Rozhovor so žiakom Strovoloského mága

Americký psychiater gréckeho pôvodu Nicolas C. Demetry už viac než 20 rokov využíva vo svojej lekárskej praxi okrem poznatkov nadobudnutých odborným lekárskym štúdiom aj praktickú integráciu modernej psychológie a mystického učenia. Vedomosti z tejto oblasti získal okrem iného aj ako žiak cyperského jasnovidca známeho pod menami Daskalos alebo Strovoloský mág.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nekonečný kruh

Dejiny ľudskej skúsenosti opakovane predvádzajú pokusy ľudí vyrovnať sa so svojou spoločnosťou, s ideálmi, citmi a prostredím. Táto skúsenosť je najzaujímavejšia vtedy, ak je vyjadrená slovami tých, kto ňou prešli. V reakciách ľudí na udalosti, ktoré určovali ich osudy, sa často stretávame s pochopením trvalých hodnôt i s praktickou múdrosťou, ktorú či už vo vedomých, alebo podvedomých aspektoch utvárali zásady, ktorými sa riadil ich život.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Rozhovory s Nerudom 1, časť tretia

„Corteum pochádza z planéty vzdialenej 15.000 svetelných rokov a môžu cestovať na svoju planétu a späť v čase, v ktorom my cestujeme na Mesiac - ktorý je vzdialený iba 400.000 km. Čas, ani priestor nie je lineárny. Priestor je zakrivený, ako vaši fyzici v poslednej dobe informovali, ale môže byť umelo zakrivený premiestnením energetického poľa, ktoré spôsobí zrútenie priestoru a ilúzie vzdialenosti. Svetelné častice nepremiestňujú priestor a nespôsobujú jeho zrútenie, ale pohybujú sa priamočiaro priestorom, no sú formy elektromagnetickej energie, pomocou ktorých je toto možné uskutočňovať. A táto technológia umožňuje cestovanie priestorom - tiež medzi galaxiami - relatívne ľahko.“

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Symbolika v mystice i magické praxi

V magii se používá celá řada symbolů. proto je užitečné zmínit některé z nich. Přehled pochopitelně nebude úplný. Pro úplný začátek však snad postačí...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kybalion

Toto dielo vychádza zo starodávneho hermetického učenia. O tomto predmete existuje veľmi málo textov, hoci sa na hermetickú náuku odvoláva značný počet okultných diel. Účelom nie je formulácia nejakej výnimočnej filozofie či náuky. Ide skôr o výklad pravdy, ktorý im pomôže objasniť rad útržkovitých okultných znalostí, ktoré možno nadobudli v skoršej dobe. Problémom je, že tieto čriepky informácií si často navzájom odporujú, čo začiatočníkov veľakrát znechutí a odradí od ďalšieho štúdia. Nesnažíme sa vybudovať nový chrám poznania, ale vložiť študentom do rúk univerzálny kľúč.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 21. júla 2014

Pracovná kniha Transformácie

"Kozmické Dejiny sú funkciou najvyššieho ja a odrazu vesmírov. V chápaní všetkého zo svojho stupňa vývoja, vy tvoríte cestičku k novému evolučnému stupňu." Ch. 1 (Úvodné poznámky pre prácu s Magickou Pracovnou knihou Transformácie - Kozmické Dejiny) Download knihy v angličtine tu...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Úvod do štúdia hermetizmu 5

Pri čítaní hermetických filozofických textov si nemôžeme nepovšimnúť rôzne kultúrne vplyvy. To viedlo učencov od 17. storočia k hľadaniu ich pôvodu a dalo príčinu otázke, či pochádza hermetika z Egypta, z Grécka alebo z Iránu. Súčasné bádania i svedectvo samotných hermetických textov síce jasne ukazujú, že zemou pôvodu je jednoznačne Egypt, ale skôr než sa budeme zaoberať argumentami svedčiacimi v prospech takého záveru, pozrime sa v krátkosti na domnienky prisudzujúce hermetiku iným kultúram.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Blízká setkání čtvrtého druhu 3

Snad nejlépe obsah tohoto dílu seriálu o konferenci MIT vystihuje následující citát z knihy C. D. B. Bryana: "Akademici vyžadují solidní důkazy a vědecké metody experimentu a tak je to už dlouho. Ale existují celé skupiny lidí, kteří se tím zabývají už třicet let. A ti už mají určitý druh intuitivního chápání jistých prvků tohoto fenoménu, které nemohou být demonstrovány nebo ověřeny. Je to prostě kritická suma informací, kterou akumulovali. A ostatně právě ta způsobila, že je fenomén hoden pozornosti vědců a akademiků". Podívejme se nejprve na tu kritickou sumu informací z hlediska jednotlivých souvisejících zjištění a poznatků. Velmi zajímavé bylo svědectví jednoho šerifa z Colorada, který pozoroval na jednom místě v lese mezi stromy zářící obdélníkovou plochu. Bylo to v místech, kde vyšetřoval záhadné zohavení dobytka. Přivezl na místo ještě ten večer svědka, který mu potvrdil že ji viděl také. Když na místo vyjeli druhý den, zažil on i druhý svědek naprosté zděšení, když zjistili, že v daném místě žádný les není!! Na místě byly ještě vidět stopy po jejich pneumatikách, ale les, ve kterém zářil obdélník, nikde. Tomuto příběhu, či zkušenosti, se odborně říká zinscenování, tedy situace, kdy vidíte jen to co máte vidět - i toto umějí...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív