Vymaanika-Shaastra

Bylo staroindické město Mohendžo-daro, jehož stáří se datuje do 2.-3. tisíciletí př. Kristem, vybombardováno nebo bylo epicentrem výbuchu atomové bomby? Byla zde použita ještě jiná neznámá ničivá síla?
Vykopávky tohoto města dokazují, že jeho zkáza přišla z nebes. Lidé byli evidentně čímsi náhle zasaženi. Na fotografii je vidět, že se někteří i po smrti stále drží za ruce. V okolí bylo nalezeno velké množství spečené keramiky a dokonce roztavené kamení.
Ve staroindických bájích je zmiňováno použití létajících strojů - viman ke svrhávání zbraní hromadného ničení.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Filosofie a věda dávných civilizacií

Jistou představu o úrovni vědy a filosofie starých civilizací můžeme získat z dochovaných artefaktů, pocházejících ze Staré říše Egypta. Je to bohužel zatím nejzazší hranice, kam dosud úspěšně pronikla archeologie. Další zdroj informací jsou mýty, ale také dochované zprávy o vědeckých znalostech a řemeslnické technologii pěstované ve střediscích usazených kolem starobylých svatyní Osirise a Thowta (Herma). Můžeme dnes pouze tušit jaké bohatství informací obsahovala alexandrijská Bibliothéka, knihovna Ptahovy svatyně v Memfidě, Pergamská knihovna a další, které zanikly vesměs ohněm. O duchu a technické úrovni civilizačního cyklu zaniklého v roce 3449 př.n.l. toho víme velmi málo a z toho mála, co se zachovalo a bylo s úctou chráněno po tisíciletí egyptskými kněžími je pak zničeno náboženskými fanatiky islámu i křesťanství. Nicméně to,co se dochovalo zejména v oblasti filosofie a vědeckých znalostí, nás nutí k hluboké skromnosti. Zjišťujeme, že mnohé, co jsme s velkou slávou a sebevědomím objevili v 18. a dalších stoletích, nebyly sensu stricto objevy, ale znovunalezení pradávných znalostí našich moudrých předků.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ľudské slovo

Voda je schopná vstrebať a odovzdať dobré i zlé vibrácie a myšlienky. Dá sa ovplyvňovať negatívne aj pozitívne. Voda dokonca vníma hudbu a vie aj "čítať" - reaguje na napísané slová. Výnimočný japonský bádateľ Masaru Emoto dokázal odfotografovať rôzne kryštály vody podľa toho, ako boli ovplyvnené či "nabité". Sú to úchvatné, ohromujúce obrazy a zároveň dôkazy. Objavil jedinečný spôsob zobrazenia jemnohmotnej informácie nachádzajúcej sa vo vode tým, že fotí jej kryštály vzniknuté zmrazením. Ale čo sa vlastne skrýva za týmto priam zázračným efektom?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 31. augusta 2015