Pohľad do tajov astrológie 7

Základná štruktúra vývoja indivídua je Levom dokončená. Lev prináša do vývoja sebauvedomenie, potrebu sebavyjadrenia, obdivu, vládnutia. I keď v základe je vývoj jedinca Levom ukončený, po stránke sociálnej nie je jedinec ešte ideálny. Chýba mu harmonický vzťah k druhým ľuďom, snaha o spoluprácu s inými. Lev je fascinovaný sám sebou, je ako dieťa, ktoré je samo zo sebou spokojné a netuší, že k tomu, aby s ním bolo spokojné okolie je ešte treba ďalší vývoj. Túžba zapôsobiť, byť obdivovaný, vládnuť iným, rozhodovať o iných, mať okolo seba podriadených, privádza často Leva do vedúcich postavení.

LEV – LEO

Živel: Oheň
Dynamika: Fixná
Polarita: Pozitívna
Vládca: Slnko

Kľúčové slovo: Víťazím


Vyššie typy Levov sa dokážu cez svoj egocentrizmus preniesť a sú noblesní, láskaví, avšak pri styku s nimi je cítiť presvedčenie, že sú niečo viac. Nižšie typy sú arogantné, povýšené, nepripustia odpor, sú neústupné a myslia si, že sú všemocní a najlepší. V každom prípade Levovi prospieva, keď občas zostúpi zo svojho trónu a pozorne načúva ľuďom, ktorých si podriadil. Pokiaľ potreby Leva – byť obdivovaný, byť na výslní – nie sú naplnení a Lev nezískal vedúcu pozíciu, potom chradne, sebavedomie mu ubúda a stráca silu k životu.

Tí, ktorí nesúhlasia s názormi Leva musia byť opatrní a taktní. Lev má rád, keď si ľudia o ňom myslia len to najlepšie a každá kritika sa ho nepríjemne dotýka. Materiálny svet je pre Leva dôležitý ako symbol jeho moci, peniaze mu umožňujú vládnuť, sú mu prostriedkom k dosiahnutiu cieľov. K negatívnym stránkam Leva patrí pýcha, prehnané sebavedomie, arogancia, hnevlivosť, sebapreceňovanie.

Slnko ako vládca Leva sa s ním zhoduje v energii, vitalite, vôli, v sebapresadení. Na vývojovom stupni však Slnko stojí vyššie, než Lev, vyjadruje viac skutočného človeka, skutočnú reálnu osobnosť, bez pretvárky a hrania sa na kráľa.

Na planéty má Lev stabilizujúcu funkciu. Vzhľadom k značnej orientácii Leva na seba samého, planéty v Levovi sú viac egoistické.

PANNA – VIRGO

Živel: Zem
Dynamika: Premenlivá
Polarita: Negatívna
Vládca: Merkúr (asteroidy Ceres a Vesta)

Kľúčové slovo: Analyzujem


Zatiaľ čo Lev je predovšetkým obrátený k sebe, Panna je orientovaná na spoločnosť. Vývoj v cykle zverokruhu je doplnený o spoločenský aspekt. Negatívna vlastnosť Leva – povýšenosť, je naopak vystriedaná podriadivosťou, túžbou slúžiť iným. Panna si uvedomuje, že aby človek mohol naplniť svoj život, musí sa prispôsobiť, podriadiť. Kladie značný dôraz na prácu, spoločensky prospešnú prácu. Dokáže rozoznať, čo je pre spoločnosť užitočné a nutné. Pod spoločenským tlakom sa však Panna môže stať konformnou, príliš podriadivá, čo jej môže byť na škodu. Viac než samotný úspech ju zaujíma cesta, metóda vedúca k úspechu. Na metódu a dodržiavanie postupu kladie značný dôraz, niekedy i tak veľký, že sa jej stráca cieľ, ku ktorému metóda vedie. Kritickosť a sebaanalýza, stále skúmanie, či to, čo robí, robí poriadne, vedie Pannu k prehnanej kritickosti, k preceneniu analýzy, povýšeniu poriadku na zákon, ktorý nesmie byť porušený. Panna je majstrom v užívaní nástrojov, systémov. Jej pohľad na vec je veľmi detailný; všetko pozoruje akoby pod mikroskopom, často tak dôkladne, že sa jej okolie vysmieva.

Pretože len málo vecí v ľudskom svete podlieha prísnemu rádu, tendencia je skôr k zmätku a chaosu, cíti sa Panna veľakrát nedobre. Nič nedopadá podľa jej plánu, stále niekto marí jej túžbu po presnosti. A tak je Panna často nešťastná a lamentuje nad nedokonalosťou sveta. I keď má Panna vysoké estetické cítenie, krása, ktorá nemá svoju funkciu, účel, ju neoslovuje. Iba krása spojená s užitočnosťou je to, čo môže obdivovať. Pannu takisto veľmi zaujíma zdravie, predovšetkým ako niečo, čo sa musí riadne udržiavať, aby slúžilo. Veľký dôraz preto Panna kladie na správnu výživu.

Negatívne vlastnosti Panny sú prehnaná kritickosť, neustála analýza bez zreteľa na celok, puntičkárstvo, skepsa a smútok nad tým, že nič nefunguje, ako by malo.

Tradičným vládcom Panny je Merkúr. Súčasní astrológovia sú však názoru, že Merkúr sa k Panne príliš nehodí. Je príliš vzdušný, zatiaľ čo Panna je zemná. Merkúr má rád abstrakciu, Panna analýzu. Merkúr je hráč, Panna je seriózna, preto sa objavili názory, že Panne lepšie zodpovedajú asteroidy Ceres a Vesta.

Planéty prechádzajúce znamením Panny naberajú na vážnosti, presnosti, starostlivosti. Planéty, ktoré v sebe obsahujú sexuálnu zložku – Mars, Venuša, Pluto – na svojej sexualite strácajú.

-pokračovanie-

Vynikajúce rady z oboru môžete získať i na ASTROLAB.cz
Úryvok je z knihy: Dr. Josef Grumlík, Pohled do tajů astrologie, Nakladateľstvo Fenix, Schneider vydavateľstvo, Brno

Z češtiny preložil: Valsorim

Pohľad do tajov astrológie

Pohľad do tajov astrológie II

Pohľad do tajov astrológie III

Pohľad do tajov astrológie IV

Pohľad do tajov astrológie V

Pohľad do tajov astrológie VI
Časť v seriáli - Pohľad do tajov astrológie
Článok je v sekcií - Mystériá, Mágia a Mystika / Astrológia