Úvod do štúdia hermetizmu 5

Pri čítaní hermetických filozofických textov si nemôžeme nepovšimnúť rôzne kultúrne vplyvy. To viedlo učencov od 17. storočia k hľadaniu ich pôvodu a dalo príčinu otázke, či pochádza hermetika z Egypta, z Grécka alebo z Iránu. Súčasné bádania i svedectvo samotných hermetických textov síce jasne ukazujú, že zemou pôvodu je jednoznačne Egypt, ale skôr než sa budeme zaoberať argumentami svedčiacimi v prospech takého záveru, pozrime sa v krátkosti na domnienky prisudzujúce hermetiku iným kultúram.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

História ako videozáznam

V rímskom Koloseu dodnes každý rok počuť rinčanie reťazi otrokov a v Duklianskom priesmyku paľbu, huriavk boja a výkriky ranených. Ako si tieto javy vysvetliť?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Sibiřské „Zařízení“

Následující výňatek je zápis rozhovoru s Valery Uvarovem z Ruské akademie pro národní bezpečnost, který s ním před běžícími televizními kamerami vedl na 12. mezinárodním kongresu o UFO (2. až 8. února 2003 v nevadském Laughlin) vydavatel britského UFO magazínu Graham W. Birdsall.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Tajné projekty

Z knihy Hvězdné spiknutí od Andreasa von Rétyi. Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Utajované projekty

Prekvapujúco veľa ľudí je presvedčených o existencii UFO, a to nielen lovcov senzácií či obyčajných romantikov. Je medzi nimi čoraz viac významných vedcov, dokonca aj u nás, o čom som sa presvedčil aj na nedávnom sympóziu v Trnave venovanom tejto problematike.

Dnes už existuje množstvo videozáznamov, očitých svedkov (aj z radov armády, letectva a polície), ktoré nie sú vymyslené. Vidieť na nich neznáme objekty v tvare gúľ, diskov, cigár, trojuholníkov, ktoré bleskove získavajú nepravdepodobné rýchlosti a sú schopné prudkých zvratov, akých nie je schopný žiaden z lietajúcich predmetov vytvorených človekom.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zakázaná egyptológia 8

Skupiny, ktoré mali prístup k starým znalostiam prvého obdobia, pracovali tajne, ale aktívne. Tiež Kopernik sa behom svojich talianskych štúdií v Padove zoznámil s pytagorejskými spismi a tiež s novoplatonizmom. Rovnako ako Leonardo da Vinci ani Mikuláš Kopernik nebol pôvodcom teórií, ktoré vyslovil. Iba mal dostatok odvahy k tomu, aby zverejnil poznatky, ktoré nadobudol pri čítaní starých prameňov.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Volanie zo záhrobia

Sú veci, obrazy, portréty, tváre, ktoré sa zrazu objavia a nik nevie, ako sa na dané miesto dostali. Ich príbehy, sú neuveriteľné, ale, našťastie, niekedy aj dobre zdokumentované, a tak nám neostáva iné, len ich prijať ako skutočnosť, ktorí si zatiaľ nevieme vysvetliť. S niektorými záhadami, s ktorými sa stretol vo vyše osemdesiatich krajinách sveta, ktoré navštívil, ma svojho času zoznámil neúnavný český bádateľ, cestovateľ a spisovateľ Arnošt Vašíček. Ďalšie spomína vo svojich knihách venovaných záhadám našej planéty.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ľudský smútok v období prosperity 3

Dr. Randolph Nesse, riaditeľ programu Evolution and Human Adaptation na Univerzite v Michigane, verí, že existuje viac druhov depresie ako sa v súčasnosti diagnostikuje. Niektoré druhy depresie môžu byť užitočnými a adekvátnymi odpoveďami na situácie, kedy vytúžený cieľ nie je pre človeka dostupný a keď sa „cesta životom stráca v temnom lese“.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív