Odkazy v tejto forme už nie sú platné. Prosím, použite vyhľadávanie pre nájdenie relevantného výsledku

Ženy ve starém Egyptě

"Lze říci, že na ženy se na Předním východě obecně nenahlíží jako na rovnoprávné bytosti s muži. Ukazuje se, že tento postoj nevychází z nějaké náboženské představy, ale spíše z místního zvykového práva. Proto jej nelze dávat do souvislosti s islámem, protože existují muslimské země, kde je na ženy nahlíženo zcela jinak." Druhé pokračovanie série článkov časopisu ReGeNeRaCe venovaných Egyptu z pera Jaromíra Kozáka.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Když se tak rozhlížím… 7

Závěr série článků. Jak tedy dál?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ostrov v podsvetí

Pod pyramídami v Gize sa podarilo objaviť dosiaľ netušenú pohrebnú komoru. V krypte sa našli ľudské kosti.Dvaja faraóni, ktorých mená sa začínali na CH -Cheops a Chefren -, dali premiestniť a navŕšiť viac ako 12 miliónov ton kameňa, čím vznikli dve najimpozantnejšie stavby na svete.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ve stínu zapomenutých pyramid

Z knihy Výpravy do neznáma od Hartwiga Hasdorfa. Na výzkumné výpravě zakázanou Čínou Když jsem stanul na samém vrcholku této pyramidy a s údivem se podíval kolem dokola, viděl jsem všude pyramidy, pyramidy a další pyramidy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Morálka a zákon : články nekonečného kruhu

S životom súvisela určitá nevyhnuteľnosť, bolo v ňom niečo nemenné, čomu sa ľudia prispôsobovali pomocou zmyslu pre prirodzenú rovnováhu. Normu chovania určoval prírodný zákon prispôsobený človeku, ktorý vyrovnával rozdiely medzi „prírodnými zákonmi“ a „spoločenskými pravidlami“. Základom oboch bol totiž nemenný tok udalostí, ktorými na seba ľudia a príroda navzájom reagovali.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 26. apríla 2017

Záhada Antarktidy

Tato invaze na antarktický kontinent byla pojmenována "Operation High Jump" a byla tvořena 4700 členy vojenského personálu, šesti helikoptérami, šesti létajícími čluny Martin PBM, dvěma hydroplány, patnácti dalšími letadly, třinácti podpůrnými loděmi amerického námořnictva a letadlovou lodí Philippine Sea.Zdá se být neuvěřitelné, že tak krátce po válce, která zdecimovala většinu Evropy a ochromila globální ekonomiky, byla podniknuta expedice do Antarktidy s takovým chvatem (využila hned první antarktické léto po válce), za takovou cenu a s tak obrovskou vojenskou výbavou - ledaže by tato operace byla nezbytná pro bezpečnost Spojených států.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zvony

Zvony sú nástrojom komunikácie. Odpradávna oznamovali dôležité správy svojmu okoliu. Svoj pôvod majú v fyzikálnych vlastnostiach niektorých kovov a zliatin. Cinkot a doďaleka sa nesúci vysoký zvuk na seba narážajúcich, voľne zavesených kúskov kovu našiel svoje uplatnenie v rôznych oblastiach. Upozorňoval pastierov na pohyb ich stáda, na jeho činnosť a náladu, rozmiestnenie. Inou oblasťou je súčasť odevov žien a mužov. Drobné kovové disky sa pripevňovali na lemy odevov a postupom času sa vyvinuli do podoby dnešných zvoncov alebo rolničiek. Grécki bojovníci nosili zvonček na stráž aby pri chôdzi zvonili a dali vedieť o tom, že stále strážia. Zvončeky na odeve upozorňovali na dôležitosť ich nositeľa, a tak nečudo že sa dostali aj do výbavy najvyšších kňazov. Upozorňovali nimi svoje okolie na svoju prítomnosť a dalo by sa povedať, že plnili tak podobnú úlohu ako sirény policajných áut vo vládnej kolóne súčasnosti. Veľké disky - gongy oznamovali príchod nepriateľa, alebo inej pohromy... včítane vladárov. Predpokladalo sa, že kovový zvuk zaháňa aj zlých duchov, veľké búrky, blesky a podobne.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 24. apríla 2017

Odhalenie egyptských záhad

O tom, ako dokázali starovekí Egypťania postaviť tak kolosálne stavby, akými sú pyramídy, už bolo napísané dosť a dosť. Na tú pravú otázku a to z akého dôvodu vôbec ihlanovité monumenty vznikli, však odborná verejnosť narazí len málokedy (pre nás šanca na stanici Spektrum).

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív