Pohľad do tajov astrológie 8

Znamením Váh prichádzame do druhej polovice zvieratníka. V nej sa osobnosť učí nadväzovať kontakty s okolím, chápať sa ako súčasť spoločenstva. Váhy začínajú toto spoločenské sebauvedomovanie nadväzovaním vzťahu k druhému človeku. Váhy preto nutne potrebujú ku svojej existencii vzťah, či už priateľský alebo partnerský. Prevažne sa jedná o vzťah k jednej osobe. Váhy sú tiež znamením, v ktorom dochádza k estetickému vývoju, preto tiež Váhy majú veľký zmysel pre krásu a harmóniu. Túžba uzavierať harmonické vzťahy spolu s vysokým estetickým cítením prispievajú k veľkej obľúbenosti Váh medzi ľuďmi. Na rozdiel od Panny, ktorá chápe vzťah k spoločnosti predovšetkým prostredníctvom práce, služby, Váhy ju ponímajú ako rovnoprávne partnerstvo, i keď niekedy rovnoprávnosť môže byť porušená a Váhy môžu byť dominantné.

VÁHY – LIBRA

Živel: Vzduch
Dynamika: Kardinálna
Polarita: Pozitívna
Vládca: Venuša (asteroidy Pallas a Juno)

Kľúčové slovo: Vyrovnávam


Vplyv Venuše vo Váhach sa premieta najmä do zmyslu ku krásnu, k harmonickým proporciám. Neznamená to síce, že Váhy musia mať umelecký talent, ale v každom prípade sú k umeniu, najmä takému, ktoré vyvoláva pocit pohody a harmónie, silne priťahované. Váhy majú silno vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Odmietajú nefér jednanie, hrozia sa i menších podvodov, nie sú zákerné. Vzhľadom k tomu, že svet okolo nich nebýva práve naplnený spravodlivosťou, môžu byť Váhy aj nešťastné a nedokážu využiť príležitostí, v ktorých je treba máličko porušiť platné morálne a mravné princípy. Pretože sú Váhy vzdušné znamenie, je pre ne dôležitý intelekt, nové myšlienky. Bez duševnej stimulácie strácajú Váhy veľa radosti zo života. Z potreby vzťahu, nadväzovania kontaktov od seba k ďalšej osobe, plynie i záujem Váh o také povolania, ako je psychológ, právnik.

U nižších typov, či pôsobením negatívnych faktorov, sú Váhy nerozhodné, nestále, majú málo energie, neoplývajú sebadôverou, nedokážu sa dobre hodnotiť vo vzťahu úlohy podriadenosti a nadriadenosti a sú ľahko ovplyvniteľné.

Venuša zodpovedá Váham najmä v oblasti estetickej a vzťahovej. Z hľadiska polarít – Venuša je záporná a Váhy kladné, však už nie je zhoda. Preto sa niektorí astrológovia domnievajú, že lepším vládcom Váh by boli asteroidy Pallas a Juno.

Váhy lepšie vychádzajú s planétami, ktoré sú spoločenské – tie pri prechode znamením Váh sú v účinkoch kladne ovplyvnené. Príliš egoistické planéty, ako napríklad Mars, vyvolávajú napätie.

ŠKORPIÓN – SCORPIO

Živel: Voda
Dynamika: Fixná
Polarita: Negatívna
Vládca: Pluto

Kľúčové slovo: Túžim


Škorpión je najkomplikovanejším znamením zvieratníka. Je najmenej zrozumiteľný, najmenej chápaný a veľakrát v dôsledku neporozumení odsudzovaný. Škorpión je prvé znamenie zverokruhu, ktoré si uvedomuje smrť. Chápe ju však nie osudovo, ale ako nevyhnutný koniec jedného procesu, nevyhnutný k tomu, aby mohol byť začatý proces nový. Smrti sa Škorpión nebojí, naopak je podvedome s princípom smrti spojený. Princíp premeny sa prelína celou jeho až mystickou orientáciou. Je znamenie, ktoré si prvé uvedomuje hĺbkou poznania. Pretože chápe relativitu všetkých prírodných dejov, nenachádza rozdiel medzi dobrom a zlom; podľa neho kategórie dobra a zla do procesu poznania prinášajú zmätok, nedorozumenie.

Vzhľadom k obrovskej túžbe po poznaní príčiny všetkého, javí sa vonkajškovo život Škorpióna ako intenzívny. Všetkému chce prísť na kĺb, všetko bytostne túži poznať až do samej podstaty. Vzhľadom k veľkej citlivosti a vnímavosti Škorpióna, potom je pre neho jeho život dramatický s radom pádov a vzostupov. Túžba a cítenie sú pre neho tak nevyhnutné, že sa Škorpión radšej cíti zle, než aby necítil nič. Škorpión miluje záhady, lebo mu dávajú priestor ku skúmaniu a prenikaniu. Mnoho Škorpiónov je preto spokojných s výskumom, vedou, psychoanalýzou.

Nedorozumením je Škorpión pokladaný za najerotickejšie a najzmyselnejšie znamenie zverokruhu. Je to preto, že jeho prístup k sexualite je pre iných obtiažne pochopiteľný. V sexualite totiž Škorpión nachádza tajomno, v zážitku orgazmu svoje napojenie na princíp smrti. Sekundová smrť, ako je niekedy orgazmus popisovaný, je pre neho mohutným zážitkom, pre ktorý je schopný urobiť všetko. Sexualita nie je pre neho radostne zmyselná ako pre Býka, je pre neho neovládateľnou nutkavosťou. Nejde mu ani tak o radosť zo zážitku, ako o tajomstvo zážitku.

Vzhľadom k tomu, že k poznávaciemu procesu potrebuje Škorpión značnú dávku slobody a nezávislosti, v partnerských vzťahoch, ktoré ho zväzujú, buď hynie, alebo ich prerušuje. Svoje pocity prežíva neobyčajne intenzívne a nevýslovne. Preto tiež býva pokladaný za tajomného. Jeho tajomstvo však vychádza z vedomia, že rovnaké aj tak svoje pocity a nutkavosti nemôže vyjadriť, preto o nich nehovorí a uchováva ich v sebe.

Na prvý pohľad nevyzerá Škorpión nijako nápadne, všetko je v ňom hlboko skryté a navonok na ňom nie je nič zjavné. Veľakrát ho však prezradia prenikavé, magnetické oči, ktorými skúma okolie.

U nižších typov Škorpióna vystupuje do popredia túžba ovládať, prehnaný záujem o veci spojené so sexualitou. Veľakrát Škorpión zle odpúšťa a na krivdy nezabúda. Býva aj pomstychtivý. Tradičný vládca Škorpióna Mars neobsahuje v sebe regeneratívnu schopnosť Škorpióna, ani túžbu dopátrať sa podstaty vecí. Pluto je lepším vyjadrením Škorpiónových kvalít a preto Mars nahradil. Planéty prenikajúce znamením Škorpióna nadobúdajú na vnútornej intenzite a túžbe, čo napríklad pri Mesiaci, ktorý je už svojou samou podstatou pocitový, vedie ku komplikáciám. Príliš racionálny Merkúr sa v Škorpiónovi väčšinou dobre necíti. Pri Marse a Venuši dochádza k posilneniu sexuality.

-pokračovanie-

Vynikajúce rady z oboru môžete získať i na ASTROLAB.cz
Úryvok je z knihy: Dr. Josef Grumlík, Pohled do tajů astrologie, Nakladateľstvo Fenix, Schneider vydavateľstvo, Brno

Z češtiny preložil: Valsorim

Pohľad do tajov astrológie

Pohľad do tajov astrológie II

Pohľad do tajov astrológie III

Pohľad do tajov astrológie IV

Pohľad do tajov astrológie V

Pohľad do tajov astrológie VI

Pohľad do tajov astrológie VII
Časť v seriáli - Pohľad do tajov astrológie
Článok je v sekcií - Mystériá, Mágia a Mystika / Astrológia