Hopi

Znamenia, že čas sa napĺňa

Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že všetky ich proroctvá sa zatiaľ splnili. V predchádzajúcom čísle sme písali o tom, ako podľa mýtov Indiánov Hopi zanikli tri predchádzajúce svety, a o tom, že podobný osud čaká aj náš, štvrtý svet. Iba Indiáni Hopi majú šancu udržať ho v rovnováhe. Žiaden iný národ to neurobí. Podľa znamení predpovedaných v proroctvách starci poznajú, čo sa má stať, kedy treba ľudí vystríhať, kedy konať.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Proroctvá Indiánov kmeňa Hopi

Zánik troch svetov....Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že proroctvá Hopi (ktorí tvrdia, že túto civilizáciu môžu zachrániť len oni) sa zatiaľ všetky splnili. Niektorí Hopi chodia po celom svete (boli aj na Slovensku) a oboznamujú ľudí so svojimi proroctvami, aby každý národ dostal výstrahu včas. Dnes sa budeme zaoberať záhubou troch svetov a naším, štvrtým... Iba teraz, keď odhaľujeme tajomstvo genetického kódu, dokážeme vystopovať symboliku skrytú v indiánskych mýtoch o stvorení. Keďže priestor nám nedovoľuje podrobne sa im venovať, pripomeňme si iba, že podľa Indiánov Hopi stvorenie človeka prebiehalo v troch fázach. V prvej zalievalo svet purpurové svetlo, v druhej sa svetlo zmenilo na žlté a človek získal dych života. Hlinené postavy (ktoré vytvorila Žena-Pavúčica z hliny štyroch farieb -- žltej, červenej, bielej a čiernej) sa prebudili a pohli, ale stále mali vlhké čelá a mäkké miesta na vrchole hlavy (otvorenú korunnú čakru, umožňujúcu stály kontakt so Stvoriteľom).

V tretej fáze stvorenia sa na horizonte zjavilo Slnko, vysušilo vlhko na čelách ľudí a scelilo mäkké miesta na ich hlavách. ,,To je Slnko", povedala Žena-Pavúčica, ,,prvýkrát stretávate svojho Otca. Musíte si navždy zapamätať tri fázy svojho stvorenia. Tri obdobia rôzneho svetla -- tmavopurpurového, žltého a červeného -- znamenajú: tajomstvo, dych života a žiar lásky. Odhaľujú Boží plán pre vás, obsiahnutý v Piesni stvorenia." Keďže prví ľudia nemali dar reči, poprosila Žena-Pavúčica Sotugnanga, od ktorého dostala moc, aby ľuďom daroval reč. Stvoriteľ dal každému páru iný jazyk, rozlišujúc farbu pleti. Dal im múdrosť a schopnosť rozmnožovať sa. Povedal, že im daruje svet, aby ho obývali a boli na ňom šťastní. Žiadal iba jedno: aby si vždy vážili Stvoriteľa, Taiovu.

V tom čase ľudia chápali, že Zem je živá bytosť, rovnako ako oni. Bola im Matkou. Slnko bolo bohom ich vesmíru a zároveň tvárou, z ktorej na nich hľadel Taiova, ich Stvoriteľ.
Podobnosť mýtu Indiánov Hopi s inými opismi stvorenia je očividná. Tak ako indické Védy, aj mýty Indiánov Hopi zdôrazňujú úlohu zvuku (v kresťanstve Slova), vibrácií, energetických centier, existenciu energetických tiel fungujúcich na všetkých úrovniach, ako aj jednotu stvorenia.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krištáľové tabule Hopi

Jednou z charakteristických vlastností starodávnych civilizácií je snaha o zachovanie harmónie medzi fyzickým a duchovným a realizovať úmysel Stvoriteľa v materiálnom svete. Tento svetonázor je charakteristický pre rôzne národy celého sveta vzdialené od seba tisíce kilometrov.Nečudo, že podobné rituály nájdeme u sibírskych kmeňov Hantiov či Nganasanov, ako aj Indiánov Hopi alebo Navaho. . Napríklad vodca klanu Hopi je povolaný prechovávať starodávne texty na krištáľových tabuliach, ktoré v súlade s legendou získali od predchádzajúcich civilizácií, čo obývali Zem pred svetovými katastrofami.

Jednou zo základných misií Indiánov Hopi je odovzdávať toto poznanie, udržiavať dedičstvo. Na tento účel slúžia aj iniciácie (zasvätenia). ktoré majú uviesť adeptov k sakrálnemu poznaniu a uviesť ich do sveta duchov a bohov, pomáhajúcich splniť túto misiu.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Veľká predpoveď indiánov Hopi pre svet

Rada indiánskych staršinou už roky varuje Ameriku a svet. Nik ich však zatiaľ nepočúva. Ide o predpovede mystického kmeňa Indiánov Hopi. Vízie ich šamanov sú zaznamenané na kamenných tabuliach, ktoré im pred tisícročiami darovali ich kozmickí učitelia, Kačini. Tabule pred bielymi ukryl Indián Hopi z klanu Medveďa, Tawakwaptiwa, ešte kým v roku 1960 nezomrel.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív