Dielňa na ľudí

Dielňa na ľudí

Mnohé ukazuje na to, že všetky doterajšie teórie o vzniku ľudstva sa budú musieť zmeniť. Napríklad sumerské legendy veľmi presne opisujú stvorenie človeka "nesmrteľnými" (z ľudského pohľadu) Anunnaki. Existuje však aj čínska legenda, že človek je výsledkom mnohých pokusov, počas ktorých ľudstvo vyšľachtili "Nadzemšťania". Takýchto legiend je však veľa.

Podľa šesťtisíc rokov starej sumerskej kozmogónie bol život na Zemi prenesený prostredníctvom "útočných satelitov" Nibiru, planéty, ktorá má nepravidelnú elipsovitú dráhu a približuje sa k Zemi raz za 3600 rokov. Z prenesených organizmov sa postupne vyvinul pozemský život vrátane neskorších primátov. Pre staroveké stredomorské národy bola Nibiru (Marduk) Stvoriteľom

a navyše sídlom ANA, ktorý bol pánom osudov Zeme, ľudí a "bohov". Civilizácia Nibiru bola podľa Z. Sitchina ohrozená ekologickou katastrofou (defekt v atmosfére). Na Zemi ťažili zlato, potrebné na rozptýlenie do svojej atmosféry na ochranu pred kozmickým žiarením.

Spomínané sumerské texty hovoria o zmiešaní dvoch existujúcich tvorov. Sumermi použitý výraz LU.LU (zmiešaný miešanec) je hybridom, ktorým boli nahradení Anunnaki ("bohovia-tvorcovia") pracujúci v pozemských zlatých baniach.

Skutočnosť, že napríklad Hebrejci poznali pôvodné sumerské učenie prebleskuje akoby mimochodom z Dávidových a Jóbových výrokov v Knihe žalmov. Pri podrobnom skúmaní natrafíme na nevysvetliteľné rozpory - upozorňuje v knihe UFO, Biblia a koniec sveta J. Wojnar.Raeliáni napodobňujú bohov

Písali sme už o tom, že prívrženci francúzskeho novinára, ktorý prijal meno Rael (údajný posol mimozemšťanov Elohimov) a jeho hnutie sa volá raeliánske, chcú klonovať človeka (ak už tak neurobili), pretože podľa nich to nie je nič zlé, veď my ľudia sme výsledkom genetických experimentov bohov - neznámych bytostí z kozmu.

Táto napohľad neškodná, i keď extravagantná viera naberá na zlovestnosti tým, že jej vyznávači chcú zobrať veci do svojich rúk a svojimi nekaždodennými myšlienkami obšťastniť ľudstvo. Raeliáni chcú podľa svojich "kozmických" predkov klonovať človeka: k dispozícii majú dve výskumné skupiny. Jedna z nich, nazvaná "Clonaid", pôsobí v Spojených štátoch a jej práce sleduje americký Úrad pre lieky a potraviny, ktorý už raz zabránil raeliánom klonovať dieťa, ktoré zomrelo na srdcovú chorobu.

Hlavná genetička Clonaidu doktorka Boissellierová tvrdí, že nekoná proti božím prikázaniam a realiáni nakoniec človeka vyklonujú: existuje veľa krajín, kde táto činnosť nie je zakázaná.

Odkiaľ raeliáni zistili, že ľudia sú produktom genetického inžinierstva? Oni tvrdia, že im to prezradili Elohimovia, mimozemšťania, s ktorými sa skontaktoval ich vodca Rael. K dispozícii však mali aj mýty, rozšírené vo všetkých kultúrach. Kentaurovia, kyklopovia, sfingy, sirény - to nie sú, ako nás utvrdzuje oficiálna archeológia, výlučne výtvory ľudskej fantázie, ale bytosti, ktoré skutočne existovali. Rael tvrdí, že ľudská fantázia, aby čosi stvorila, potrebuje popudy. Tým skôr, ak vychádza ešte z doby kamennej. Ako by pravekí ľudia mohli čo len pomyslieť na to, že existujú takéto hybridy? Celkom iste ich videli na vlastné oči.

Posvätné knihy a legendy takmer všetkých národov Zeme hovoria o zvláštnych bytostiach, potvorách, ktoré nie sú produktom evolúcie. Môžeme sa o nich dočítať v Biblii, židovských, perzských, arabských, indických, egyptských či tibetských svätých knihách. Dozvedáme sa z nich, že na Zemi kedysi žili titani či iné ľudsko-zvieracie monštrá. Zvyčajne išlo o dvojpohlavné bytosti rozmnožujúce sa len v rámci svojho druhu, ale pohlavne nažívajúce, s kým sa len dalo. Vznikli ako genetické experimenty mimozemských bytostí, akosi mimovoľne, ako vedľajší produkt pri tvorbe človeka, čiže bytosti určenej slúžiť ,.bohom" (takýchto Pudí označovali sumerské texty ako "Adamu"). Staré texty tvrdia aj to, že experiment sa nakoniec vymkol bohom spod kontroly.Produkt genetického inžinierstva

Je známe, že o hybridoch, existujúcich v minulosti, písali dokonca aj vierohodní historici: ich kroniky sú pre archeológov základným zdrojom poznania o dávnych časoch (samozrejme, okrem fragmentov, ktoré protirečia nášmu súčasnému poznaniu o histórii a biológii). Jedným z nich bol Maneton, žijúci pred tisícročiami, hlavný kňaz a pisár Egypta. Ako "zasvätený" napísal kroniku Egypta, v ktorej vymenúva všetkých bohov a neskôr kráľov vládnucich tejto krajine.

Podľa Manetona bohovia vládli 13 900 rokov a faraóni (polobohovia) ďalších 11 000 rokov. Bohovia vytvorili veľa hybridov a netvorov: boli to ženy a muži dvojitej povahy, ľudia s dvoma hlavami, kozími nohami, s rohami na hlave, s konskými kopytami. Vytvárali ľudí-kone, ľudí-býkov a veľa iných zvláštnych bytostí, napríklad chiméry, ktoré mali hlavu hada, telo leva, krídla orla a chvost škorpióna.

O všetkých týchto monštrách písal aj Eusebius, biskup v Caesarei, ktorý bol rannokresťanským kronikárom (zomrel roku 339 n. I.): "Boli tam iné potvory, z ktorých časť bola stvorená sama a vybavená formami dávajúcimi život.

A splodili ľudí s dvojitými krídlami... ako aj iné potvory s konskými hlavami a ľudskými telami, s rybími chvostami. K tomu drakom podobné monštrá a veľa bytostí rôzneho druhu a rôzne sformované, ktorých obrazy prechovávali v chráme Belosa."Jablko či sex?

Židovské legendy hovoria o anjeloch, búriacich sa proti svojmu pánovi, ktorý sa rozhodol stvoriť človeka. Ten môže získať vládu nad celou Zemou a navyše ešte má schopnosť rozmnožovať sa. Anjeli sa však medzi sebou nemôžu množiť. Samael, najväčší spomedzi nich, zozbiera teda svoje zástupy a spúšťa sa na Zem. Tak dochádza k stretnutiu Samaela a Evy a k jej oplodneniu: "Pozrela na neho a postrehla, že jeho tvár nie je podobná pozemskej, ale nebeskej: `

Po tomto príbehu, ktorý sa skončil vyhnaním z raja, vznikli dva rody: Kaina a Ábela. Potomkovia Kaina neuznávali morálne zákony a spolunažívali tak s ľuďmi, ako aj so zvieratami. Ich neviazanosť a zmyselnosť sú opísané v príbehu Sodomy a Gomory, miest zničených bohmi.

Biblia hovorí o padlých anjeloch, ktorí spolunažívali s "ľudskými dcérami", čoho plodom boli giganti. Židovské legendy uvádzajú dokonca ich mená: boli Emiti, čo znamená znetvorení, Refaimi oslabujúci, Awwimi ničitelia

a Nefilim - kaziaci. V sumerských textoch boli Nefilimi určitý čas vládcami Zeme, polobožskými kráľmi, ktorí vybudovali silu Sumerov.

Koniec Sodomy a Gomory

Takmer v každej starodávnej knihe sa dočítame, že spomínané hybridy vytvoril nejaký "pári', ktorý bol nespokojný s výzorom a správaním sa svojich poddaných: rozhodol sa zničiť ich. Na tento cieľ použil nezvyčajnú zbraň. Dočítame sa o tom v tibetských knihách: "Z priestoru sa objavil Lhas zdola Lham Ayin, vybuchli plamene a oheň s iskrami a pozabíjali oni bytosti s dvoma tvárami, ľudí-kone, ľudí so psími hlavami a rybími telami."

V posvätných textoch takmer celého sveta čítame o potope, ktorí "najvyšší" zoslal na tieto omyly prírody, aby ich zničil a začal všetko znova.

Obrazy ľudských hybridov možno vidieť v parížskom Louvri, v káhirskom múzeu, v Kalkate, v Archeologickom múzeu v Ankare, Delfskom múzeu v Grécku, v Metropolitan Museum v New Yorku. Mnohé tieto nezvyčajné bytosti sú tam predstavované ako monštrá, zakuté v okovách alebo strážené strážcami. V British Museum sú na čiernom obelisku asýrskeho kráľa Salamanasara II. bytosti s ľudskými hlavami, ktoré majú nohy a ruky zvierat a ktoré držia ľudia na reťazi. Text vyrytý na platniach hovorí o "zvieratách podobných človeku, vedených do zajatia".

Omyl prírody?

Vo svetle dnešných objavov, keď sa minulosti venujú nielen archeológovia, ale aj odborníci z rôznych oblastí vedy, inžinieri a spisovatelia, môžeme na všetky legendy, ale aj na mnohé artefakty z minulosti hľadieť inak. Napríklad z hľadiska dnešných genetických poznatkov, z informácií genetického inžinierstva vieme, že vytvoriť takéto hybridy je možné. S tým, že by boli neplodné. Čo si teda počneme s týmito poznatkami: Opäť ich zmeníme na legendy?

Nie je to dávno, čo vedci zistili, že v ľudskej krvi sa objavila nová zložka, činiteľ Rh, ktorá nám znemožňuje plodiť potomkov so zvieratami. Možno teda predpokladať, že kedysi dochádzalo k sodomii, ktorej výsledkom boli hybridy, schopné ďalej sa rozmnožovať. Je možné aj to, že kedysi dávno bolo takýchto bytostí veta, ale nakoniec vyhynuli, následkom objavenia sa činiteľa Rh, vďaka ktorému ustal prílev "čerstvej krvi". Navyše, ľudia cítili voči takýmto bytostiam odpor a poľovali na ne s výnimočnou vytrvalosťou.

Ako to bolo v skutočnosti, môžeme sa len domýšľať. Nevieme, kto kedysi dávno miešal varechou v genetickom hrnci Zeme. Isté je len jedno, a to, že kedysi bol v tom všetkom riadny zmätok... A ten máme aj my, neraz aj vlastným pričinením.Článok je v sekcií - Civilizácie / Nezaradené