Právě vyšla Egyptska kniha mrtvých

Egyptská kniha mrtvých představuje vrcholné dílo světové duchovní literatury popisující posmrtné stavy, a poskytuje tak průvodce duši putující ke Světlu. Svým poselstvím je podobná ostatním knihám mrtvých, na rozdíl od nich je však mnohem podrobnější.
Egypťané věnovali studiu záhrobního života mimořádnou pozornost, a proto tato kniha - jako jedna z mála - poskytuje účinný a úplný nástroj pro duši putující astrálním světem. Tím je aktuální pro každého z nás.
Toto vydání není pouhým překladem, ale především pokusem o oživení dávného poselství, jak dosáhnout věčného života. V celosvětovém měřítku je zároveň nejúplnější sbírkou nejtajnějších nauk starého Egypta, protože obsahuje všechny dnes známé texty. Zároveň se však jedná o jednu z nejobtížnějších duchovních knih, protože je nutno ji chápat v podobenstvích či náznacích.

Ukázka:

§ 393


52. „Osiris (jméno zemřelého) je zploditelem přemnohých, kteří způsobují, aby Pravda stoupala k Bezbřehé záři a zlomila Ápepovu sílu.“

53. „Osiris (jméno zemřelého) je jedním z těch, kteří pronikli vodnatou Hlubinou, zahnali bouře a udrželi při životě posádku [bárky] Bezbřehé záře. Právě Osiris (jméno zemřelého) zařídil, aby obětiny stoupaly na místo, kde je ona.

54. „Osiris (jméno zemřelého) zařídil, aby cesta bárky probíhala hladce.

55. „Kéž by byla pro Osirida (jméno zemřelého) uvolněna cesta, aby mohl projít.

56. „Tvář (jméno zemřelého) je stejná jako tvář prvotního Boha, jehož potomek je dvojčetem páru kober.“

57. „Osiris (jméno zemřelého) je Pánem moci.

58. „Osiris (jméno zemřelého) je šťastný na obzoru.“

59. "Osiris (jméno zemřelého) má natolik silnou vůli, aby vás překonal, ó, Vody. Kéž byste proto uvolnily cestu vašemu Pánu Osiridovii“

§ 394

Pokyny

­
6o. Budiž řečeno ještě vedle toho, že tento text musí být napsán riúbijským barvivem na počest Shromáždění spjatého s bárkou Bezbřehé záře.

61. Obětuj jim obětiny z opeřenců a předlož jim kadidlo.

62. Toto je [prostředek), jak udržet Požehnaného naživu a [zajistit], aby vynikl mezi těmito bohy. Je to [prostředek], aby nebyl odehnán od bran království nebeského.

63. Odříkávej tento text nad podobou tohoto Požehnaného před nimi, aby se dostal ke každé z těch bran, které jsou zobrazeny.

64. Budiž řečeno u každé z těchto zobrazených bran. Nabídni každému ze strážců bran něco volské kýty, srdce a žebra červeného dobytčete, čtyři nádobky s krví z hrudi, šestnáct bochníků bílého chleba, koláče pezen, koláče šenes, koláče chenefu, koláče chebenenat, osm džbánků plných piva, čtyři misky plné krupek, čtyři hliněné zásobnice plné mléka z bílé krávy, čerstvé květiny, čerstvý olej ben, čerstvou mast, antimon9, základní olej a hořící kadidlo.

65. Budiž odříkáno a poté, co uplynuty čtyři hodiny, budiž vymazán2 každý znak. Zvláště se vyvaruj poledne na nebi.

66. Tento svitek použij tak, aby jej nikdo jiný nespatřil.

67. Je to [prostředek] k rozšíření [míry poznání] Ctihodného na nebi, na zemi i v božím království, a proto je to pro Ctihodného užitečnější než cokoli jiného a je třeba, aby to bylo pro něho uděláno, aby mohl povstat.

68. Toto je skutečně vynikající říkadlo, jak bylo nesčetněkrát ověřeno.

Zdroj: Knihkupectví HLEDAJÍCÍČlánok je v sekcií - Egypt / Egyptská kniha mŕtvych