Cesta učeníka


(séria článkov venovaná Alice Ann Bailey)

„Táto invokácia či modlitba nepatrí len jednému človeku alebo skupine, ale celému ľudstvu. Jej krása a sila tkvie v jednoduchosti, s ktorou vyjadruje niektoré ústredné pravdy, ktoré všetci vnútorne a prirodzene prijímame – pravdu o tom, že existuje základná inteligencia, ktorú neurčito nazývame Bohom, pravdu, že za všetkým vonkajším zdaním, za všetkou motivačnou silou vesmíru je láska, pravdu, že na zem prišla veľká Individualita, ktorú kresťania nazývajú Kristom a ktorá túto lásku stelesnila tak, aby sme ju dokázali pochopiť, pravdu, že láska i inteligencia sú výsledkom toho, čo voláme Božia vôľa a konečne i očividnú pravdu, že jedine prostredníctvom ľudstva sa môže uskutočňovať Boží plán.“
Alice A. Baileyová

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Tajné projekty

Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.
Ojedinělý je příklad hieroglyfů i v jinak nikoli právě obvyklém chrámu v Abydu. Tanky, vrtulníky a ponorky - technologie dvacátého století ve staroegyptském monumentu! Jak si to lze alespoň do určité míry vysvětlit? Jak známo, vysvětlení egyptologů zní takto: „Dvě různé vrstvy hieroglyfů se propojily a čistě náhodně vytvořily moderním dojmem působící struktury." S takovým vysvětlením se můžeme jen stěží smířit. Jak jsme zjistili, neuspěla ani jiná „normální" vysvětlení. To, co zůstává, je natolik fantastické, že se tomu „zdravý lidský rozum" brání uvěřit!

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Smaragdová doska 5 : Obyvateľ Undalu

Často sníval som o pochovanej Atlantíde, stratenej v dobách, ktoré pohltila tma. Z eónu na eón si ty jestvovala v kráse, jas svietil skrze temnotu tmy.

čítaj celý článok / exkluzívne / k stiahnutiu aj ako PDF / publikovaný 15. marca 2018

Vedci teleportovali atómy

Úspešnú teleportáciu atómov dosiahnutú minulý mesiac oznámila štvorica vedcov Ashton Bradley, Simon Haine, Murray Olsen a Joseph Hope z austrálskeho ARC Centre of Excellence for Quantum-Atom Optics (ACQAO).

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Úvod do štúdia hermetizmu 3

V rodine svetových filozofií je hermetizmus úplne ojedinelý svojou dokonalou stavbou, ktorú je snáď možné prirovnať len k takým filozofickým systémom, ako sú indické védy a buddhizmus. Jeho koncepčné kvality môžeme doceniť len vtedy, keď si uvedomíme, že žiadna myšlienková sústava nemá nádej priviesť žiaka k poznaniu, pokiaľ nerešpektuje všeobecnú ľudskú psychológiu v tom zmysle, ako rôzni ľudia pristupujú k skutočnosti. Tejto úlohy sa svojou prepracovanou štruktúrou dokonale zhostil práve hermetizmus a preto je pre nás dôležité, aby toto filozofické učenie bolo znovu obnovené.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nejvyšší Tajemství 2

Byly zde dva způsoby, jak psát tento materiál. Mohl jsem zadržovat informace, které jsou úžasně bizarní, ale pravdivé. Byla by to snadná cesta, zůstat v „klidné zóně“ a komunikovat pouze to, co by tolik neapelovalo na zdravý rozum většiny lidí. Nebo jsem mohl se čtenáři jednat, jako s plně vyspělými, multidimenzionálními lidskými bytostmi a komunikovat všechny závažné informace, včetně těch, které roztáhnou jejich smysl vnímání reality až do zlomového bodu. Jako vždy jsem vybral ten druhý. Není na mne, abych upravoval informace pro čtenáře, je to na čtenářích, aby si je sami upravili. Jak domýšlivé a povýšené by bylo si myslet, že bych měl lidi uchránit před takovými informacemi, „protože na ně nejsou připraveni“. Kdo jsem, abych o tom rozhodoval? A jak můžu vědět, zda jsou „na to připraveni“, když se to nedozví a nemohou tak o tom sami rozhodnout? Někteří z mých přátel naléhali, abych lidem pověděl základní příběh, ale „probůh za žádných okolností nezmiňoval plazy“. Záhy zjistíte, co tím vlastně mysleli. Chápu jejich obavy, ale já musím být sám sebou. A musím vám říci vše co vím, ne jen to, co se nachází v rámci „klidné zóny“. To jsem celý já, to je můj způsob. Samozřejmě, téma této knihy vyvolá výsměch u těch s vizí pravděpodobnosti o velikosti hrachu a přirozeně těch, kteří si jsou vědomi pravdy, avšak nechtějí, aby se ji veřejnost dozvěděla. Ale co? Koho to zajímá? Mě tedy ne.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zkáza kolébky civilizace

Původ egyptské kultury je obestřen tajemstvím. Od samého počátku se jeví jako hotová a v průběhu svých dějin trvale upadá po duchovní stránce. Několikrát sice došlo k hospodářskému rozmachu, ale ten nemohl tento úpadek zastavit. Egypťané sami si toho byli vědomi, a proto se vědomě snažili v tak zvané saiské době (kolem roku 600 před Kristem) vrátit k ideálům Staré říše. Tento pokus o renesanci selhal, protože země byla již natolik vnitřně rozložena, že zákonitě padla za oběť dobyvatelům.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 11. marca 2018

Daskalos 2

Jak jsem se tak procházel úzkými uličkami, vychutnával si relativní klid od dopravního ruchu a naslouchal zvukům vycházejícím z obchůdků kovářů a tesařů, přemýšlel jsem o rozhovoru s Daskalem o povaze času, předpovědí a karmy. Daskalos podal na základě vlastních výzkumů a zkušeností vysvětlení povahy toho, co se vědecky nazývá jasnozřivost. Laboratorní průzkum ukázal, že některé senzibilní osoby mají schopnost „předpovídat" budoucí události..."

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív