Ako v stredoveku

Moderné rádioteleskopy už vyše 40 rokov striehnu na signály od mimozemských civilizácií. Viacerým vedcov sa dokonca zdalo, že ich zachytili. Hoci oficiálne dodnes k žiadnemu kontaktu nedošlo, mnohí si myslia, že kontakt bol nadviazaný a utajený...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Medzi nebom a peklom

Prednedávnom uverejnená prosba o pomoc adresovaná českému ombudsmanovi a takisto intímny opis ťažkého preťažkého obdobia jednej mladej ženy neostali bez odozvy a tak dnes čerpajúc i z iných internetových stránok uverejňujeme niekoľko nezávislých reakcií na danú tému. Konkrétne tretia reakcia nanajvýš jasne dokazuje, že v "slovenských ezoterických vodách sa niečo deje", a že problémov, ktoré môžu vyústiť doslova v zmätok, je v tejto oblasti nanajvýš dosť. Ďalej však už bez komentára - úsudok nech si spraví každý sám - téma ostáva naďalej otvorená...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 26. októbra 2016

Rozhovory s Nerudom 2, časť prvá

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 28. decembra 1997. Dal mi povolenie, aby som nahrala jeho odpovede na moje otázky. Toto je prepis nahrávky. Bolo to jedno z piatich sedení, kedy som náš rozhovor zaznamenala na magnetofónový záznam. Snažila som sa prepísať záznam presne tak, ako je na páske. Neurobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presné slová, frázy a gramatiku, ktorú doktor Neruda používal.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 25. októbra 2016

Vo Vatikáne sa našli lebky neznámych bytostí

Pod stáročnými klenbami suterénu vatikánskej knižnice boli vykopané zvyšky kostier bytostí podobným kozmickým cudzincom.Opravy vatikánskej knižnice si vyžiadali reštaurovanie klenby v suteréne, kde boli hlinené podlahy, ktorých sa už vyše 500 rokov nedotkla ľudská noha.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Klimatické zmeny si vyžadujú netradičné riešenia

Po období rozpačitého mlčania alebo urputného popierania všetkého, čo nezodpovedá oficiálne schválenej verzii, na ktorej sa dohodli na medzinárodných konferenciách, vedci napokon váhavo začínajú pripúšťať, že v blízkej prírode sa dnes dejú veci, ktoré jednoducho nevedia hodnoverne a s istotou vysvetliť.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nekonečný kruh

Dejiny ľudskej skúsenosti opakovane predvádzajú pokusy ľudí vyrovnať sa so svojou spoločnosťou, s ideálmi, citmi a prostredím. Táto skúsenosť je najzaujímavejšia vtedy, ak je vyjadrená slovami tých, kto ňou prešli. V reakciách ľudí na udalosti, ktoré určovali ich osudy, sa často stretávame s pochopením trvalých hodnôt i s praktickou múdrosťou, ktorú či už vo vedomých, alebo podvedomých aspektoch utvárali zásady, ktorými sa riadil ich život.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Tajomný ľud zo Sibíri

Najznámejším pozostatkom záhadnej megalitickej civilizácie je Stonehenge v Anglicku.Podobné konštrukcie bádatelia objavili v Izraeli i vzdialenom Jemene,najstaršie z nich však existujú na Sibíri...V roku 2001 sa poľský archeológ dok­tor Stanislav lwašewski, predseda európskeho združenia Astronómia v kultúre, pokúsil interpretovať, prečo megalitické stavby vznikali. Prvkom, ktorý ho priviedol k tomuto objavu, je skala Heel Stone. Doteraz si bádatelia mysleli, že slúži na vyznačovanie polohy Slnka v najdlhšom dni roka... lwašewski hovorí: „Spozoroval som, že jeden z prvkov Stonehenge, veľkej megalitickej stavby plniacej úlohu astro­nomického observatória pre kalendárne výpočty, súvisí s tzv. dvanástnicou, ktorá sa vyskytuje v európskom kalendárovom folk­lóre od doby kamennej až po stredovek: ide o cyklus dvanástich dní po zimnom slnovrate. Tento cyklus dávno poznali Kelti, Germáni, Slovania a pretrval aj v kresťanskej kalendárnej tradícii. Dvanásť dní od Vianoc zodpovedá jednotlivým mesiacom. Každý deň ukazuje, aké bude počasie na danom mieste. Počas tohto cyklu už bolo vý­razne vidieť pribúdanie dňa.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Posvätná veda

Egyptológia nie je „veda", ale posvätná veda. Veľká pyramída nie je iba stavebná štruktúra vyhovujúca jasným geometrickým pravidlám, ale posvätným chrámom iniciácie na pochopenie záhad existencie vesmíru. Aby si dávnovekí architekti - kňazi zabezpečili istotu, využívali pri projektovaní monumentov geometrický kánon, no tento kánon bol neoddeliteľnou súčasťou posvätnej vedy iniciácie. Geometria bola posvätná. Umenie bolo posvätné. Architektúra bola posvätná. Hieroglyfy boli posvätné. Astronómia bola posvätná. Všetky tieto disciplíny tvorili súčasť a podiel posvätnej vedy, ktorú sa v chrámoch učili vybraní zasvätenci. Myseľ človeka, ktorú pokladali za to najposvätnejšie celého stvorenia, pripravovali na pochopenie tejto vedy či poznania, lebo bez toho nebolo možné nájsť boha. Tí, čo plánovali a stavali Veľkú pyramídu, neboli architektmi v modernom chápaní tohto slova. Naopak, boli mágmi maximálne zasvätenými do posvätnej vedy symbolov a kozmického sveta. Veľká pyramída nie je iba majstrovským dielom architektúry, je aj majstrovským kúskom posvätnej vedy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív