Krištáľové tabule Hopi

Jednou z charakteristických vlastností starodávnych civilizácií je snaha o zachovanie harmónie medzi fyzickým a duchovným a realizovať úmysel Stvoriteľa v materiálnom svete. Tento svetonázor je charakteristický pre rôzne národy celého sveta vzdialené od seba tisíce kilometrov.Nečudo, že podobné rituály nájdeme u sibírskych kmeňov Hantiov či Nganasanov, ako aj Indiánov Hopi alebo Navaho. . Napríklad vodca klanu Hopi je povolaný prechovávať starodávne texty na krištáľových tabuliach, ktoré v súlade s legendou získali od predchádzajúcich civilizácií, čo obývali Zem pred svetovými katastrofami.

Jednou zo základných misií Indiánov Hopi je odovzdávať toto poznanie, udržiavať dedičstvo. Na tento účel slúžia aj iniciácie (zasvätenia). ktoré majú uviesť adeptov k sakrálnemu poznaniu a uviesť ich do sveta duchov a bohov, pomáhajúcich splniť túto misiu.

Ľudstvo uviazlo v honbe za pôžitkami

V textoch Indiánov Hopi je obsiahnuté poznanie nielen o minulosti, ale aj o budúcnosti vrátane možného zániku pozemskej civilizácie.

V súlade s poznaním Indiánov Hopi v súčasnosti žijeme na "štvrtej Zemi". Tri predchádzajúce boli zničené, pretože ľudstvo zabudlo na svoju misiu a uviazlo v honbe za pôžitkami, v boji v moc a nacionalizme. Podľa týchto textov sme na pokraji ďalšej apokalypsy. Celé snaženie tradičnej viery Indiánov Hopi je zamerané na jej pozastavenie. Práve preto pred začatím vojny s Irakom vodca klanu Martin usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej po prvýkrát bielym Pudom demonštroval spomínané starodávne tabule. V súlade s predpoveďami, ktoré obsahujú, útok na Irak bol začiatkom tretej svetovej vojny. Žiaľ, tento pokus o pozastavenie vojny nebol úspešný, a tak v súlade s predpoveďami Indiánov Hopi už takmer desať rokov beží tretia svetová vojna, prejavujúca sa zatiaľ na úrovni lokálnych konfliktov. Jej ďalšia, nukleárna fáza sa má začať v rovnakej oblasti.

Je zaujímavé, že aj z hľadiska kresťanskej tradície vojna v Zálive nebola obyčajným vojenským konfliktom, pretože Irak sa nachádza na mieste biblického Edenu, čo znamená, že bolo bombardované jedno z najposvätnejších miest našej planéty...

V súlade s tabuľami ani počiatok nukleárnej vojny neznamená ešte koniec ľudstva. Ak na Zemi dovtedy zostane kritické množstvo spravodlivých Pudí, ktorí budú vedieť o svojom predurčení splniť zámer Stvoriteľa, bude možné pohromy odvrátiť a vytvoriť harmonické spoločenstvo ľudí.Iniciácia Indiánov Hopi

Podstata iniciácie bola úzko spojená s procesom tvorenia a úlohou človeka v makro- a mikrokozme. Jej cieľom bolo vyviesť človeka z obmedzenia živočíšnej povahy a boja o prežitie.

Po iniciácii, samozrejme, človek nezanedbával telesné a sociálne funkcie, ale stávali sa druhoradými vo vzťahu k zámerom Stvoriteľa. Následkom iniciácie bolo získanie magických schopností, ktoré slúžili vyššiemu predurčeniu.

Z tohto hľadiska sa kmene, ktoré používajú svoj šamanský dar na egoistické ciele, považujú za tie, ktoré "zabudli" alebo stratili skutočný zmysel svojho bytia. Možnože dávnym zmyslom iniciácie bolo uchovať toto sakrálne poznanie o hlbokom zmysle ľudskej existencie, a nie získať nejaké zvláštne schopnosti na ovládanie ľudí a prírody...

Základom iniciačných obradov Indiánov Hopi je názor, že skutočnými rodičmi človeka sú božské bytosti a ľudskí rodičia sú iba nástrojom na prejavenie sa ich moci (Chalil Džibrán v Prorokovi hovorí o tom, že rodičia sú iba lukom na vypustenie šípu nového života).

Z tohto pohľadu je matkou človeka Matka Zem a Matka Zrno. Človek vzniká z tela prvej a kŕmený je prsiami druhej. Aj otec mal u Indiánov Hopi dve tváre: na jednej strane to bol samotný Stvoriteľ Tayova, na druhej Boh Slnka.

Tieto všeobsahujúce bytosti boli ich skutočnými rodičmi. Po narodení dieťa sedem - osem rokov viedlo obyčajný život. Potom nadišiel čas prvej iniciácie

do náboženského spoločenstva: dieťa sa dozvedelo, že hoci má pozemských rodičov, jeho skutočnými rodičmi sú vesmírne bytosti, ktoré ho stvorili prostredníctvom pozemských rodičov... Dieťa sa učilo, že aj ono má dve tváre: člena pozemskej rodiny, klanu a obyvateľa veľkého vesmíru, voči ktorému treba byľ pokorným.Tajomstvo zrodu človeka

Prví ľudia chápali tajomstvo svojho zrodu. So svojou dávnou múdrosťou pochopili povahu človeka, jeho stavbu a fungovanie.

Živé telo človeka a živé telo Zeme boli stvorené rovnakým spôsobom. Každé z nich má os - chrbtica je osou človeka, ona kontroluje rovnováhu pohybov a funkcie. Pozdĺž jej osi je niekoľko vibračných centier, ktoré odovzdávajú prvotný zvuk života alebo bijú na poplach, keď čosi nie je v poriadku.

Prvé vibračné centrum sa nachádza na vrchole hlavy: po pôrode je tam mäkké miesto, "otvorené dvere", cez ktoré človek získal život a kontaktuje sa so Stvoriteľom. Počas tretieho sveta, konečnej fázy tvorenia človeka, mäkké miesto stvrdlo a "dvere" sa zatvorili.

Sú zamknuté až do smrti človeka a otvárajú sa preto, aby vypustili jeho život tam, odkiaľ prišiel.

Druhé centrum je orgán, prostredníctvom ktorého sa človek naučil myslieť, mozog. Jeho pozemská funkcia umožňuje človeku premýšľať o svojich činoch a práci na Zemi. Ale čím viac človek chápal, že jeho činy a práca musia byť v súlade s plánom Stvoriteľa, tým viac si uvedomoval, že skutočnou funkciou orgánu myslenia je realizoval plány Stvoriteľa.Dych života

Tretie centrum je v hrdle, spája nosné dierky a ústa, cez ktoré človek získal dych života a vibrujúce orgány, umožňujúce tvoriť zvuk pomocou dychu. Prvotný zvuk, ako aj zvuk vychádzajúci z vibračných centier tela Zeme bol prispôsobený univerzálnej vibrácii tvorenia. Rôzne zvuky, pochádzajúce

z týchto vokálnych orgánov v podobe reči a spevu, majú pre človeka na Zemi druhoradý význam. Ale keď človek pochopil ich hlavnú funkciu, začal toto centrum využívať, aby odriekal a spieval modlitby svojmu Stvoriteľovi.

Štvrtým centrom bolo srdce. Aj to je vibračný orgán, pulzujúci v rytme vibrácií života. Ním človek pociťoval dobro v živote, ktoré bolo jeho skutočným cieľom. Boli však aj takí, ktorí dovolili, aby ich ovládli zlé emócie. O nich Indiáni Hopi hovorili, že mali dve srdcia. Najdôležitejším centrom človeka je miesto nad pupkom, solar plexus. Je trónom Stvoriteľa v tele človeka. Odtiaľ riadi všetky funkcie človeka.

Prví ľudia nepoznali choroby. Keď však do sveta vtrhlo zlo, začali psychicky i fyzicky chorľavieť. Kedysi šaman, ktorý poznal stavbu človeka a skúmal jeho centrá, mohol povedať, čo nie je v poriadku. Najskôr kládol svoje ruky na centrá: vrchol hlavy, miesto nad obočím, na hrdle a nad pupkom. Ruky šamana boli nástrojom: cítili vibrácie každého centra a zisťovali, v ktorom je životná sila slabšia a v ktorom silnejšia.

Niekedy prichádzala choroba zvnútra: spôsobovali ju vlastné zlé myšlienky. V takomto prípade šaman vytiahol veľký kryštál, podržal ho na Slnku, aby ho pripravil na prácu, a potom sa jeho prostredníctvom díval na fungovanie každého centra.

Takto videl, čo spôsobilo daný problém, prípadne tvár človeka "s dvoma srdciami", ktorý chorobu vyvolal. Obyčajný človek však cez kryštál nič nevidel.

Skúmanie starodávnych iniciačných rituálov Indiánov Severnej Ameriky pomáha hlbšie pochopiť kultúry, ktoré žijú v súlade s prírodou. Využitie ich skúseností v našej súčasnej civilizácii by celkom iste pomohlo vytvoriť harmonickejšie kultúry a zvíťaziť nad negatívnymi vlastnosťami konzumnej spoločnosti. Zostalo nám len málo času, lebo skutočné starodávne kultúry zanikajú a na ich miesto sa dostáva neošamanizmus zvláštna zmes šoubiznisu, primitívnej bioenergetiky a manipulačných siekt. Ich cieľom je získať mimoriadne schopnosti na ovládanie druhých, čiže, povedané inak, učia inej forme mamonárstva, ďaleko horšej, ako je mamonárstvo na fyzickej rovine, forme mamonárstva duchovného.Článok je v sekcií - Civilizácie / Hopi