Oficiálny príbeh

Všetci poznáme "oficiálny príbeh". Teroristi na čele s Bin Ládinom zorganizovali najväčší útok na americkú pôdu od bombardovania Pearl Harbor.
Ale...

Čo ak 757 nenarazil do Pentagonu?
Čo ak Let 93 nikdy nepadol pri Shanksville?
Čo ak Dvojičky nepadli vďaka ohňu?
Všetko to je klamstvo...
Štyri roky po 11. septembri má americký ľud viac otázok ako odpovedí. Tento výnimočný dokument zachádza pod povrch oficiálnej verzie udalostí 9/11, aby presvedčivo ukázal, že niektorí činitelia americkej vlády nielen o útokoch dopredu vedeli, ale že sú do nich dokonca priamo zapojení a nesú zodpovednosť za smrť viac ako 3000 amerických občanov.

Tento dokument sa snaží poukázať na fakty potrebné k zodpovedaniu týchto otázok. Od podozrelej pásky s priznaním Bin Ládina, po chýbajúci Boeing 757 pri Pentagone, to všetko je zhrnuté v 80tich minútach spoľahlivých dôkazov. Tieto dôkazy sú odvodené zo spravodajských záberov, vedeckých faktov, a tie najdôležitejšie od Američanov, ktorí v tento tragický deň tak trpeli...

http://rimmer.nitranet.sk/

DISCLAIMER: Distribuovanie a kopírovanie dokumentárneho filmu, ktorý nájdete na tejto stránke je plne legálne, povolené, dokonca aj odporúčané jeho autormi. Jeho sťahovaním sa nedopustíte žiadneho protizákonného činu.
Týmto dokumentom vyjadrujú jeho tvorcovia ich vlastný názor o udalostiach z 11. septembra 2001 v USA, podložený dôkazovým materiálom.
NIKTO vám tento názor nevnucuje, tak isto ako vás nikto nenúti tento dokument pozerať. Je len na vás, či sa tento dokument rozhodnete stiahnuť, pozrieť, prípadne zvážiť názory v ňom vyjadrené.Článok je v sekcií - Konšpirácie, NWO / Konšpirácie