Ako v stredoveku

Moderné rádioteleskopy už vyše 40 rokov striehnu na signály od mimozemských civilizácií. Viacerým vedcov sa dokonca zdalo, že ich zachytili. Hoci oficiálne dodnes k žiadnemu kontaktu nedošlo, mnohí si myslia, že kontakt bol nadviazaný a utajený...

Od začiatku 19. storočia si vedci myslia, že ak v kozme existujú nejaké civilizácie, mali by sme im dať nejaké znamenie, že existujeme. S odstupom času to vyznieva naivne (veď, ak sú v kozme vyspelejšie civilizácie, musia o nás vedieť, ak nie, aký význam má posielať im signály, ktoré nepochopia). Anglický astronóm sir Martin Ryle, nositeľ Nobelovej ceny, proti signálom protestoval, lebo "informovať o našej existencii" považoval za nebezpečné. F. Drake mu však povedal, že na obavy je prineskoro, veď do kozmu už dávno idú naše rádiové a televízne signály. Na podrobné zmienky o všetkých aktivitách niet na tomto mieste dosť priestoru ani o údajných signáloch, ktoré zachytili Rusi či Američania. V polovici šesťdesiatych rokov však bola viera, že zachytíme signál z kozmu, taká veľká, že režisér Kubrick, nakrúcajúc Vesmírnu odyseu sa obával, že ku kontaktu dôjde skôr, ako film dokončí.

Veľké vzrušenie však vyvolal až signál z augusta 1977, prijatý rádioteleskopom v Ohiu. Profesora Ehrmana objav tak zaskočil, že na okraj vytlačeného signálu ručne napísal wow (fíha, povedali by sme na Slovensku). Žiaľ dodnes zachytený signál nerozlúštili. Mnohí sú presvedčení, že k prelomu došlo 22. októbra 1998, keď tajomné signály z okolia hviezdy EQ Pegasi zaregistroval anonymný britský astronóm amatér. O mesiac skôr rovnaké signály odtiaľ zachytil rádioteleskop v observatóriu Arecibo. Boli také zvláštne, že spočiatku ich považovali za poruchu. Ak vezmeme do úvahy objavenie dvoch planét na orbitách tejto hviezdy, je veľmi pravdepodobné, že signál vyslala iná civilizácia...

Najväčší rádioteleskop je v súčasnosti v Arecibe na ostrove Portoriko. Je široký 305 metrov. Môže však sledovať len tie oblasti kozmu, na ktoré ho "namieri" otáčajúca sa Zem. Vedci plánujú nový rádioteleskop s povrchom 1 hektára. Nazvali ho "Hektárový teleskop". Umožní každoročne preskúmať najmenej 100-tisíc hviezd. Má byť hotový do roku 2008.

Na "zameranie" signálov mimozemských civilizácií je potrebný tak rádioteleskop, ako aj superpočítač analyzujúci prijaté signály.

V roku 1994 počítačový expert David Gedye z amerického Seattle prišiel na geniálny nápad použiť namiesto drahého superpočítača veľa malých domácich počítačov. Ich majitelia pomocou internetu mali dostávať malé porcie informácií získaných rádioteleskopom v Arecibe. Vedci dúfali, že sa zapojí aspoň 50-tisíc dobrovoľníkov, ale po roku ich už bolo vyše 2 milióny z 226 krajín. Túžba po kozmickom priateľstve je, zdá sa, veľká... Dodnes každý majiteľ počítača napojený na internet môže "objaviť" mimozemskú civilizáciu... Oficiálne sme z kozmu žiadnu odpoveď nedostali, ani nič nezachytili. Ale to, čo sa deje v observatóriu Arecibo svedčí o čomsi celkom inom. Potvrdzujú to stovky správ ľudí žijúcich v susedstve rádioteleskopu. Hľa, niekoľko z nich.

V roku 1992 sa Felipe Jimenez vracal okolo 2. hodiny ráno domov. Na nebi zbadal svetlo. Chcel sa mu lepšie prizriet, zastavil auto a vystrčil hlavu z okna. Hovorí: "Pozrel som hore a to, čo som uvidel, ma prekvapilo. Bol to lietajúci tanier, taký veľký ako športové ihrisko." To isté vozidlo neznámej civilizácie videli viacerí v blízkosti rádioteleskopu. José Angelo Rodriguez, ktorý žije v Arecibe v blízkosti cesty č. 10, bol v roku 1994 svedkom prenasledovania UFO. "Za veľkou letiacou guľou svetla uháňali cestou č. 10 dva džípy typu Hummers plne ozbrojených vojakov. Za nimi išli dve špeciálne autá s tmavými oknami a malými okrúhlymi anténkami na streche," spomína José. Nebolo to však jeho posledné stretnutie s UFO:

"V istú noc sme spolu s bratrancom išli obhliadnuť observatórium. Uprostred medzi vežami sme zbadali čosi nezvyčajné: veľký, dlhý objekt v tvare bumerangu s množstvom malých svetielok. Visel nad Zemou dlhší čas, potom nehlučne odletel. Personál observatória ho musel vidieť... Myslím si, že v observatóriu pred nami čosi skrývajú." Marina Rivierová žije v tesnej blízkosti observatória. V roku 1996 dosvedčila, že ona i jej susedia veľakrát videli zvláštne lietajúce objekty nad Arecibom. Gigantické svietiace objekty viseli priamo nad rádioteleskopom. Vídavali aj lúče modrobieleho svetla, vystreľujúce na terén observatória smerom k tajomným objektom, ktoré bleskove unikali. Svetelné lúče, ktoré nestrieľali, vyzerali ako laserové lúče..."

Hľadanie mimozemských signálov vzdialených stovky svetelných rokov od nás a nespozorovanie lodí "cudzích" 100 metrov od rádioteleskopu nie je ničím novým. Vláda USA je totiž presvedčená, že spoločnosť ešte nie je pripravená na informácie tohto typu. K utajovaniu sa vďačne pripájajú pracovníci SETI, lebo priznanie prítomnosti mimozemšťanov by ich skúmanie kozmu urobilo nezmyselným (čo je aj pravda), a tak by prišli o dobre platené vedecké miesta. Raz však pravda musí vyjsť najavo. Z ľudí nemožno donekonečna robiť stádo oviec.Článok je v sekcií - Veda / Ekopohľad