Z rozprávok skutočnosť

Napoly ľudia, napoly zvieratá. Existovali vôbec? V rozprávkach, mýtoch, samozrejme, ale v skutočnosti? Čo vlastne maľovali po skalách naši prapredkovia?

Ako to bolo v skutočnosti, to sa ťažko dozvieme, kým nenájdeme kostry týchto hybríd. Je známe, že grécke,egyptské či indické mýtické postavy poloľudí ,polozvierat či zvierat rôzne navzájom "pomiešaných" sú nástupcami tzv. teriantropov. Tieto postavy maľovali na skaly a kosti aj dávni umelci. Paul Tacon z Austrálskeho múzea v Sydney, ktorý sa zaoberá skalnými kresbami, pripomína, že v Austrálii a Južnej Afrike existujú desiatky skalných malieb a sošiek starších ako 10-tisíc rokov, ktoré predstavujú ľudí s hlavami zvierat. Najstaršia soška človeka s hlavou mačky pochádza z Nemecka a môže mať okolo 32-tisíc rokov. Experti zistili. že viera v teriantropov bola v prehistorických časoch všeobecne rozšírená, a to nezávisle od oblasti, na ktorej prebývali prvotné ľudské kmene. Tento fakt je pozoruhodný.

Možno ho objasniť len dvoma spôsobmi: ten prvý by zohľadňoval vedomie spoločné všetkým ľudom, ktoré by prvotným umelcom prikazovalo (z akýchsi nám neznámych dôvodov) predstavovať hybridy. Druhou možnosťou je. že tieto genetické zmesi skutočne existovali a prvotní umelci maľovali to, čo videli.

Ak predpokladáme, že to tak skutočne bolo, vzniká otázka, odkiaľ sa vzali a čo sa s nimi stalo. A tu máme opäť dve možnosti.

Všetci vedia, ako vyzerali sirény, vlkolaky, kentauri. Všeobecne sú považované výplod ľudskej fantázie. Ale prívrženci teórie kozmických bioinžinierov tvrdia, že v dávnych časoch bola Zem veľkým laboratóriom "bohov", ktorí tu robili genetické experimenty, zaľudňujúc planétu potvorami. Druhá možnosť sa objavila len nedávno a už sme o nej písali. Ukazuje sa totiž, že genetická medzidruhová blokáda, ktorá napríklad nedovoľuje, aby mačka otehotnela so psom alebo človek s koňom (tak by vznikol kentaur), sa v pozemských organizmoch objavila sotva pred pár desiatkami tisíc rokov. Nedostatok tejto blokády umožňoval širokú genetickú výmenu a vznik nových druhov (akoby sama príroda experimentovala). Po vzniku blokády (prečo sa objavila, objasňujú už dnes mnohí autori) niektoré druhy nedokázali prežiť, možnože boli neplodné, ako muly, a vyhynuli, iné prešli evolúciou a vznikli nové druhy.Článok je v sekcií - Civilizácie / Nezaradené