting oznámil, že podľa najnovších výpočtov všetky vodné zdroje zmiznú z našej Zeme ešte skôr už za miliardu rokov. Problémy sa však začnú oveľa skôr - už za 500 miliónov rokov. Podľa neho rýchlo starnúce Slnko bude mať tak málo vodíka, že rozšírené odstredivou silou, so svojou horiacou atmosférou prekročí orbitu Merkúra a okamžite ho roztaví. Aj Venuša sa stane spečeným kusom kameňa. A hoci sa Zem ocitne za hranicou ohnivých pazúrov Slnka, z jej atmosféry zmizne väčšina oxidu uhličitého, ktorý je nevyhnutný pre vývoj rastlinstva.

Horúčava vyvolá veľké vyparovanie oceánov. Spočiatku to vyvolá obrovské lejaky, ale práve ony narušia rovnováhu zvetrávania skál. Rýchlejšie uvoľnia oxid uhličitý, ktorý obsahujú a ktorý unikne do kozmu.

Keď zhynie rastlinstvo, nenávratne sa naruší potravinový reťazec a život postupne vymrie. Tento proces nemajú šancu zabrzdiť ani najmodernejšie technológie. Keď vezmeme do úvahy dĺžku ľudského života, 500 miliónov rokov je nekonečne dlhý čas, čo nás môže naladiť optimisticky.

Za taký dlhý čas možno vera vymyslieť vrátane presťahovania sa na inú planétu. Medzi vedcami však takýto optimizmus nevládne. Japonskí bádatelia sú presvedčení, že s istou dávkou smoly nás môže koniec zastihnúť už koncom

tohto storočia! Pretože naša modrá planéta zateká! Je totiž známe, že jej kôra nie je jednoliata, ale skladá sa z mnohých voľne spojených platní, po oceáne driftujúcich tekutých skál. Tento pohyb, hoci je veľmi pomalý, je nepretržitý. Zemská kôra sa presúva vodorovne i zvisle o niekoľko centimetrov ročne. Do medzier medzi platňami zateká voda z oceánov a pri strete sa vyparuje za obrovskej teploty. Časť vody sa síce vracia do zemského obehu, ale toto množstvo je zanedbateľné.Ako vedci vyrátali. už teraz vyteká z modrej planéty 1,12 miliardy ton vody ročne a tento proces narastá.Obrovské tlaky vyvolané parou v zemskej kôre môžu ovplyvniť počet zemetrasení, ktorých môžu pribúdať a ovplyvní to aj pohyb kontinentov. To ešte zvyšuje "zatekanie" oceánov a proces sa zrýchľuje.

Svojou hrivnou k tomu všetkému prispieva aj Mesiac. Ako ukázali výskumy zemských vrstiev, ktoré vznikli počas prílivu a odlivu oceánov, strieborný disk sa kedysi nachádzal oveľa bližšie k Zemi ako dnes a krútil sa oveľa rýchlejšie. Najnovšie výpočty ukazujú, že Mesiac je čoraz lenivejší a má tendenciu zdupkať. Už dnes je známe, že brzdí čoraz rýchlejšie a vzďaľuje sa od Zeme. Pritom vieme, že tento náš prirodzený satelit silou svojej príťažlivosti udržiava na rovnakej úrovni hladiny oceánov.Čím viac sa vzdiali, tým viac vody sa prepadne do hlbín Zeme. Nie je preto vylúčené,že jej zatekanie a skleníkový efekt sa spoja a spôsobia rýchle vymieranie života na Zemi.

Na začiatku tohto procesu (ktorý sa podľa mnohých vedcov už začal) to nebude viditeľné. Potom zrazu všetko naberie tempo - presne ako prvý malý kamienok lavíny - prudko získa na sile a rýchlosti.

Keď toto všetko uvidíme voľným okom, nik a nič už celý proces nezastaví. Japonskí vedci tvrdia, že jedinou našou nádejou je to, že sa mýlime...Článok je v sekcií - Konšpirácie, NWO / Konšpirácie