Záhada Antarktidy

Tato invaze na antarktický kontinent byla pojmenována "Operation High Jump" a byla tvořena 4700 členy vojenského personálu, šesti helikoptérami, šesti létajícími čluny Martin PBM, dvěma hydroplány, patnácti dalšími letadly, třinácti podpůrnými loděmi amerického námořnictva a letadlovou lodí Philippine Sea.Zdá se být neuvěřitelné, že tak krátce po válce, která zdecimovala většinu Evropy a ochromila globální ekonomiky, byla podniknuta expedice do Antarktidy s takovým chvatem (využila hned první antarktické léto po válce), za takovou cenu a s tak obrovskou vojenskou výbavou - ledaže by tato operace byla nezbytná pro bezpečnost Spojených států.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zvony

Zvony sú nástrojom komunikácie. Odpradávna oznamovali dôležité správy svojmu okoliu. Svoj pôvod majú v fyzikálnych vlastnostiach niektorých kovov a zliatin. Cinkot a doďaleka sa nesúci vysoký zvuk na seba narážajúcich, voľne zavesených kúskov kovu našiel svoje uplatnenie v rôznych oblastiach. Upozorňoval pastierov na pohyb ich stáda, na jeho činnosť a náladu, rozmiestnenie. Inou oblasťou je súčasť odevov žien a mužov. Drobné kovové disky sa pripevňovali na lemy odevov a postupom času sa vyvinuli do podoby dnešných zvoncov alebo rolničiek. Grécki bojovníci nosili zvonček na stráž aby pri chôdzi zvonili a dali vedieť o tom, že stále strážia. Zvončeky na odeve upozorňovali na dôležitosť ich nositeľa, a tak nečudo že sa dostali aj do výbavy najvyšších kňazov. Upozorňovali nimi svoje okolie na svoju prítomnosť a dalo by sa povedať, že plnili tak podobnú úlohu ako sirény policajných áut vo vládnej kolóne súčasnosti. Veľké disky - gongy oznamovali príchod nepriateľa, alebo inej pohromy... včítane vladárov. Predpokladalo sa, že kovový zvuk zaháňa aj zlých duchov, veľké búrky, blesky a podobne.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 24. apríla 2017

Odhalenie egyptských záhad

O tom, ako dokázali starovekí Egypťania postaviť tak kolosálne stavby, akými sú pyramídy, už bolo napísané dosť a dosť. Na tú pravú otázku a to z akého dôvodu vôbec ihlanovité monumenty vznikli, však odborná verejnosť narazí len málokedy (pre nás šanca na stanici Spektrum).

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Potopená minulosť

Z času na čas archeológovia nachádzajú vo svetových oceánoch zvláštne stavby a predmety. O mnohých objavoch tohto druhu sa nehovorí jednoducho preto, že búrajú doterajšie stereotypy vedy.
Oficiálnej vede sa však pomaly. ale definitívne svet rúca na hlavu. Konečne priznala, že pred 12-tisíc rokmi Zem postihla globálna potopa. Vtedy sa zrazu skončila doba ľadová, hoci dôvod tejto rýchlosti ešte nepoznáme (vedci sa nezhodujú zatiaľ v tom, či išlo o pád kométy, posun zemského plášťa tekutým jadrom, alebo o čosi iné). Zem sa triasla, hladina vôd sa zdvihla o desiatky metrov, trhali ju obrovské cunami... Pod morskou hladinou sa ocitli stovky kilometrov pobrežia a mnohé ostrovy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pravdu máme nadohľad

Už sto rokov ľudia pozorovali na Mesiaci oblačnosť, hmly, svetlá a zvláštne objekty. Ale postupne, ako sa realizoval program Apollo, nás kompetentní začali presviedčať, že Mesiac je mŕtvy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Plní se temná varování a předpovědi?

Během několika posledních bouřlivých měsíců, kdy jsme byli svědky zrušení práva habeas corpus, legalizace mučení a rozšíření prezidentské pravomoci v období stanného práva, zcela ušel naší pozornosti nový návrh radikálních změn předpisů pro zahraniční cesty amerických občanů.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Terminál k hviezdam

Hoci sa o pyramídach popísalo nesmierne veľa článkov a kníh, naďalej nevydávajú svoje tajomstvá. Mnohí vedci ustavične tvrdia, že to boli hrobky faraónov, kým iní oponujú a hovoria, že išlo o miesto zasvätenia...

Hovorí sa, že ľudská civilizácia vďačí za vynájdenie charakteristického tvaru pyramíd géniovi Imhotepa. Údajne on naprojektoval a dal postaviť pre faraóna hrobku v tvare pyramídy. Treba však pripome­núť, že faraónovo telo sa vo Veľkej pyramíde nikdy nenašlo...

V decembri 1872 Georg Smith z Britského múzea, neskorší vynikajúci asýrológ, predstavil text, ktorý prečítal z hlinenej tabuľky, pokrytej klinovým písmom. Tabuľka pochádzala z kniž­nice asýrskeho kráľa Ašurbanipala v Ninive. Na tabuľke v epose o Gilgamešovi nájdeme opis veľkej potopy, podobnej biblickej. Netreba pri­pomínať, že na celom svete sú usadeniny potvrdzujúce pravdivosť biblického opisu. Otázkou je, odkiaľ mal Noe informáciu o tom, že má postaviť archu. Biblia učí, že od Boha. Natíska sa aj iná odpoveď: boli to bytosti pri­chádzajúce z kozmu v Ezechielových „kočoch", ktoré dobre vedeli o blížiacej sa kométe. Prav­da, potopu mohlo spôsobiť aj globálne oteple­nie, ale k tomu dochádzalo postupne po celé stáročia. Potopa biblických rozmerov mohla nastať iba po údere kométy alebo iného nebeského telesa. Okrem okamžitých dyna­mických efektov priniesla na Zem nepredstavi­teľné množstvo vody. Sfinga, ktorá stráži pyra­mídu, nesie stopy po týchto udalostiach...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kosmická mise Mayů 2

Mayové nám zanechali velmi mnoho zpráv ve své architektuře. Tyto zprávy pak byly dekodovány o mnoho tisíc let později. Ale abychom získali všechny potřebné a důležité informace je potřeba aby alternativní disciplíny pracovaly ruku v ruce s klasickou vědou. Geometrie je jazyk Vesmíru. A tak Mayové z tohoto důvodu zanechali své velmi důležité informace ve formě posvátné geometrie na zdích svých chrámů a pyramid. Mayové jsou reprezentanti Světla. Rezonanci vesmíru vyjadřovali protřednictvím posvátných kodů v geometrii, barvách, hudbě a konečně i abecedě. Pokud budeme schopni pochopit poseltví Mayů uděláme velmi významný krok k tomu, abychom jednou byli schopni v plném rozsahu pochopit význam toho čemu říkáme Světlo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív