Zanechalo záhadné kruhy v poli UFO?

Záhadných päť obrovských kruhov v obilí našli traja chlapci na poli pri dedine Húl v okrese Nové Zámky ktoré, boli urobené v noci z 21.06 na 22.06 2008. Z toho, čo uvideli, zostali poriadne zaskočení. Ľudia si myslia, že ich tu urobilo UFO. Okrem presných kruhov nebolo na okolí vidieť žiadne ľudské stopy.

čítaj celý článok / 4 komentáre / publikovaný 24. mája 2017

Krajina Mu existovala

Medzinárodná skupina vedcov potvrdila, že v južnej časti Indického oceánu sa pod vodou nachádza kontinent veľkosti tretiny Spojených štátov. Na jeho povrchu vidieť čosi,ako stavby. Vedci dospeli k názoru, že kontinent bol zaplavený vodou pred miliónmi rokov.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Viklany (balanced rocks)

Množství pokusů o pochopení smyslu megalitických staveb napovídá, že známé skutečnosti je zapotřebí doplnit. Empiricky jsem dospěl k závěrům, že ono „doplnění“ nejsou žádné maličkosti, ale současnou vědou opomíjené přírodní zákony. Zní to neuvěřitelně, znal snad člověk v dávné historii přírodní zákony lépe než současná civilizace? To jistě neznal, ale věděl jak mezi kontinenty komunikovat.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 22. mája 2017

Stonehenge - uvnitř kruhu

Po 11 letech od mé první návštěvy opět nevěřícně hledím na šedou kamennou masu na Salisburské pláni. Za tu dobu jsem se již o stojících vůbec kamenech dozvěděl mnohem více- že nejde jen o romantickou připomínku prastarých časů, nejen o bizarní astronomické pozorovatelny a kalendáře, ale i podivuhodné zdroje energie a strážce harmonie krajiny. A Stonehenge je z těchto kamenných sestav nejvýznamnější – jde o skutečnou Mekku geomantů. Trochu rozechvěle opisuji kružnici kolem kromlechu podél provazové zábrany a fotím každých 10 metrů. Tohle ale není hlavní bod dnešního programu, dnes nebudeme obyčejnými turisty. Za zváštní poplatek 10 liber na osobu jsme totiž získali od správy Stonehenge po zavírací době zvláštní privilegium – vstup dovnitř kruhu!

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Terminál k hviezdam

Hoci sa o pyramídach popísalo nesmierne veľa článkov a kníh, naďalej nevydávajú svoje tajomstvá. Mnohí vedci ustavične tvrdia, že to boli hrobky faraónov, kým iní oponujú a hovoria, že išlo o miesto zasvätenia...

Hovorí sa, že ľudská civilizácia vďačí za vynájdenie charakteristického tvaru pyramíd géniovi Imhotepa. Údajne on naprojektoval a dal postaviť pre faraóna hrobku v tvare pyramídy. Treba však pripome­núť, že faraónovo telo sa vo Veľkej pyramíde nikdy nenašlo...

V decembri 1872 Georg Smith z Britského múzea, neskorší vynikajúci asýrológ, predstavil text, ktorý prečítal z hlinenej tabuľky, pokrytej klinovým písmom. Tabuľka pochádzala z kniž­nice asýrskeho kráľa Ašurbanipala v Ninive. Na tabuľke v epose o Gilgamešovi nájdeme opis veľkej potopy, podobnej biblickej. Netreba pri­pomínať, že na celom svete sú usadeniny potvrdzujúce pravdivosť biblického opisu. Otázkou je, odkiaľ mal Noe informáciu o tom, že má postaviť archu. Biblia učí, že od Boha. Natíska sa aj iná odpoveď: boli to bytosti pri­chádzajúce z kozmu v Ezechielových „kočoch", ktoré dobre vedeli o blížiacej sa kométe. Prav­da, potopu mohlo spôsobiť aj globálne oteple­nie, ale k tomu dochádzalo postupne po celé stáročia. Potopa biblických rozmerov mohla nastať iba po údere kométy alebo iného nebeského telesa. Okrem okamžitých dyna­mických efektov priniesla na Zem nepredstavi­teľné množstvo vody. Sfinga, ktorá stráži pyra­mídu, nesie stopy po týchto udalostiach...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Smaragdová doska 10 : Kľúč Času

Počúvaj, ó človeče. Vezmi si z mojej múdrosti. Dozveď sa o hlboko ukrytých mystériách vesmíru. Dozveď sa o Myšlienke, ktorá rástla v hlbine, prinášajúc do vesmíru Poriadok a Harmóniu.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 19. mája 2017

Skrytý boj diablov proti dušiam

Pri pátraní po tajomstvách našho sveta som narazil na zjavenia dané sestre Márii od Ježiša, predstavenej kláštora Nepoškvrneného počatia v Agrede, v provincii Burgos v Španielsku. Kniha má názov Mesto Božie, má štyri zväzky a bola napísaná okolo roku 1666. Predkladám jednu zo strhujúcich kapitol. Text je opísaný doslovné, bez prekladu, z knihy ktorú vlastním.

čítaj celý článok / 1 komentár / exkluzívne / publikovaný 18. mája 2017

Grécky disk a čínsky pás

Jaký je vztah mezi popsaným hliněným diskem vykopaným z trosek královského paláce na Krétě ve Středomoří a hliníkovým pásem odkrytým v hrobce čínského válečníka, který zemřel v roce 297? př.n.l. Po pravdě řečeno předměty spolu mohou být propojeny přinejmenším třemi způsoby.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív