Rámovi bojovníci i Atlanťania používali atómové zbrane

Nagovia, svätí bojovníci, slúžiaci výlučne dobru (ktorých naposledy mali šťastie vidieť len účastníci Maha Kumbh Mely - sviatku zmývania hriechov-a ktorí inak žijú takmer neviditeľní v horách), založili podľa ezoterickej tradície impérium Rámu v Indii.

Podľa tej istej tradície Rámovo impérium zaniklo tisíc rokov po zániku Atlantídy. Staroindické eposy Mahabharáta a Ramajána opisujú množstvo strašných vojen, ktoré pravdepodobne medzi sebou viedli Atlanťania a vtedajší obyvatelia Indie. Mahabharáta a Drona Parva opisujú vojnu s veľkými ohnivými guľami, ktoré dokázali zničiť celé mesto a "pohľad Kapilie", ktorý mohol spáliť na popol 50 000 ľudí. Nagovia po usídlení sa v severnej Indii postavili hlavné mesto,ktoré pomenovali Dekkan. Dnes sa na tomto mieste nachádza mesto Nagpur. Impérium Nagov rozširovalo svoje hranice na celú severnú Indiu spolu s mestami Harappa, Mohendžo-Daro a Kot Didži (dnes v Pakistane) a ďalšie. Mestá riadili "veľkí učitelia" alebo "majstri", ktorí predstavovali ochrannú aristokraciu civilizácie Ráma. V súčasnosti ich pomenovali "kráľmi kňazmi" civilizácie z údolia Indusu. Dokonca sa podarilo nájsť niekoľko pomníkov týchto takzvaných bohov. V skutočnosti išlo o ľudí obdarených mentálnymi a psychickými schopnosťami, ktoré sú pre väčšinu súčasníkov nepredstaviteľné.

Doktor J. R. Oppenheimer poznal dávnu sanskritskú literatúru. Počas interview po pozretí si atómového výbuchu vyslovil slová z Bhagavad Gíty: "Teraz som sa stal smrťou, ničiteľom svetov."

Vojna vypukla v čase, keď sa Atlantída i Rámovo impérium nachádzali na vrchole rozkvetu. Pravdepodobnou príčinou bola snaha Atlanťanov podrobiť si Rámovo impérium.

Jeden z opisov bitky, propagovaný Lemúrskym združením, hovorí, že králi kňazi Impéria Rámu premohli Atlanťanov, súch vybavení nezvyčajnou silou a "fantastickým arzenálom zbraní". Králi kňazi nechceli bojovať, ale upozornili, že keď nebudú mať inú možnosť, zaútočia. Arogantní Atlanťania neverili, že Indovia sa im môžu postaviť na odpor. Eposy presne opisujú priebeh boja. Hoci môže ísť iba o fantáziu, indické texty obsahujú opisy ďalších udalostí, ktoré už neboli také prajné pre Rámovo impérium.

Podľa toho, ako zvyčajne hodnotíme dávnu históriu, sa zdá, že atómová vojna pred desaťtisíc rokmi bola absolútne nevierohodná. Do výbuchu bomby nad Hirošimou a Nagasaki si človek nedokázal predstaviť takú strašnú zbraň, akú opisujú starodávne texty.

Hoci sa to zdá neuveriteľné, archeológovia našli v Indii a Pakistane dôkazy, že určité mestá boli zničené atómovými výbuchmi. Keď sa v Harappe a Mohendžo-Dare prekopali na úroveň ulíc, objavili kostry rozhádzané po celom meste. Nepochované. Boli tisíce rokov staré a najrádioaktívnejšie, aké

Sovietski archeológovia dokonca našli kostry 50-krát rádioaktívnejšie, ako je bežné. Našli sa aj zvyšky zrejme hlineného riadu, ktorý sa vplyvom vysokej teploty rozpustil. Archeológovia našli aj iné mestá v Indii so stopami po mohutných explóziách. Tieto mestá boli kompletne zmetené zo zemského povrchu. Hľa, čo sa o tom dočítame v Mahabharáte: ...bol to jediný náboj vyzbrojený celou silou vesmíru... telá boli ním také spálené, že ich nebolo možné identifikovať. Vypadali im vlasy i nechty. hlinené nádoby sa bez viditeľnej príčiny rozsypali a vtáky zbeleli... Po niekoľkých hodinách boli potraviny skazené... Existuje však viacero ďalších dôkazov, napríklad gigantický kráter Lonar pri Bombaji (niet v ňom ani stopy po meteoritnej hmote), ktorý nesie stopy po obrovských teplotách. Ezoterická literatúra píše, že v rovnakom čase sa Atlanťania snažili podrobiť si aj ďalšiu civilizáciu, ktorá rozkvitala na mieste, kde je dnes púšť Gobi. Použili zbrane so špeciálnou vlnovou dĺžkou, a strieľajúc cez stred Zeme, zničili nielen svojich protivníkov, ale pravdepodobne aj seba. Podľa Platóna sa Atlantída prepadla do hlbín oceánu. Spôsobila to mohutná kataklizma, ku ktorej došlo zanedlho po vojne s Rámovým impériom - aspoň tak usudzuje David Hatcher Childress, bádateľ, autor a vydavateľ mnohých kníh venovaných vede a zaniknutým civilizáciám.Článok je v sekcií - Civilizácie / Nezaradené