Ostrov v podsvetí

Pod pyramídami v Gize sa podarilo objaviť dosiaľ netušenú pohrebnú komoru. V krypte sa našli ľudské kosti.Dvaja faraóni, ktorých mená sa začínali na CH -Cheops a Chefren -, dali premiestniť a navŕšiť viac ako 12 miliónov ton kameňa, čím vznikli dve najimpozantnejšie stavby na svete.

Múmie oboch faraónov - staviteľov - sa dávno stratili. Zachovali sa pohrebné komory v útrobách pyramíd, ale zdá sa; že nikdy neboli použité. Telesá pyramíd sú prebádané radarovými zariadeniami a diaľkovo ovládanými sondami s fotografickými aparátmi. Pomocou nich sa mali objaviť utajené duté priestory - výskum sa však skončil neúspešne.

Ale teraz sa predsa len prišlo na niečo, čo nikto ani nepredpokladal: v tesnej blízkosti pyramíd sa podarilo odkry do terénu zahĺbený systém šachiet.

Podzemné priestory sú vysekané až do hĺbky 30 metrov. Vstup do podzemia sa nachádza presne pod spojovacou cestou, ktorá smeruje od Veľkej sfingy k Chefrenovej pyramíde (pôvodne vysokej 143,5 metra). Už pred dvoma rokmi sa začalo vypratávanie vstupnej šachty pod vedením Zahi Hawasa, ktorý má na starosti praveké pamiatky v Gize. Najprv vnikli do šachty hlbokej 12 metrov, ktorú možno zdolať rebríkmi. Na jej dne sa nachádza podzemná sála so šiestimi výklenkami. Vo dvoch z nich sú umiestené sarkofágy zo sivého kameňa.

Mohutné kamenné rakvy - sarkofágy - sú nezdobené a nie sú na nich ani žiadne hieroglyfické nápisy Vznikli okolo roku 500 p. n. I. Pravdepodobne boli v nich pochovaní veľmi bohatí ľudia, ktorí si mohli dovoliť vybrať miesto svojho posledného odpočinku v posvätnom areáli neďaleko pyramíd.

Podzemné priestory sú však podstatne staršie a aj oveľa hlbšie pokračujú do podsvetia. Okrem šiestich výklenkov pre sarkofágy je v miestnosti aj jeden menší výklenok. Pri jeho čistení sa zistilo, že v podlahe je štvorcový otvor. Šachta pod ním bola celkom zaplnená blatom a spodnou vodou.

Výplň odsávali výkonnými prenosnými pumpami. Stroje celé týždne vrčali a napínali nervy výskumníkov. Ľudia pomáhali s hadicami, vedrami. Od hluku a prachu všetci skoro ohluchli a oslepli. Konečne sa podarilo priestor, vysekaný do skalného podložia, úplne vyčistiť, vyprázdniť. Bádatelia sa spustili do hĺbky. Na dne v hĺbke 29 metrov pod zemským povrchom sa pred nimi otvorila ďalšia priestranná hrobka. Rekonštrukcia ukázala, že tento priestor býval kedysi na celej ploche čiastočne vyplnený vodou a pripomínal bazén podzemnej plavárne. V strede vodnej nádrže stál kamenný blok a okolo neho štyri kamenné stĺpy Na bloku kameňa bola schránka s telom pochovaného. Vrchnák schránky bol odtrhnutý a poškodený Rozbité vázy a kosti poukazujú na to, že miestnosť použili okolo roku 1550 pred Kristom.

Kto však bol v miestnosti pochovaný? Vznikla domnienka, že miestnosť obsahovala symbolický hrob boha Osirisa. Podľa staroegyptského mýtu roztrhal boha Osirisa jeho brat Seth na 14 kusov. Jeho manželke Isis sa však podarilo poskladať Osirisovo telo z kúskov a oživiť.

Takáto teória sa však nedá považovať za správnu. V hrobke sa totiž našli ľudské kosti, ktoré potvrdzujú, že miesto bolo skutočným miestom pohrebu konkrétnej osoby a nielen akýmsi symbolickým hrobom.

Bádateľov rozrušilo, že monumentálne nálezisko mimoriadne pripomína miesto, ktoré v Egypte opísal už historik Herodot (žil v rokoch 490 až 425 p. n. I.). Ten totiž zaznamenal, že faraón Cheops odpočíva na umelom ostrove, ktorý je obklopený umelým jazerom, hlboko pod pyramídou. Je možné, že by v novoobjavenej hrobke pôvodne odpočíval práve tento faraón? Experti to vylučujú! Cheops totiž zaručene zomrel v roku 2528 p. n. l.!

Archeológovia sú vo veci nového objavu veľmi neistí. Nález nebol doteraz vedecky spracovaný ani publikovaný. Chýbajú ešte aj stopercentné analýzy nájdenej keramiky. Bude treba dôkladnejšie preskúmať aj vrstvy, ktoré ležia na podlahe komory. Veľkou hádankou je pomerne úzky tunel, ktorý smeruje z najhlbšej komory smerom na západ. Je to mimoriadne tesná horizontálna chodbička vytesaná do skaly. Niektorí bádatelia vyslovili myšlienku, že chodbička by mohla byť podzemným spojením s Veľkou sfingou.

Doteraz sa nepodarilo tento minitunel prebádať. Keďže neboli naporúdzi nijaké technické zariadenia, poslal Hawas do chodbičky malého chlapca. Ten sa však musel čoskoro vrátiť: asi po šiestich metroch zistil, že chodbička je zasypaná.Článok je v sekcií - Egypt / Nezaradené