Odkazy v tejto forme už nie sú platné. Prosím, použite vyhľadávanie pre nájdenie relevantného výsledku

Kybalion 2

Zo starého Egypta vzišlo hlavné ezoterické a okultné učenie, ktoré už po niekoľko tisícročí veľmi silno ovplyvňuje filozofie všetkých rás a národov. V Egypte, domovine pyramíd a sfingy, sa zrodila skrytá múdrosť a mystická náuka. Z jeho tajných učení čerpali všetky národy. India, Perzia, Chaldea, Médea, Čína, Japonsko, Asýria, antické Grécko a Rím i ďalšie staroveké zeme z plného hrdla využívali hojnosť vedomostí, ktorú hierofanti a majstri zeme Isis bez akéhokoľvek obmedzenia poskytovali ľuďom, ktorí boli pripravení piť z hlbokej studnice mystických a okultných tradícií, ktorú vyhĺbili vodcovské osobnosti tejto starobylej krajiny.

čítaj celý článok / 1 komentár / exkluzívne / publikovaný 24. júla 2017

Úvod do štúdia hermetizmu 8

Aristoteles bol Alexandrovým učiteľom a preto najmä pre neho iste nebolo ťažké, aby si zaistil prísun kníh z vyrabovaných chrámových knižníc, ktoré boli považované za vojnovú korisť. I keď Aristoteles nebol v osobnom styku s Alexandrom Macedónskym potom, čo sa vydal na svoje vojenské ťaženie, je veľmi dobre predstaviteľné, že na Alexandrov rozkaz boli ulúpené egyptské duchovné diela zaslané práve jeho učiteľovi. Ako sme poznali, egyptská múdrosť bola vždy na prvom mieste medzi tým, čo si dobyvateľ cenil.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Evangelium podle Jidáše

Časopis National Geographic ve spolupráci se švýcarskou nadací Mecenáš pro antické umění (Maecenas Stiftung für antike Kunst) zveřejnil počátkem dubna 2006 obsah Jidášova evangelia. Vydání apokryfu ve třech světových jazycích (němčině, angličtině a francouzštině) bylo avizováno déle než rok. Práci na překladu se věnoval odborný tým pod vedením profesora Rodoplha Kassera z Ženevské univerzity. I přes veškerou snahu se vědcům nepodařilo obnovit celý text. Zrekonstruovány byly pouze čtyři pětiny evangelia.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Mýty hovoria pravdu

Tiahuanaco nad jazerom Titicaca postavili v ére Chamac Pacha (Stvorenia sveta) ľudia, ktorí dokázali záhadným spôsobom dvíhať kamene. Každý nový objav súčasnej vedy nás presviedča o tom, že mýty hovoria pravdu, že rozprávajú o udalostiach, ktoré sa naozaj stali. Sú odkazom i varovaním pre budúce generácie. kým archeológovia ich zatiaľ vo väčšine prípadov opisujú ako rituálne náboženské symboly... Ako sa však poznanie zmení na mýtus?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zemská přitažlivost? Ne, děkuji...

Z knihy Výpravy do neznáma od Hartwiga Hausdorfa. Když se předměty kutálejí do kopce Na tomto místě jsou podle všeho opravdu všechny dosud známé fyzikální zákony beznadějně postavené na hlavu. S nevěřícím údivem jsme museli vzít na vědomí, že těžký autobus, jakmile řidič zařadil neutrál a uvolnil brzdy, na volnoběh sám od sebe vyjížděl nahoru.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Bola epidémia španielskej chrípky vyvolaná umelo?

60 miliónov mŕtvych v rokoch 1918-1919
Heinrich Mueller, bývalý šéf gestapa, povedal v roku 1948 vyšetrovateľovi CIA, že najväčší mor v ľudských dejinách vyvolal človek. Mal na mysli epidémiu chrípky v rokoch 1918-1919,kedy sa nakazilo 20 % svetovej populácie a na chrípku zomrelo 60 až 100 000 osôb. To je približne trikrát viac, než koľko zahynulo a bolo zranených v I. svetovej vojne ale na tento moderný mor sa pritom akoby úplne zabudlo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kromaňonci poznali kalendár

Pohľad na život našich dávnych predkov sa skutočne mení zo dňa na deň a čoraz prekvapenejšie zisťujeme, že neboli ani "primitívni", ani brutálni a vôbec už nie hlúpi. Potvrdzuje to aj výsledok výskumov nemeckého vedca mníchovskej univerzity Dr. Michaela Rappengluecka.Tento známy odborník tvrdí, že lovci mamutov a obrovských jeleňov pred mnohými tisícročiami používali mesačný kalendár a maľovali precízne mapy neba

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Proroctvá Indiánov kmeňa Hopi

Zánik troch svetov....Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že proroctvá Hopi (ktorí tvrdia, že túto civilizáciu môžu zachrániť len oni) sa zatiaľ všetky splnili. Niektorí Hopi chodia po celom svete (boli aj na Slovensku) a oboznamujú ľudí so svojimi proroctvami, aby každý národ dostal výstrahu včas. Dnes sa budeme zaoberať záhubou troch svetov a naším, štvrtým... Iba teraz, keď odhaľujeme tajomstvo genetického kódu, dokážeme vystopovať symboliku skrytú v indiánskych mýtoch o stvorení. Keďže priestor nám nedovoľuje podrobne sa im venovať, pripomeňme si iba, že podľa Indiánov Hopi stvorenie človeka prebiehalo v troch fázach. V prvej zalievalo svet purpurové svetlo, v druhej sa svetlo zmenilo na žlté a človek získal dych života. Hlinené postavy (ktoré vytvorila Žena-Pavúčica z hliny štyroch farieb -- žltej, červenej, bielej a čiernej) sa prebudili a pohli, ale stále mali vlhké čelá a mäkké miesta na vrchole hlavy (otvorenú korunnú čakru, umožňujúcu stály kontakt so Stvoriteľom).

V tretej fáze stvorenia sa na horizonte zjavilo Slnko, vysušilo vlhko na čelách ľudí a scelilo mäkké miesta na ich hlavách. ,,To je Slnko", povedala Žena-Pavúčica, ,,prvýkrát stretávate svojho Otca. Musíte si navždy zapamätať tri fázy svojho stvorenia. Tri obdobia rôzneho svetla -- tmavopurpurového, žltého a červeného -- znamenajú: tajomstvo, dych života a žiar lásky. Odhaľujú Boží plán pre vás, obsiahnutý v Piesni stvorenia." Keďže prví ľudia nemali dar reči, poprosila Žena-Pavúčica Sotugnanga, od ktorého dostala moc, aby ľuďom daroval reč. Stvoriteľ dal každému páru iný jazyk, rozlišujúc farbu pleti. Dal im múdrosť a schopnosť rozmnožovať sa. Povedal, že im daruje svet, aby ho obývali a boli na ňom šťastní. Žiadal iba jedno: aby si vždy vážili Stvoriteľa, Taiovu.

V tom čase ľudia chápali, že Zem je živá bytosť, rovnako ako oni. Bola im Matkou. Slnko bolo bohom ich vesmíru a zároveň tvárou, z ktorej na nich hľadel Taiova, ich Stvoriteľ.
Podobnosť mýtu Indiánov Hopi s inými opismi stvorenia je očividná. Tak ako indické Védy, aj mýty Indiánov Hopi zdôrazňujú úlohu zvuku (v kresťanstve Slova), vibrácií, energetických centier, existenciu energetických tiel fungujúcich na všetkých úrovniach, ako aj jednotu stvorenia.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív