Rušenie kruhov 3

Gíza - Ako som už spomínal, moja hypotéza je i o tom, že po „potope“- katastrofe, po ktorej človek zrejme do značnej miery stratil predošlý spôsob vnímania sveta a našiel riešenie a zrejme i prijateľný návrat tým, že svoje rituály „čistenia“ začal prevádzať na rozmerovo obrovských plochách, resp. aj stavbách. Zdá sa, že pre ľudí toho času bolo potrebné potláčať, znižovať energiu hypotetických Kruhov o rozmeroch megalitov, pyramíd, zikkuratov a pomocou piktogramov s kresbami obrovských zobrazených zvierat, či trebárs aj na rozmerných sochách faraónov. Predpokladám, že celý komplex v Gíze mal jedine vyššie uvedenú funkciu, rušil negatívnu energiu Kruhov veľkých rozmerov a tým Palička plnila lepšie svoju funkciu. Od istej miery vyčistenia mohli osoby liečiť svoje neduhy vedomím a možno tam začala pre nás i neznáma mysteriózna komunikácia. Predpokladám tiež, že celý komplex sa staval postupne a jeho projektant mal pre dielo pre nás už dnes nepoznaný cit a boli používané princípy, ktoré sú pre súčasnú vedu neznáme. Samozrejme cit autora pyramíd v Gíze nezabúdal aj na použitie optimálnych materiálov. Použitie niektorých druhov kameňov, trebárs krycej žuly, alabastru donášaných často z ďaleka asi tiež stálo za to, systém sa tým zrejme prijateľné zdokonalil. Tieto materiálové voľby by som prirovnal (pre pochopenie) k použitiu správnych „liečivých kameňov“ (ale s „trochu väčšími rozmermi“ na aké sme zvyknutí my).

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 03. apríla 2018

Rušenie kruhov 2

V úvode tejto časti chcem ešte trochu iným a v niečom i podrobnejším spôsobom zopakovať hlavnú myšlienku a názory z predošlej časti. K uvedeným názorom som dospel tak povediac „čítaním medzi riadkami“ v najstarších písomnostiach ľudstva (Biblia, Sumérske eposy ). Biblické fenomény ako Potopa, Strom života, Strom dobra a zla sa snažím vidieť očami modernej ezoteriky a i fyziky.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 16. decembra 2017

Je Mesiac vinný za prírodné katastrofy?

Obrovské lesné požiare v Chorvátsku, Taliansku či napríklad v USA, katastrofálne povodne v Brazílii, sneh uprostred júla v Alpách a Pyrenejach, severský chlad na juhu -- to všetko vyzerá tak, akoby sa zem začala točiť naopak. Ľudia hľadajú príčiny prírodných katastrof a živelných pohrôm vo všeličom. Jedna z teórií hovorí o zlom vplyve roka trinástich mesiacov (lún). Západná Amerika horí už od 29. júla. V ten deň vypukol prvý požiar na vŕškoch indiánskej rezervácia Pachanga, východne od Los Angeles. Oheň za osem dní zničil 5000 hektárov lesa a začal sa nebezpečne šíriť. Pohroma zasiahla postupne 11 štátov a zlikvidovala 1,6 milióna hektárov lesného porastu. S červeným kohútom na americkom Západe dodnes bojuje 20 000 ľudí. Americkým požiarnikom pomáhajú kolegovia z Kanady, Mexika a odborníci Austrálie, ale aj armáda. Zatiaľ sú však bezmocní. Oheň, ktorý vo väčšine prípadov spôsobili blesky v divokých, vyschnutých oblastiach, pravdepodobne celkom uhasí až prvý sneh. Možno v októbri, alebo až v novembri... Spojené štáty nemali podobné požiare už 50 rokov.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Rušenie kruhov 1

Touto informáciou sa chcem pokúsiť osvetliť našu záhadnú minulosť. Uvedené názory sa dotýkajú správania našich dávnych predkov a udalostí v histórii, budú tu aj možné vysvetlenia pre nás záhadných odkazov minulosti, ale i kvázi hypotézy, napríklad prečo majú kamene liečivú silu. Povedal by som, že spojením ezoteriky s trochou fyziky sa mi zdá, že mi „tehličky záhad minulosti začali zapadať“.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 25. februára 2017

Stopy katastrofy před 500 lety se množí

Když geomorfolog Dr. Edward Bryant, dnes profesor na univerzitě Wollongong, v roce 1989 zlézal s kolegou pobřežní skály na jihovýchodním pobřeží rodné Austrálie, nalézal na vrcholku útesů, značně vysoko nad hranicí příboje neobvyklou směsici povalujících se balvanů. Tehdy si pomyslel, že je nahoru mohla vymrštit jen ohromná vlna, patrně tsunami po podmořském zemětřesení. Několik let poté však geologové z univerzity Wollongong, pátrající stovky kilometrů od pobřeží, nalezli ve výšce stovek metrů nad hladinou moře další příznaky působení jakéhosi pozoruhodného vodního přívalu; jenže zde už to každopádně bylo nad možnosti libovolné zemětřesením vyvolané nárazové přílivové vlny.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív