Heraklove úlohy, prvá časť

(séria článkov venovaná Alice Ann Bailey)

Ako rýchlejšie pochopiť svoj vývoj?

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu. Tvrdí, že každý z nás môže ísť touto cestou. Na duchovnej ceste čaká človeka veľa úloh - tak ako bájneho Herakla. Ale kto by nechcel naplniť svoj život, poradiť si v každej situácii? Získať takúto vnútornú silu si však vyžaduje námahu a čas. Alice Baileyová sa rozhodla prizrieť mýtom o Heraklovi z inej strany a dospela k názoru, že každá úloha, ktorú dostal primitívny, divoký Herakles, je stupňom na ceste jeho duchovného rozvoja. Aby sme boli schopní kráčať cestou osobnej evolúcie, musíme dosiahnuť vnútornú silu a pestovať svojho ducha prekonávaním prekážok.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie

Od nepamäti spája ľudstvo svoje bytie na Zemi s vesmírom. Túži poznať samé seba v systéme kozmu, hľadá súvislosť medzi svojim životom na Zemi a kozmickými javmi. Makrokozmos, ktorý všetko obklopuje, premieta ľudstvo do svojho vnútra, do svojho mikrokozmu. Významným obrazom projekcie vesmíru do nás, ľudí, je astrológia.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 8

Znamením Váh prichádzame do druhej polovice zvieratníka. V nej sa osobnosť učí nadväzovať kontakty s okolím, chápať sa ako súčasť spoločenstva. Váhy začínajú toto spoločenské sebauvedomovanie nadväzovaním vzťahu k druhému človeku. Váhy preto nutne potrebujú ku svojej existencii vzťah, či už priateľský alebo partnerský. Prevažne sa jedná o vzťah k jednej osobe. Váhy sú tiež znamením, v ktorom dochádza k estetickému vývoju, preto tiež Váhy majú veľký zmysel pre krásu a harmóniu. Túžba uzavierať harmonické vzťahy spolu s vysokým estetickým cítením prispievajú k veľkej obľúbenosti Váh medzi ľuďmi. Na rozdiel od Panny, ktorá chápe vzťah k spoločnosti predovšetkým prostredníctvom práce, služby, Váhy ju ponímajú ako rovnoprávne partnerstvo, i keď niekedy rovnoprávnosť môže byť porušená a Váhy môžu byť dominantné.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 3

"Systém znamení v terajšej podobe bol prevzatý od Grékov, ktorí milovali úhľadnosť a symetriu. Znamenia delia zverokruh na dvanásť častí. Jednotlivé znamenia nepredstavujú úplne oddelené, ale na seba nadväzujúce jednotky, súbory kvalít. Každé nasledujúce znamenie popiera určité vlastnosti znamenia predchádzajúceho a obsahuje vlastnosti nové. Napríklad Býk stabilizuje energiu Barana, dáva jej poriadok, Blíženci obohacujú poriadok intelektom a popierajú Býkovu materiálnosť. Jednotlivé znamenia reprezentujú vývojový cyklus a je možné si ich predstaviť ako nekončiacu špirálu, v ktorej každá nasledujúca časť je vývojovo vyššie, než predchádzajúca."

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 6

Zatiaľ čo Baran prináša energiu, Býk dáva energii tvar, Blíženec ide vo vývoji ďalej a obohacuje tretiu časť vývojového cyklu intelektom. Pretože je to znamenie vzdušné a zároveň premenlivé, je jeho nestálosť najväčšia z celého zvieratníka. Blíženec je neustále roztržitý, skúmajúci, o všetko sa zaujímajúci. Život pre neho predstavuje stále niečo nové a vzrušujúce. Je prezviedavý, zvedavý, bystrý. Snaha poznať všetko ho však vedie k povrchnosti, takže znalosti sú síce do šírky značné, do hĺbky však už príliš neprenikajúce. Blíženec chápe rýchlo, ale získané znalosti príliš nerozvíja.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 7

Základná štruktúra vývoja indivídua je Levom dokončená. Lev prináša do vývoja sebauvedomenie, potrebu sebavyjadrenia, obdivu, vládnutia. I keď v základe je vývoj jedinca Levom ukončený, po stránke sociálnej nie je jedinec ešte ideálny. Chýba mu harmonický vzťah k druhým ľuďom, snaha o spoluprácu s inými. Lev je fascinovaný sám sebou, je ako dieťa, ktoré je samo zo sebou spokojné a netuší, že k tomu, aby s ním bolo spokojné okolie je ešte treba ďalší vývoj. Túžba zapôsobiť, byť obdivovaný, vládnuť iným, rozhodovať o iných, mať okolo seba podriadených, privádza často Leva do vedúcich postavení.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 5

"Znamením Barana zverokruh začína. Počiatkom cyklu je charakteristický základným impulzom k akcii, odvahou, iniciatívou. Baran má v sebe značnú silu, životnosť, túžbu byť prvý, presadiť sa za každú cenu. Sila však ešte nemá smerovanie, je vystrelovaná do všetkých strán, je silou sama o sebe, radosťou z energie, radosťou z možností, ktoré energia poskytuje. Baran jedná sice odvážne, ale cieľ jednania nemusí byť zrejmý."

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 2

Prvky v astronómii si predstavíme ako symboly určitých kvalít. Na základe vzťahu a kvality jednotlivých symbolov horoskop popisuje osobnosť človeka. Symboly sú podľa svojich vlastností rozčlenené do niekoľkých kategórií. Tu sa budeme zaoberať najdôležitejšími symbolmi, bez ktorých by nebol výklad horoskopu možný. Mimo tu uvedené symboly existujú ešte ďalšie a záujemci o astrológiu sa s nimi zoznámia v učebniciach astrológie. Kategórie symbolov, ktorými sa budeme zaoberať, sú planéty, znamenia zverokruhu, domy a aspekty.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Heraklové úlohy, druhá časť


(séria článkov venovaná Alice Ann Bailey)

Čím všetkým prechádzame na ceste osobného vývoja?

Druhé a záverečné pokračovanie prierezu prácou The Labours of Hercules, v ktorej nám jej autorka, anglická duchovná učiteľka Alice Baileyová ponúkla svoj pohľad na mýty o 12-tich Heraklových úlohách a ich skrytý význam v symbolike dvanástich znamení zverokruhu v spojení s naším duchovným rozvojom.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 4

Znamenia zverokruhu majú buď kladnú alebo zápornú polaritu. Tá sa v zverokruhu strieda – Baran je pozitívny, Býk negatívny, Blíženci pozitívny atď. Jednotlivé znamenia nie sú pozitívne či negatívne rovnako, niektoré sú pozitívnejšie (negatívnejšie) viac, iné menej. Ohnivé znamenia sú pozitívne viac, vodné najviac negatívne, vzdušné a zemské znamenia sú uprostred. Pozitívne znamenia sú orientované skôr von, negatívne obrátené do vnútra. Negatívny však neznamená pasívny, ani pozitívny nie je nutne aktívny. Človek s prevažujúcimi prvkami v negatívnych znameniach nemusí byť pasívny, je však obrátený viac do seba.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív