« Chemtrails : Potlačování lidské evoluceNibiru a Tiamat »

Rušenie kruhov 1

Touto informáciou sa chcem pokúsiť osvetliť našu záhadnú minulosť. Uvedené názory sa dotýkajú správania našich dávnych predkov a udalostí v histórii, budú tu aj možné vysvetlenia pre nás záhadných odkazov minulosti, ale i kvázi hypotézy, napríklad prečo majú kamene liečivú silu. Povedal by som, že spojením ezoteriky s trochou fyziky sa mi zdá, že mi „tehličky záhad minulosti začali zapadať“.

Niekde som počul, ako príklad straty informácií v dejinách, vymyslené, ale trefné rozprávanie o dome, v ktorom viedli jedny dvere do krásnej záhrady. Dedovej rodine, ktorá cez tieto dvere chodila do záhrady bez problémov sa raz v dverách zlomil kľúč. Keďže sa potom dvere nepoužívali, ich deti dvere zamurovali a miesto zatreli. Dvere zmizli z povedomia detí a vnuci už ani nevedeli, že existovala jedna krásna záhrada do ktorej rodina mohla slobodne vstupovať.

Myslím, že do takejto pozície sa bohužiaľ dostala aj naša civilizácia po katastrofe, ktorá sa podľa môjho názoru vekmi poprepisovala chybne ako „potopa“.

Naši predkovia nemohli pri svojich znalostiach presne pochopiť, čo sa v skutočnosti stalo. Vieme ale aspoň z 300 rôznych prameňov, že oznamujú z oblastí po celej zemeguli akúsi katastrofu (cca pred 11 500 rokmi). Pohľady na túto dávnu udalosť sa rôznia. Predkladám moje názory.

Stroj života

Aby sa dala obhájiť idea, čo vlastne katastrofu mohlo spôsobiť bolo potrebné vytvoriť isté predpoklady, tu sú:

1. Existuje fenomén života a to i ako reálny objekt so štruktúrou. (V podstate by mohlo ísť o energetický objekt v tvare víru. Vír energie, o ktorom sa hovorí i v súvislosti s čakrami).

2. Fenomén života (ďalej ho nazývam Stroj života) má vysokú stabilitu v tele i v okolí.

3. Médium, pomocou ktorého Stroj života preniká a komunikuje s telom je živočíšne železo v krvi, zrejme ako feromagnetické médium.
(Vieme, že krv obsahuje červené krvinky a v ich hemoglobíne sa nachádzajú atómy železa. I keď sú to vraj iba štyri atómy na makromolekulu hemoglobínu, dá sa pokladať za možné, že toto médium je schopné takýto objekt fyzikálne niesť a prenášať).

4. Vlastnosti a stav Stroja života sú závislé od okolitého prostredia.

Dá sa predpokladať, že Stroj života z energetického hľadiska je veľmi jemná štruktúra. To napovedá, že v reálnom svete relatívne vysokých energií môže mať i nejakú slabinu, niečo, čo tento Stroj života a s ním i človeka mohlo už v počiatkoch dejín civilizácií zmeniť.
(V tejto súvislosti si je vhodné uvedomiť, že ak súvisí Stroj života so železom, určite v dobe pred „potopou“ človek ešte nemal oceľ a čisté železo bolo iba v stopovej forme, prípadne v meteoritoch).
Možné vysvetlenie istého zlyhania optimálnej funkcie Stroja života by mohlo byť, že ak pred „potopou“ bol Stroj života ľudskému plemenu dlhodobo prispôsobený a mal také parametre, že človek bol s okolitou prírodou v dokonalej harmónii,

a) „potopu“ mohol spôsobiť aj prostredí náhly a veľmi náhodný výskyt, alebo spád čiastočiek feromagnetika s vysokou magnetickou permeabilitou
(predpoklad železo-niklová zliatina s relatívnou magnetickou permeabilitou okolo 100 000).

Tento informačný infekt sa mohol vniesť do ľudských biopolí a prenášať sa napokon od infikovanej osoby na neinfikovanú nielen kontaktom, ale aj na väčšiu vzdialenosť. (Predpoklad cca 100 metrov). „Nákaza Stroja života“ mohla prebehnúť i globálne, čo znamená, že sa začala prejavovať v jednom čase po celej zemeguli. Túto katastrofu „infekciu nevhodným železom“ mohol najskôr spôsobiť vesmírny objekt - meteorit, či dopadajúce pozostatky supernovy, ktoré na zem zliatinu dopravili.

b) Druhou možnosťou vzniku „potopy“ mohol byť náhly príchod Stroju života podobného kruhového víru energie z blízkeho, či vzdialeného vesmíru, ktorý bol schopný sa na Stroj života naviazať (predpokladané polomery kruhov taktiež cca do 100 metrov)

V ďalšej časti popíšem názor na zložky Stroja života


Autor článku - gilgamesh
Publikoval - gilgamesh
Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Katastrofy
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený