Ekopohľad

Klimatické zmeny si vyžadujú netradičné riešenia

Po období rozpačitého mlčania alebo urputného popierania všetkého, čo nezodpovedá oficiálne schválenej verzii, na ktorej sa dohodli na medzinárodných konferenciách, vedci napokon váhavo začínajú pripúšťať, že v blízkej prírode sa dnes dejú veci, ktoré jednoducho nevedia hodnoverne a s istotou vysvetliť.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ako v stredoveku

Moderné rádioteleskopy už vyše 40 rokov striehnu na signály od mimozemských civilizácií. Viacerým vedcov sa dokonca zdalo, že ich zachytili. Hoci oficiálne dodnes k žiadnemu kontaktu nedošlo, mnohí si myslia, že kontakt bol nadviazaný a utajený...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Chcú ľudia počuť pravdu a sú schopní na ňu adekvátne reagovať?

Všeobecná otázka, na ktorú si zväčša musíme odpovedať: "nie".
A to platí aj v prípade správ o alarmujúcich klimatických zmenách.
I keď teraz sa už médiá venujú správam o nevídaných výkyvoch - ba v niektorých prípadoch doslova výčinoch - počasia, ľudí tie správy väčšinou nevyburcujú natoľko, aby sa rozhodli radikálne zmeniť svoj životný štýl. Každý čaká, že sa ako prvý pohne niekto druhý.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív