Pracovná kniha Transformácie

"Kozmické Dejiny sú funkciou najvyššieho ja a odrazu vesmírov. V chápaní všetkého zo svojho stupňa vývoja, vy tvoríte cestičku k novému evolučnému stupňu." Ch. 1 (Úvodné poznámky pre prácu s Magickou Pracovnou knihou Transformácie - Kozmické Dejiny) Download knihy v angličtine tu...

Kronika Kozmických Dejín, spolu s touto doplnkovou pracovnou knihou, poskytuje duchovný a duševný program za účelom uľahčenia vášho vývinu. V prípade vážneho záujmu celého jedinca/celého systémového programu, musíte byť ochotní akceptovať programy nové a zmeniť svoje staré programy s vyplývajúcim predefinovaním celej vašej bytosti. Ste pripravení? Tieto cvičenia sú nasýtené účelom, ktorý vás vezme k ďalšiemu vývojovému prahu-noosfére!


http://www.lawoftime.org/


________________________________________

Tu je možné za poplatok stiahnuť pokračovanieČlánok je v sekcií - Z našej knižnice / Knihy