Sfinga naďalej mlčí

V decembri roku 1935 slávny spiaci prorok Ameriky Edgar Cayce videl v stave autohypnózy scény z dávnej histórie Egypta.Povedal, že okolo roku 10 500 p. n. I. prišli do Egypta ľudia z Atlantídy, ktorí sa zachránili po katastrofe. Oni vybudovali sfingu a pyramídy. Predpovedal, že tam, kde svetlo a tieň padá medzi aby sfingy, bude objavený archív zmiznutej civilizácie.

Fyzik Luis Kalvarez, laureát Nobelovej ceny, sa práve chystal zhotoviť dôkladnú mapu vnútorných poškodení sochy (pomocou najmodernejších elektronických prístrojov), aby konzervátori mohli začať svoju prácu. Bol presvedčený, že egyptológovia už všetky jej záhady vylúštili...

Nepostavili ju faraóni

Podľa tradičnej egyptológie sfingu v Gize postavili za panovania faraóna Cheopsa 2500 rokov p. n. I. Málokto si však uvedomuje krehkosť tejto teórie. Archeológovia naďalej veria, že jej tvár zobrazuje faraóna, hoci porovnávacie výskumy so sochou v káhirskom múzeu to vylúčili.

O pochybnostiach týkajúcich sa sfingy písal už v roku 1949 egyptológ Selim Hassan. Ale egyptológovia to ignorovali a všetko zostávalo po starom, až do počiatku 90. rokov dvadsiateho storočia. Vtedy na miesto činu prišli geológovia, kamery a elektronika.

Prvú ranu tradičnej teórii zasadil bádateľ John Anthony West, ktorý dospel k názoru, že korózia, ktorá zničila trup sfingy, je výsledkom pôsobenia vody, a nie vetra. Lenže podľa zistení v tejto oblasti nepršalo 12 OOO rokov! West sa preto obrátil na geológa Roberta Schocha z Bostonskej univerzity, vynikajúceho odborníka. Na prekvapenie vedcov nebolo ľahké získať povolenie Egyptskej organizácie pre starožitnosti. Nakoniec sa podarilo byrokraciu prekonať a klimatológovia s geológmi sa dali do práce.Tajný archív sfingy

Výsledky boli priam šokujúce. Vedci získali dôkazy o lejakoch. Práve vtedy Luis Kalvarez zapol aj svoju aparatúru... Zväzky elektrónov sa správali tak, akoby zošaleli. Grafy zobrazujúce ich prenikanie sfingou ukázali, že vo vnútri sochy okrem vápencovej skaly existujú aj iné minerály a prvky. Ba čo viac, nachádza sa tam kov a v základoch sfingy najmenej šesť prázdnych komôr. Jedna z nich má rozmery 12 x 9 metrov. To, že lejaky spôsobili eróziu sfingy, potvrdzujú aj neskoršie výskumy mnohých geológov z celého sveta. Je to neobyčajne dôležité zistenie, pretože potvrdzuje, že sfinga vznikla oveľa skôr, ako si odborníci mysleli, keďže k lejakom došlo na konci doby ľadovej (asi 15 000 rokov p. n. I.). Pršať prestalo v oblasti Nílu 7000 rokov p. n. I. To však nie je všetko! Keby sa totiž ukázalo, že kov vo sfinge alebo pod ňou obsahuje viac ako dve percentá medi, bolo by potrebné zmeniť datovanie bronzovej éry a písať novú históriu civilizácie! Ešte viac problémov prináša datovanie vzniku sfingy. Ak by sa aj ustálený dátum 7000 rokov p. n. l. znížil o polovicu, vzniká otázka, kto ju postavil, pretože v tom čase sa po teréne dnešného Egyptu preháňali len primitívne kmene.Pred vedou vznikol problém: buď zmeniť pohľad na sfingu a pyramídy, alebo priznať, že celá súčasná geológia nestojí za nič. Vedci dúfali, že výskum komôr pod sfingou prinesie na tieto otázky odpoveď. Ale zrazu, celkom neopodstatnene, Egyptská organizácia pre starožitnosti zabránila v roku 1993 ďalším výskumom. Možnože to ovplyvnila Westova výpoveď: tento vedec tvrdil, že určenie nového dátumu vzniku sfingy hovorí v prospech existencie Atlantídy.

Prečo egyptská vláda a egyptológovia zabránili Westovi v ďalších výskumoch? Žeby sa obávali objavenia dôkazov o vysokorozvinutej civilizácii, ktorá údajne existovala na Zemi pred posledným zľadovatením?

Už v 4. storočí p. n. I. boli Rimania presvedčení, že v pyramídach je skrytá knižnica, obsahujúca poznatky o zmiznutej civilizácii. Arabskí kronikári, vychádzajúci z pradávnych zdrojov, tvrdili, že v Gize je skryté celé poznanie sveta, a koptské kmene tvrdia, že pod sfingou, najmä pod jej labami (tam seizmický výskum ukázal existenciu veľkej komnaty), sú tajné komory a chodby vedúce k trom najväčším pyramídam, ktoré sú svojským archívom dávnej civilizácie.

V roku 1996 egyptská vláda z n~ známych príčin zmenila názor. Povolila výskum Josephovi Shorovi, americkému milionárovi, spojenému s Association for Research and Anlightenment, veľmi vplyvnou organizáciou. ktorá sa zaoberá popularizáciou poznatkov "spiaceho proroka Cayceho. Shor a doktor Hawass verejne oznámili, že pod sfingou sú naozaj komory

a tunely. Keď budú skutočne otvorené, svet ich uvidí na vlastné oči počas priameho televízneho prenosu. Lenže všetko má zrejme vyššiu réžiu!Článok je v sekcií - Egypt / Nezaradené