Titanic roku 2012

V apríli roku 1912 vyplával z prístavu Southampton technicky vyspelo zostrojený parník - Titanic, aby na svojej prvej plavbe Atlantickým oceánom smerom do New Yorku ukázal svetu svoju dokonalosť a prepychom svedčil o neobyčajnom technickom pokroku ľudstva, ktoré sa nazdávalo, že jeho skonštruovaním vytvorilo nezničiteľné a neprekonateľné dielo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 16. apríla 2014

Čarodejník Nikola Tesla

Patril k záhadným vedcom, ale oveľa záhadnejšie sú jeho objavy. Obdivovaný i zaznávaný, ďaleko predstihoval svoju dobu.Existuje hypotéza, podľa ktorej tzv. tunguzskú katastrofu (1908) spôso­bil Nikola Tesla. K tajomnej explózii v ruskej tajge došlo následkom odoslania energie na diaľku, k čomu použili (údajne) vysielač vo Wardenclyffe... V liste redakcii New York Times v apríli 1908 Tesla napísal, že v budúcnosti armá­da použije elektrické vlny a že to môže byť účinný nástroj deštrukcie. O deväť dní neskôr ruskou tajgou otriasol nepredstavi­teľný výbuch (1- až 2- tisíckrát prevyšu­júci silu bomby zhodenej na Hirošimu Američanmi). Riaditeľ parížskeho astro­nomického observatória na schôdzi Francúzskej akadémie vied potom povedal, že v Bordeaux bolo deň po výbuchu tak jasno, že ešte o 22.00 hodine sa bez pro­blémov dali čítať noviny. Ale nie o tom je tento článok.

Nikola Tesla, ktorého vynálezy fascinujú ľudí, ktorí by dnes mohli byť jeho vnukmi, bol nezvyčajný muž. Niektorí ľudia v Ame­rike dokonca vážne tvrdia, že to bol mimo­zemšťan. Fakt je, že bol veľmi zvláštny. Mal napríklad taký jemný sluch, že vnímal tikanie hodín cez niekoľko izieb, mal vízie, kreslil autá poháňané elektrinou. Bol schopný vidieť veci dlho predtým, ako sa stali. Sám o sebe tvrdil, že je médiom.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pohľad do tajov astrológie 8

Znamením Váh prichádzame do druhej polovice zvieratníka. V nej sa osobnosť učí nadväzovať kontakty s okolím, chápať sa ako súčasť spoločenstva. Váhy začínajú toto spoločenské sebauvedomovanie nadväzovaním vzťahu k druhému človeku. Váhy preto nutne potrebujú ku svojej existencii vzťah, či už priateľský alebo partnerský. Prevažne sa jedná o vzťah k jednej osobe. Váhy sú tiež znamením, v ktorom dochádza k estetickému vývoju, preto tiež Váhy majú veľký zmysel pre krásu a harmóniu. Túžba uzavierať harmonické vzťahy spolu s vysokým estetickým cítením prispievajú k veľkej obľúbenosti Váh medzi ľuďmi. Na rozdiel od Panny, ktorá chápe vzťah k spoločnosti predovšetkým prostredníctvom práce, služby, Váhy ju ponímajú ako rovnoprávne partnerstvo, i keď niekedy rovnoprávnosť môže byť porušená a Váhy môžu byť dominantné.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Záhadný Val obrů

Pátráme po záhadách tisíce kilometrů daleko a leckdy žehráme, jak je nám to všechno nedostupné.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Vnášanie vysokých ideálov do každodennej praxe.

Pred nedávnom mi môj priateľ s rozčarovaním rozprával o podmienkach v závode, kde pracuje. Ide v podstate o pomery, panujúce takmer vo všetkých súčasných výrobných prevádzkach, ktoré nám sem boli „importované“ spolu s toľko očakávanými, zahraničnými investíciami.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 12. apríla 2014

Prehovorí sfinga?

Môže záhadná sfinga zrazu prehovoriť a povedať, čo sa skutočne v dávnej minulosti stalo? Priveľa indícií totiž napovedá, že deformovanie pravdy o našej minulosti je celkom bežná záležitosť.,

Známy bádateľ Zecharia Sitchin, ktorého knihy sa aj u nás stali bestsellermi, nedávno pre časopis Fate uviedol nové, veľmi zaujímavé skutočnosti. Okrem iného tam napríklad tvrdí, že dnes je takmer isté, že biblické opisy stvorenia sveta, stavba Babylonskej veže či potopa nie sú ničím iným ako skrátenou verziou sumerských textov (sumerská civilizácia sa rozvinula na území dnešného Iraku). Odborníci, ktorí zapísali a prečítali texty z hlinených tabuliek, tvrdia, že ide o mýty, pretože sa tam tvrdí, že celé poznanie, všetky objavy získali ľudia od Anunnaki (znamená: t(, ktorí prišli z neba na Zem). Tak ako príbeh o potope Biblia prebrala zo sumerských zdrojov, aj anunnaki znamená presne to isté, čo v hebrejskom jazyku slovo nefilim, ktoré sa vyskytuje v Biblii.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Úroda kruhov

Že kruhy v obilí objavujúce sa pravidelne v Anglicku, ale aj v iných krajinách Európy a sveta sú čoraz komplikovanejšie, nie je ťažké sa presvedčiť. Pred pár mesiacmi sme písali o kruhoch na Slovensku, ktoré je problém vyfotografovať z vtáčej perspektívy. V iných krajinách tieto problémy nemajú, preto aj informácie o nich sú podrobnejšie.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Sfinga naďalej mlčí

V decembri roku 1935 slávny spiaci prorok Ameriky Edgar Cayce videl v stave autohypnózy scény z dávnej histórie Egypta.Povedal, že okolo roku 10 500 p. n. I. prišli do Egypta ľudia z Atlantídy, ktorí sa zachránili po katastrofe. Oni vybudovali sfingu a pyramídy. Predpovedal, že tam, kde svetlo a tieň padá medzi aby sfingy, bude objavený archív zmiznutej civilizácie.

Fyzik Luis Kalvarez, laureát Nobelovej ceny, sa práve chystal zhotoviť dôkladnú mapu vnútorných poškodení sochy (pomocou najmodernejších elektronických prístrojov), aby konzervátori mohli začať svoju prácu. Bol presvedčený, že egyptológovia už všetky jej záhady vylúštili...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív