Tutanchamónove proroctvá 5

Legendy hovoria, že biely muž s bradou, so svetlými vlasmi a modrými očami priniesol Mayom vedenie. Učil ich tajomstvu nebies, zákonitostiam matematiky a astronómie a zručnosti remeselníkov. Naučil ich stavať pyramídy a paláce z kameňa. Predovšetkým ich však naučil múdrosti, že očistenie prichádza skrze obetovanie a že duše čistých čaká nesmrteľnosť.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Válečníci ze Shamaly.

Z knihy Záhadný drak od Johannesa von Buttlar. Gruzínský mystik Georg Ivanovic Gurdijev (1865 až 1949), který přesídlil počátkem tohoto století do Francie, založil ve Fontainebleau nedaleko hlavního města na Seině Institut harmonického rozvoje člověka. Ve své biografii Setkání s pozoruhodnými lidmi popsal, jak i on hledal „mistry moudrosti".

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Výchova k trvalej udržateľnosti

Ak chceme ďalšie generácie pripraviť na nové výzvy dnešného sveta, je potrebné vykonať zásadné zmeny v tradičnom - západnom modely vzdelávania.
V súčasnosti navštevuje školy generácia, ktorá bude musieť v budúcnosti dokázať vyriešiť zásadné problémy, s ktorými sme si my zatiaľ nedokázali poradiť: zabrániť klimatickým zmenám, chrániť biologickú rozmanitosť, zastaviť úbytok lesov, stabilizovať svetovú populáciu, zredukovať nadbytočný konzum. Toto všetko budú musieť naši potomkovia zvládnuť v situácii, kedy budú stále naliehavejšie vychádzať na povrch sociálne a rasové nerovnosti.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Mystická modlitba faraónova – chvalozpěv na Slunce Hóra

Hymnus kacířského egyptského krále Achnatona ke Slunci

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Rosa Kulešová

Z knihy Almanach záhad od Výberu. V roku 1962 žila Rosa Kulešovová ako neznáma žena v domácnosti v priemyselnom meste na Urale. Keď spomenula pred svojím lekárom Josifom Goldbergom, že vie rozoznávať farby a dokonca čítať texty s pomocou končekov prstov, doktora to ohromilo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Blízká setkání čtvrtého druhu 1

Ve dnech 13. až 17. června 1992 se konala konference v MIT (Massachusettském technologickém institutu), jejíž součástí byla panelová diskuse s unesenými lidmi ze všech vrstev obyvatelstva. Konferenci zpracoval ve formě reportáže novinář C. D. B. Bryan, do té doby zcela skeptický k celému fenoménu UFO. Zajímavé na celé akci bylo to, že se jí zúčastnili kromě předních vědců, zabývajících se tímto fenoménem (včetně skeptiků) i lidé, kteří během diskusí podali faktickou výpověď o svých zážitcích a zkušenostech. Konference jednoznačně vypovídá o tom, že existuje poměrně významné procento obyvatelstva, kteří nejen viděli UFO, ale především byli kontaktováni a prožili řadu z větší části nepříjemných procedur, pro které v mnoha případech zůstaly i fyzicky existující důkazy především ve formě jizev či implantátů. Co za tímto fenoménem stojí, zda jiné civilizace, nebo vyspělé technologie některé z mocností nechme na posouzení čtenářů. Že se ale jedná o skutečnost a ne o fikci je víc než zřejmé.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nikto už nič neutají?

Možnosti ľudského mozgu sú nesmierne. Iba dnes, keď zisťujeme, že môžeme ovplyvňovať ľudské myslenie a preprogramovávať človeka, zisťujeme, aké nesmierne neprebádané je pole ľudskej mysle...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nazca a Starý zákon

Nazkanské línie v Peru. Odvtedy, čo ich oficiálne objavil Američan Paul Kosok v roku 1941, boli o ich zmysle a účele vytvorené nespočetné teórie. Počnúc predimenzovaným kozmickým kalendárom cez gigantické "skladacie meradlá", ktorými sa údajne merali pásy tkanín, až po obrovské športovisko a zariadenie pracovnej terapie sa nevynechal takmer nijaký pokus o vysvetlenie. Žiadna z teórií však nenarazila na také vášnivé odmietnutie ako „pristávacie dráhy" Ericha von Dänikena. Naozaj sa však natoľko mýlil?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 12. augusta 2017