Pohľad do tajov astrológie 4

Znamenia zverokruhu majú buď kladnú alebo zápornú polaritu. Tá sa v zverokruhu strieda – Baran je pozitívny, Býk negatívny, Blíženci pozitívny atď. Jednotlivé znamenia nie sú pozitívne či negatívne rovnako, niektoré sú pozitívnejšie (negatívnejšie) viac, iné menej. Ohnivé znamenia sú pozitívne viac, vodné najviac negatívne, vzdušné a zemské znamenia sú uprostred. Pozitívne znamenia sú orientované skôr von, negatívne obrátené do vnútra. Negatívny však neznamená pasívny, ani pozitívny nie je nutne aktívny. Človek s prevažujúcimi prvkami v negatívnych znameniach nemusí byť pasívny, je však obrátený viac do seba.

Temperament človeka určíme z horoskopu podľa množstva prvkov (planét, ASC, MC, Dračej hlavy) v jednotlivých živloch. Ak sa napr. nachádza Saturn v znamení Barana, patrí do živla ohnivého, Neptún v Škorpiónovy do vodného atď. Ukážeme si to na príklade horoskopu (viď obrázok). Je v ňom takéto umiestnenie prvkov:

Oheň: Saturn, Dračia hlava, Slnko, Merkúr
Zem: Pluto
Vzduch: Mesiac, Mars, Jupiter, Urán, Venuša, Asc.
Voda: MC, Neptún
V tomto človeku prevažuje živel vzdušný, na druhom mieste sa nachádza živel ohňový, potom nasleduje vodný a konečne zemný. Jedná sa teda o človeka intelektuálneho typu, s dostatočnou životnou energiou. Pretože vodný živel nie je príliš zastúpený, je pravdepodobné, že takýto človek sa musí učiť chápať pocity iných ľudí, nebyť obrátený len na seba. Praktickosť je malá (iba jeden prvok), preto sa tento človek musí veľmi učiť pohybovať v materiálnom svete, zaobchádzať s vecami okolo seba.

Niektorí astrológovia počítajú silné prvky horoskopu – Slnko, Mesiac, Asc. dva krát. Nemusíme sa tohto pravidla držať, ale môže nám pomôcť v prípade, že niektoré živly budú mať rovnaký počet prvkov. Výraznejšie sa bude prejavovať živel, ktorý obsahuje viac silných prvkov.

V minulom diely sme prebrali A. Charakteristiku podľa živlov.

B. Charakteristika podľa dynamiky, kvadriciplít, krížov:

Zatiaľčo charakteristika podľa živlov má široký záber vlastností či už psychologických, alebo filzofických, druhov chovaní, akcií, spôsobu vnímania, potom kvadriciplity vyjadrujú tri rôzne druhy tvorivosti:

Kardinálna – počiatok akcie, pôvodná tvorivosť
Fixná – udržanie toho, čo bolo vytvorené, stabilita
Premenná – premena už vytvoreného, adaptácia, transformácia

Kardinálna / Fixná / Premenná

Baran / Býk / Blíženci
Rak / Lev / Panna
Váhy / Škorpión / Strelec
Kozorožec / Vodnár / Ryby

Kvadriciplity sú dôležité v kombinácii so živlami; za ich pomoci sa vytvárajú jednotky, navzájom sa od seba líšiace. Je iba jedno kardinálne vodné znamenie – Rak, premenné ohnivé znamenie – Strelec atď. Z tabuľky umiestnených prvkov v kvadriciplitách zistíme dynamiku človeka – či skôr buduje nové, či udržuje už vytvorené, či vytvorené rozvíja. Postupujeme podobne ako pri vyhodnocovaní podľa živlov.

C. Charakteristika podľa polarity:

Pozitívne znamenia: Baran, Blíženci, Lev, Váhy, Strelec, Vodnár
Negatívne znamenia: Býk, Rak, Panna, Škorpión, Kozorožec, Ryby

Znamenia zverokruhu majú buď kladnú alebo zápornú polaritu. Tá sa v zverokruhu strieda – Baran je pozitívny, Býk negatívny, Blíženci pozitívny atď. Jednotlivé znamenia nie sú pozitívne či negatívne rovnako, niektoré sú pozitívnejšie (negatívnejšie) viac, iné menej. Ohnivé znamenia sú pozitívne viac, vodné najviac negatívne, vzdušné a zemské znamenia sú uprostred. Pozitívne znamenia sú orientované skôr von, negatívne obrátené do vnútra. Negatívny však neznamená pasívny, ani pozitívny nie je nutne aktívny. Človek s prevažujúcimi prvkami v negatívnych znameniach nemusí byť pasívny, je však obrátený viac do seba.

-pokračovanie-

Vynikajúce rady z oboru môžete získať i na ASTROLAB.cz

Úryvok je z knihy: Dr. Josef Grumlík, Pohled do tajů astrologie, Nakladateľstvo Fenix, Schneider vydavateľstvo, Brno

Z češtiny preložil: Valsorim

Pohľad do tajov astrológie

Pohľad do tajov astrológie II

Pohľad do tajov astrológie IIIČasť v seriáli - Pohľad do tajov astrológie
Článok je v sekcií - Mystériá, Mágia a Mystika / Astrológia