Tajné poselství Egypta

Český egyptolog Jaromír Kozák soustředil odborný zájem na Egyptskou knihu mrtvých. Jeho překlady těchto starobylých duchovních děl představujících vrchol egyptského myšlení přinášejí čtenářům netradiční interpretaci. Spočívá v poznání, že knihy mrtvých nejsou pradávnou náboženskou konstrukcí, ale popisem skutečných duchovních zkušeností, jež mohou mít význam i pro člověka na počátku 21. století.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Univerzální základ duchovna

"Chceme-li skutečně poznat jakoukoli kulturu, musíme především pochopit mentalitu jejího lidu. U existujících kultur je to obvykle velmi obtížné a v případě zaniklých kultur dokonce téměř nemožné." Viac sa dozvieme z článku Jaromíra Kozáka prevzatého z časopisu ReGeNeRaCe.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ženy ve starém Egyptě

"Lze říci, že na ženy se na Předním východě obecně nenahlíží jako na rovnoprávné bytosti s muži. Ukazuje se, že tento postoj nevychází z nějaké náboženské představy, ale spíše z místního zvykového práva. Proto jej nelze dávat do souvislosti s islámem, protože existují muslimské země, kde je na ženy nahlíženo zcela jinak." Druhé pokračovanie série článkov časopisu ReGeNeRaCe venovaných Egyptu z pera Jaromíra Kozáka.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zkáza kolébky civilizace

Původ egyptské kultury je obestřen tajemstvím. Od samého počátku se jeví jako hotová a v průběhu svých dějin trvale upadá po duchovní stránce. Několikrát sice došlo k hospodářskému rozmachu, ale ten nemohl tento úpadek zastavit. Egypťané sami si toho byli vědomi, a proto se vědomě snažili v tak zvané saiské době (kolem roku 600 před Kristem) vrátit k ideálům Staré říše. Tento pokus o renesanci selhal, protože země byla již natolik vnitřně rozložena, že zákonitě padla za oběť dobyvatelům.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 17. novembra 2015

Ženy na egyptském trůně

Bible o Egyptě hovoří jako o zemi útlaku. Tento obraz zdánlivě podpořili i antičtí autoři, jako třeba Hérodot, který říká, že na příklad Cheops (Chufu) uvrhl celý národ do otroctví a dokonce svou dceru měl prodávat v nevěstinci, aby měl prostředky na stavbu. Jeho údajnou hrobku, kterou si postavil z pouhé marnivosti, stavělo prý 100 000 otroků čtyřicet let.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 14. októbra 2015

Hadí síla ve starém Egyptě

"Je všeobecně známo, že hadí síla (hadí síly) byla známa v Indii a Tibetu, a ti, kdo se domnívali, že je to pouhý výplod lidské fantazie, ji často na tyto země také omezovali. Hadí síla je ovšem skutečnost a tvoří základ energetického systému všech živých tvorů." Ďalší diel mimoriadnej série "Egyptské reflexie" z pera Jaromíra Kozáka

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Egypt stále plný záhad

Když se Heinrich Schliemann rozhodl, že najde Tróju podle Homérovy básně Ilias, setkal se jen s útrpným úsměvem: Jaký to nesmysl hledat smyšlené město podle literárního díla?! Přesto ji nakonec s Iliadou v ruce objevil… Ani zkušenost, že stará svědectví mohou být mnohem přesnější a pravdivější, než jsme jim dosud přiznávali, však nevedla k tomu, že by začala být čtena pozorněji. Nic na tom nemění ani fakt, že se jejich pravdivost opakovaně potvrzuje.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Medicína starého Egypta

Za zakladatele evropské medicíny jsou považováni Hippokrates a Galén, oba původem Řekové. Řečtí lékaři se těšili velké úctě, ačkoli své léčení zakládali na podivné odvozenině učení o čtyřech prvcích (o čtyřech šťávách) a jejich anatomické znalosti byly mizivé. Přesto však dalece přesahovali lékařství jiných evropských národů.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 24. novembra 2007