Heraklové úlohy, druhá časť


(séria článkov venovaná Alice Ann Bailey)

Čím všetkým prechádzame na ceste osobného vývoja?

Druhé a záverečné pokračovanie prierezu prácou The Labours of Hercules, v ktorej nám jej autorka, anglická duchovná učiteľka Alice Baileyová ponúkla svoj pohľad na mýty o 12-tich Heraklových úlohách a ich skrytý význam v symbolike dvanástich znamení zverokruhu v spojení s naším duchovným rozvojom.

Kto chce rozvíjať nielen svoje telo, ale aj dušu, môže vidieť v bájnom Heraklovi svoj vzor. Kedysi totiž boli duchovné záležitosti prístupné len žiakom tajných škôl. Aby toto poznanie nezneužili nepripravení ľudia, bolo zašifrované v mýtoch a rozprávkach. Tak ako v mýte o Heraklovi.

Pomoc iným v utrpení

Ďalšou Heraklovou úlohou po prekonaní Hydry (v znamení Škorpióna) bolo zbaviť krajinu stymfálskych vtákov. Učiteľ mu povedal, aby ich vyplašil z ich skrýš. Vtáky mali pazúry a perá z tvrdej medi, ktoré mohli zhadzovať ako strely: obrana proti nim bola nemysliteľná. Herakles však nakoniec vtáky vyplašil obrovskými mosadznými bubnami, ktoré vydávali strašné zvuky. Vtáky spadli do blata, kde mnohé uviazli a ostatné odleteli...

Symbolom znamenia Strelca je kentaur, napoly kôň, napoly človek, s lukom a strelami. Tak ako strela mieri k cieľu, aj Herakles smeruje v znamení Strelca k celkovému ovládnutiu svojho spôsobu myslenia a reči. Dokončí úlohu začatú v znamení Blížencov (získanie jabĺk múdrosti). V znamení Strelca už vidíme pred sebou cieľ a smerujeme k nemu rýchlo a priamo. Doteraz sme cieľ nemohli vidieť, lebo ho zacláňala mrákava tvorov (výplodov) našej mysle, myšlienkových útvarov. Stáva sa totiž, že aj osoby plne oddané vyšším ideálom a túžiace sa duchovne vyvíjať, toľko o tom hovoria, že mimovoľne vytvárajú myšlienkové útvary, ktoré im znemožňujú vidieť cieľ.

Vyvinutejší duch má silnejšie myšlienky

V boji Herakla so stymfálskymi vtákmi symbolizuje močiar, v ktorom žili, tzv. nižšiu myseľ, ktorú vždy podfarbujú emócie. Herakles musí preto urobiť konečný poriadok so svojimi myšlienkami a slovami, čiže hroznými stymfálskymi vtákmi. Herakles má pochopiť, že čím viac je ktosi duchovne rozvinutý, tým je mocnejší a tým viac škody môže spôsobiť. Negatívne myšlienky a slová u menej duchovne rozvinutých osôb nie sú také silné, a preto nie sú až také škodlivé.

Nebezpečné vtáky (myšlienky) treba vyhnať z ich skrýš, dostať na čistý vzduch, kde ich dobre vidieť a vzápätí ich treba odohnať.

Niektoré mýty o Heraklovi tvrdia, že tri vtáky boli najhoršie: symbolizujú neduhy ako je ohováranie iných (duchovná klebeta je vrah, ktorý sa nám vracia). Ak ťa ľudia berú zle, hľadaj vinu v sebe, pretože voči človeku, ktorý neubližuje, nepriateľstvo okolia prestáva. Druhým nebezpečným vtákom je egoistický spôsob reči, čiže to, keď človek veľa hovorí o sebe. Tretím, rovnako nebezpečným, je ono Šalamúnovo "hádzanie perál sviniam", čiže presviedčanie o duchovných veciach ľudí nepripravených, ktorí sa z nich často vysmievajú. V dávnych knihách znamenie Strelca symbolizovalo mlčanie. Kto teda chce vstúpiť do kráľovstva ducha, musí získať kontrolu nad myšlienkami, nekrivdiť iným a zdržať sa zbytočných rečí...

Strelec je štádiom "kukly", ktorá sa už-už zmení na motýľa. Správne rozvinutý Strelec je teda osoba duchovne silná, dokáže mlčať a má jasne určený cieľ. Uzatvára etapu učenia sa. Teraz sa začína cesta zasvätenia...

Otvára sa brána Zasvätenia

Je čas odkódovať zmysel rozprávok a mýtov a zreteľne ľuďom túžiacim po poznaní povedať, v čom spočíva tajomstvo ľudskej existencie. Preto dnes vychádza najavo toľko skrytého poznania, ktorého sa, žiaľ, neraz dostáva aj nepripraveným...

Úlohou v znamení Kozorožca je prekonanie psa Kerbera, strážcu podsvetia. Učiteľ otvoril Heraklovi tretie oko a on zbadal trpiacich titanov, ktorých mal oslobodiť po tom, čo prekoná Kerbera.

Keď Herakles získal múdrosť a silu, mal svoje schopnosti použiť na oslobodenie iných od utrpenia. Herakles premohol Kerbera a oslobodil titanov. V širšom chápaní sa cieľ tejto práce prejavuje nasledovne: na svete nemôže zavládnuť pokoj a súlad, kým trpia titani a ich bolesť padá na prsia matky Zeme. Zmysel desiatej práce je v tom, aby žiak svojim každodenným životom dokázal, že vie byť čistý, oslobodený od pokušení a egoizmu.

Potom Herakles prešiel zasvätením. Musel prejsť osobným peklom, prežiť vo svojom živote veľmi ťažké obdobia, kým dokázal vstúpiť do všeobecného pekla, slovom musel zažiť peklo ako individuálnu skúsenosť. Až potom mohol zaujať neosobný postoj, zakúsiť pocit všeobjímajúcej lásky, ktorá bola spočiatku nasmerovaná len ku konkrétnym ľuďom. Teraz má túto lásku pocítiť voči celému ľudstvu. Takýto človek je schopný milovať každého, dokáže ho vidieť takého, akým je, spolu s jeho chybami a pádmi a napriek tomu ho akceptovať a milovať.

V Hádovej ríši Herakles prekonal Kerbera, ktorého tri hlavy symbolizujú: honbu za senzáciami a neustálymi dojmami, znova oživované túžby a dobré, ale nepremyslené a nezrealizované predsavzatia, o ktorých sa hovorí, že peklo je nimi vydláždené. Hady, ktoré ovíjajú netvora, to sú rôzne ilúzie, ktoré brzdia náš postup na duchovnej ceste, ťahajú nás dole a pútajú nás k materiálnym veciam, podporujú naše rôzne obavy. Medzi inými je to aj strach z neúspechu, ktorý paralyzuje aktivitu a rodí pasivitu: to je veľký hriech adeptov a žiakov.

Kedy sme pripravení slúžiť ľudstvu

Kozorožec je aj pre astrológov náročné znamenie zverokruhu, plné smútku, náročné na interpretáciu. Jeho vládca Saturn je prísny ale spravodlivý sudca. Zobrazuje ho kozol driapajúci sa hore, ktorý hľadá obživu v chudobnej skalnej pôde. Po mnohých ťažkostiach sa vyšplhá na štít, získa zasvätenie, pretože dokázal, že mu možno zveriť tajomstvá života a vyšších síl.

K zasväteniu vždy dochádza v znamení Kozorožca. Pravda skutočnosť, že sa niekto narodil v tomto znamení, neznamená, že už je zasvätený. Ľudia smerujúci k duchovnému rozvoju buď trpia komplexom menejcennosti a cítia, že nemôžu nič dosiahnuť alebo majú prehnané predstavy o svojej dôležitosti a stávajú sa pyšní, namyslení. Zasvätenca možno spoznať podľa mlčania a ticha: nehovorí o svojich duchovných úspechoch. Zasvätenie vždy sprevádza osamelosť a zvyčajne aj intenzívne utrpenie. Symbolika tohto znamenia hovorí o stúpaní hore, ale Herakles zostúpil do podsvetia, čo je presným opakom cesty hore, cestou do pekla.

Spomeňme si však, že podľa slov modlitby Verím v Boha Ježiš takisto zostúpil do pekiel. Jeho láska k ľuďom sa týka aj zatratených duší, aby sa aj ten najposlednejší mohol vrátiť do domu Otca.

V znamení Kozorožca vstupujeme do kráľovstva ducha, k čomu môže dôjsť len vtedy, keď sa človek prestane stotožňovať so svojou pominuteľnou stránkou, telom, a uprednostní duchovnú časť svojej existencie. Jeho vedomie je sústredené v duši, ktorá sa oslobodila od obmedzení formy.

Všetky predchádzajúce Heraklove práce súviseli s jeho vlastným duchovným rozvojom: teraz je slobodný, je zasvätencom a môže pracovať na prospech iných... Bránou Kozorožca človek prechádza do dvoch posledných znamení - Vodnára a Rýb, ktoré symbolizujú službu ľudstvu.

Keď Herakles skončil desiatu úlohu, majster mu prikázal odvrátiť sa od lesku svetla a vrátiť sa k tým, pre ktorých je svetlo iba iskierkou v tme. Poslal ho očistiť od zla kráľovstvo Augiáša...

Posledné kroky k oslobodeniu duše - Čas lámania bariér

Kráľ bol prekvapený, že ktosi ako Herakles chce urobiť čosi bez nároku na odmenu. Sľúbil mu však, že ak prácu - vyčistenie jeho chlievov - vykoná za deň, dostane desatinu jeho stáda. Ak nie, Heraklov život i majetok sa ocitnú v rukách kráľa. Keď však Herakles zmenil korytá riek a usmernil ich do znečistených stajní (vďaka čomu vykonal úlohu za deň), kráľ bol rozhorčený: "To nie ty, ale rieky vykonali túto prácu!" A nedal hrdinovi nič.

Keď sa Herakles vrátil k učiteľovi, ten mu povedal: "Začal si slúžiť svetu. Postúpil si dopredu zdanlivým krokom späť. Daroval si časť vlastného svetla, aby svetlo iných svietilo jasnejšie. Klenot jedenástej práce je navždy tvoj."

Nie hmota a rozum, ale život a láska

Cieľom jedenástej práce je pomoc v očistení sveta správnym nasmerovaním sily a životných energií. Herakles čistí stajne Augiáša od zlej karmy predchádzajúcich chýb a ignorancie. Špina sa v nich zhromažďovala 30 rokov - toľko približne trvá cyklus obehu Saturna, planéty, ktorá si od nás vyžaduje sebazaprenie a odpracovanie toho, čo sme zanedbávali.

Astrologický obraz znamenia Vodnára je človek vylievajúci vodu z nádoby, z ktorej vytekajú dva prúdy vody. Dve rieky, o ktorých hovorí mýtus o Heraklovi, vidíme aj v grafickom symbole znamenia Vodnára - dve vlnky. Dvoma riekami sú - rieka života a rieka lásky. Tieto dve slová sú v ére Vodnára kľúčové. Čiže nie hmota a rozum, ale život a láska. Keď zlomíme bariéry separatizmu, budeme mať k dispozícii iné energie a necháme ich plynúť rodinou ľudí.

Dovtedy však nečakajme uznanie iných, keď sa snažíme chrániť život (nielen v podobe nenarodeného, ale aj v podobe vojaka posielaného brániť záujmy mocibažných) a vyjadrovať lásku. Byť pionierom v nejakej oblasti, hlásať nové myšlienky je ťažká úloha: vždy sa stretáva s nedôverou, často pohŕdaním, nepochopením a dokonca vysmievaním. Takýto človek nech nečaká odmeny: je kliesniteľom cesty do budúcnosti.

Nemusíme akceptovať špinu v živote

Jedenásta Heraklova práca však ukazuje, že nemusíme akceptovať "špinu" ani vo svojej povahe ani vo svete, ktorý nás obklopuje. Zbaviť sa jej môžeme vtedy, keď vedome usmerníme energiu "dvoch riek" do svojho života.

Ten, kto vo svojom živote dostatočne trpel, prestáva myslieť len na seba. Pochopí, že cesta k šťastiu nespočíva v zbavení sa utrpenia, ale v rozplynutí v čomsi, čo prekračuje vlastné problémy. V znamení Vodnára sa žiak stáva majstrom, ktorý začína slúžiť iným. Môže sa ním stať, lebo sa naučil slúžiť iným a vie slúžiť, lebo sa už stal majstrom.

V tejto etape vývoja človeka zaväzujú tri vlastnosti. Ak neboli dostatočne rozvinuté, človek ešte nevstúpil na cestu zasvätenia.

Ide o nezištnú službu iným (pre majstra je pomoc iným prirodzená, neznamená žiadne odriekanie sa). Schopnosť pracovať v skupine znamená celkom zabudnúť na seba na prospech skupiny. Existuje veľa skupín, organizácií, spoločenstiev, ktoré sú živnou pôdou pre mnohých ambicióznych ľudí. Každá takáto skupina je liahňou žiarlivosti: ľudia sa snažia zapôsobiť na iných svojim vedomosťami, svojim zaradením, dosiahnutým stupňom "duchovnosti". Správne chápaná úloha "lídera" v skupine spočíva v zabudnutí na seba a na vlastné záujmy v prospech skupiny či organizácie. Samozasvätenie je posvätením svojho JA. Taký človek prebúdza v každom s kým sa stretne túžbu po pravde, dobre a kráse. V jeho prítomností ľudia cítia rozšírenie vedomia, uvoľnenie, vnútorný pokoj... Jednoducho povedané, prítomnosť skutočného majstra človeka duchovne povznáša.

Jedným zo súhvezdí spojených s Vodnárom je okrídlený kôň Pegas, symbol večne inšpirujúcej vyššej mysle, lásky k umeniu, odpútania sa od toho, čo je prízemné. Znamenie Vodnára možno nazvať aj znamením Jána Krstiteľa, lebo je prípravou pre mimoriadnu udalosť, ku ktorej má dôjsť v poslednej práci Herakla. Tá je spojená so znamením Rýb.

Zostala teda už len jedna práca, ktorú musí Herakles vykonať, aby dosiahol oslobodenie. Z toho, ktorý slúži, sa teraz má zmeniť na toho, čo oslobodí.

Ako pomôcť iným postaviť sa na nohy

Jeho úlohou je vyslobodiť červené stádo netvora Géryona, ktoré strážil dvojhlavý pes. Pri spiatočnej ceste Herakles strácal a znova nachádzal cestu. Keď sa však vrátil k učiteľovi, ten mu oznámil, že klenot nesmrteľnosti je jeho: vykonaním dvanástich prác prekonal ľudské chyby, dosiahol vlastnosti božské a stal sa nesmrteľným...

Stádo, ktoré mal Herakles zachrániť, symbolizuje ľudstvo, a pastier, ktorý ho stráži, rozum; pes s dvoma hlavami - to je materiálna stránka a povaha emócií. Herakles zabil dvojhlavého psa, ale omilostil pastiera. Znamená to, že vlastnosti predstavované psom musíme prekonať, kým rozum, ako pastier stáda, má kontrolovať všetku činnosť.

Géryon je symbolom máje, ilúzií, je tvar, ktorý naberá hmota.

Medzi nebeskými súhvezdiami sa súhvezdie Herakla nenachádza náhodne. Navyše nebeský Herakles má nohu na hlave draka (v súhvezdí Draka). Je to drak zbavený krídel, čiže had, bytosť s nie najlepšou reputáciou...

Súhvezdie Rýb symbolizujú dve ryby: jedna, väčšia, predstavuje ľudskú dušu a pláva smerom k severu - čo je smer duchovného snaženia sa. Druhá ryba, menšia, predstavuje osobnosť, čiže našu fyzickú, emočnú povahu a konkrétny rouzum: pláva pozdž nebeského rovníka akoby "s prúdom". Páska medzi nimi je niť života spájajúca dušu s nasledujúcimi osobnosťami v jednotlivých vteleniach. Pohyby jednej ryby prostredníctvom pásky pôsobia na správanie sa druhej a naopak.

Počas mnohých vtelení ryba (duša) nie je aktívna, ťahá ju malá ryba, osobnosť. Ale postupne sa úloha obracia, telesno prestáva dominovať nad potrebami duše, až nakoniec sa človek stáva nositeľom svetla, lásky a sily, ktoré duša vyžaruje.

Podľa tradície je vládcom znamenia Rýb Neptún a ezoterickým vládcom Pluto, planéta hlbokej vnútornej transformácie. Neptún môže pôsobiť rôzne: podľa toho, ako prijímame jeho vibrácie. Zle znáša kontakt s materiálnou úrovňou: vtedy spôsobuje, že človek podlieha ilúziám, zlým návykom, klamstvám, rozčarovaniu. Vyššími prejavmi vplyvu Neptúna je umelecká vnímavosť a ešte vyššími spolucítenie, milosrdenstvo a všezahŕňajúca láska bez podmienok.

Znaku Rýb na tele človeka sú podriadené chodidlá. Kristus pred poslednou večerou umyl svojim žiakom nohy. Týmto rituálom im poskytol intuitívny vhľad na ich ďalšiu cestu, na ktorej dosiahnu svoj duchovný cieľ.

Každý skutočný majster pomáha svojim žiakom postaviť sa na vlastné nohy, aby dokázali vziať svoj osud do vlastných rúk. Slúži iným, ale nerobí ich na sebe závislými, naopak, učí ich samostatnosti, sebadôvere, inšpiruje ich byť sebou, odmietnuť staré formy. Majster vedie žiaka k tomu, aby realizoval svoju dušu, "sprítomnil" ju v tele, zbavil okov fyzickej, emočnej a mentálnej povahy, závislosti na prostredí, a tak dosiahol stav vnútornej slobody.


Znamenie Rýb uzatvára cyklus a je zároveň bránou k novému cyklu zmien na vyššom stupni špirály života.


Lebo cesta poznania je nekonečná...
koniec druhej, záverečnej časti (séria článkov venovaná Alice Ann Bailey bude pokračovať)

Zdroj: http://www.jurasek.sk/ezoterika/ako-rychlejsie-pochopit-svoj-vyvoj.php

Pripravila Viola Košáriová

© Via

Heraklove úlohy, prvá časť (tu)...

Cesta učeníka (tu)...

ÓM a jeho význam (tu)...

Nedokončený životopis (tu)...

Výtah z knihy Dzyan - uvedený jako předmluva "Pojednání o kosmickém ohni" (tu)...Časť v seriáli - Alice Ann Baileyová
Článok je v sekcií - Mystériá, Mágia a Mystika / Astrológia