Medzi nebom a peklom

Prednedávnom uverejnená prosba o pomoc adresovaná českému ombudsmanovi a takisto intímny opis ťažkého preťažkého obdobia jednej mladej ženy neostali bez odozvy a tak dnes čerpajúc i z iných internetových stránok uverejňujeme niekoľko nezávislých reakcií na danú tému. Konkrétne tretia reakcia nanajvýš jasne dokazuje, že v "slovenských ezoterických vodách sa niečo deje", a že problémov, ktoré môžu vyústiť doslova v zmätok, je v tejto oblasti nanajvýš dosť. Ďalej však už bez komentára - úsudok nech si spraví každý sám - téma ostáva naďalej otvorená...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 23. júla 2016

Majú zvieratá parapsychické schopnosti?

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Veda nie je schopná vysvetliť niektoré črty v správaní zvierat konvenčnými termínmi

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kto varoval kozmonautov?

Hoci už o osemdesiatych rokoch bolo známe, že kozmické výpravy sprevádza čosi záhadné, väčšina z týchto záhad vychádza najavo až dnes. Napríklad to, že prví kozmonauti sa nielenže stretli s mimozemskými bytosťami, ale tie ich neraz aj varovali pred nebezpečenstvom.Svojho času sme podrobne písali o letoch kozmických lodí ruských i amerických, ktoré sprevádzali záhadné okolnosti: svetlá, cudzie lode, bytosti. Asistovali prakticky všetkým letom do kozmu. Z mnohých spomeňme aspoň let Saľutu 6, ktorý sprevádzala cudzia kozmická loď s bytosťami podobnými ľuďom, ktoré však boli podstatne vyššie a veľmi krásne. Postupne vychádzajú najavo aj nové fakty a okolnosti, ktoré predchádzali tragickej katastrofe Challengera z roku 1986. Niektoré z týchto okolností sú veľmi tajuplné, čo NASA dlho ukrývala. Konkrétne ide o to, že vdovy po dvoch astronautoch, ktorí zahynuli počas katastrofy Challengera, prezradili, že obaja boli vystríhaní počas spánku, aby sa výpravy vzdali. Rovnakú výstrahu dostala aj ďalšia členka expedície Judith Resniková.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kosmická mise Mayů 3

Indiáni kmene Hopi, kteří žijí především vlasti “Grand kaňonu” v Arizoně mají velmi zajímavou legendu, která je známá jako “Palat – Kwapi”. Hovoří o jakémsi tajemném červeném městě v minulosti. Vlastně se ani neví zda šlo přímo o město a nebo chrám. Výsadním účelem tohoto sídla bylo reprezentovat systém znalostí a informací. Ti kteří budovali toto města muselo po dokončení prací pod přísahou dané místo opustit. Bylo z toho důvodu, že mělo sloužit především budoucím generacím.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Žák zvláštní školy

Mám jednoho přítele který vyučuje na učňovské škole. Není to však obyčejné vzdělávací zařízení . Obor který se zde vyučuje je nenáročný na psychické schopnosti žáků. Tuto školu navštěvují převážně takové děti, které ukončily základní vzdělání již v sedmé nebo osmé třídě devítiletky. Je zde ale i dost studentů kteří sice vyšli z poslední třídě, ale tak zvané zvláštní školy – dříve nazývané pomocná.

čítaj celý článok / 1 komentár / exkluzívne / publikovaný 19. júla 2016

Smaragdová doska 12 : Zákon príčiny a následku a Kľúč k proroctvu

Počúvaj, ó človeče, slová mojej múdrosti, počúvaj hlas Thótha, Atlanťana. Zvíťazil som nad Zákonom časopriestoru. Poznanie som získal o budúcnosti času. Viem, že človek vo svojom pohybe časopriestorom vždy bude v Jednote so Všetkým.

čítaj celý článok / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 18. júla 2016

Kolíska našej civilizácie na severnom póle, nie na Blízkom východe

Ruský vedec, doktor filozofie Valerij Djemin, ktorý sa venuje výskumu Arktiku tvrdí, že Hyperborea ("za boreami" - severný vietor) - mytologická zem, o ktorej sa Gréci nazdávali, že sa nachádza za Skýtiou - skutočne existovala. Legendárny francúzsky vedec Jean Sylvin Baiae sa pokúšal dokázať jej existenciu už pred stáročiami.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pravdu máme nadohľad

Už sto rokov ľudia pozorovali na Mesiaci oblačnosť, hmly, svetlá a zvláštne objekty. Ale postupne, ako sa realizoval program Apollo, nás kompetentní začali presviedčať, že Mesiac je mŕtvy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív